Napsat dotaz

Vedení Českomoravského SK severských psů svolává na den 26. dubna 2003 Výroční členskou schůzi.

Pozor změna!!! Místo konání – Benešov u Prahy MOTEL KONOPIŠTÌ – křižovatka naproti motelu BENICA (býv. penzión ŠVARZ) směr zámek Konopiště.

Program
Výroční členské schůze ČMSKSP konané dne 26. dubna 2003 v Benešově:

Začátek schůze 10.00 hod

 1. Zhodnocení minulého volebního období (Ochozka, Mareš)
 2. Seznámení s účastí na ME – FISTC - sprint (Nešněra, Ochozka)
 3. Seznámení s výsledky MČR 2003, I. ligy a výklad výpočtů (Mareš, Nešněra)
 4. čistokrevnost psů (Němec)
   
  12.00 – 12.30 oběd
   
 5. Právní postavení ČMSKSP v SSPS a důležitost STK (Škoda, Mareš)
 6. Volby do výboru klubu
 7. Diskuse – POZOR !!! nutno podat téma písemně před zahájením schůze. O tématu, které nebude jasně formulováno písemně a podáno před schůzí se nebude jednat.

Pravidla pro volby – DUBEN 2003

Volební komise: Olda Biháry, Roman Novotný – organizuje volby a sčítá hlasy
Volby jsou tajné.

Kdo může být kandidát?

 1. Kandidátku nového výboru předkládá členstvu dosavadní výbor ČMSKSP
 2. Kandidáti do výboru nemusí být členem klubu. Zvolením se tak po dobu plnění funkce stávají automaticky členem ČMSKSP.
 3. Členstvo může předložit protikandidátku, přičemž do výboru ČMSKSP, se doporučuje zvolit vždy lichý počet a alespoň jednoho zástupce za sprint, za mid a za long a výbor může mít 5 – 7 členů.
 4. Nový výbor bude zvolen nadpoloviční většinou přítomných členů

Členem ČMSKSP je automaticky každý člen vedení a také oficiální administrátor pracující pro klub. Dále se jím může stát aktivní závodník se psím spřežením minimálně 15 letý, vlastnící závodní licenci, který se v poslední sportovní sezóně aktivně zúčastnil v ČR alespoň jednoho závodu na sněhu s čistokrevným spřežením (tj. byl hodnocen alespoň v jedné z kategorií - C1,C2,B1,B2,A1,U1, LT, LT2, LTO) a podal do ČMSKSP přihlášku.
Členem se stává dnem schválení přihlášky výborem ČMSKSP a to po dobu aktivní účasti alespoň v jednom závodě na sněhu s čistokrevným spřežením (tj. byl hodnocen v kategorii C1,C2,B1,B2,A1,U1, LT, LT2 a LTO) ve sportovní sezóně před konáním valné hromady, nebo po dobu vykonávání funkce.

Člen ČMSKSP s právem volby je automaticky každý člen ČMSKSP starší 18 let.

Současní členové Českomoravského SK Severských psů (ČMSKSP)
duben 2003 funkce
Biháriová Helena administrátor s právem volby - sekretář klubu
Bihary Oldřich řadový člen s právem volby
Fiala Jaroslav řadový člen s právem volby
Fiala Pavel řadový člen s právem volby
Fišer Stanislav řadový člen s právem volby
Houdek Jiří řadový člen s právem volby
Chlaň František řadový člen s právem volby
Karas František řadový člen s právem volby
Kronus Roman řadový člen s právem volby
Kučera Pavel řadový člen s právem volby
Mareš Ivo člen vedení za mid, vedoucí STK, prezident klubu
Milan Šindelář řadový člen s právem volby
Němec Václav řadový člen s právem volby - poradce chovu SH
Nešněra Jiří člen vedení za sprint, člen STK
Nešněrová Dagmar řadový člen s právem volby
Novotný Roman řadový člen s právem volby
Ochozka Jan člen vedení za long, člen STK, administrátor pro FISTC
Pečený Roman řadový člen s právem volby
Řepík Bohumil řadový člen s právem volby
Souček Martin řadový člen s právem volby
Škoda Martin řadový člen s právem volby
Škoda Vlastimil administrátor s právem volby - právní poradce
Veselá Jana řadový člen s právem volby

Nově zvolený výbor zvolí ze svého středu prezidenta a jednatele kteří zatupují ČMSKSP u SSPS a FISTC a 3 zástupce pro STK SSPS.

Navrhnutí kandidáti do výboru.

Sprint:
Nešněra Jiří
Škoda Vlastimil
Rzidký Jaroslav

Mid
Henychová Jana
Mareš Ivo

Long
Ochozka Jan
Kučera Pavel

Smyslem práce jednotlivých členů výboru je spolupracovat s STK ČASPS a FISTC na vytváření vhodného sportovního prostředí v dané disciplíně. Např. aktivní spolupráce na vytváření řádů, aplikace řádů v praxi, nominace závodníků a organizace výjezdů na ME a MS FISTC, spolupráce na výpočtech a kontrole průběžných a konečných výsledků seriálu MČR, I. a II. ligy v daném odvětví a další celoroční práce ve prospěch sportu psích spřežení se zaměřením na čistokrevné týmy.
Aby mohli členové výboru vykonávat činnost s úspěchem, měli by mít určité zázemí, které umožní komunikaci: auto, telefon, fax, přístup k internetu, neměly by být konfliktní osobou a dále musí mít především chuť dlouhodobě pracovat pro ostatní na úkor svého osobního volna.

V Karlových Varech
dne 27. 3. 2003

za výbor ČMSKSP
Ivo Mareš
prezident