Napsat dotaz

Vedení Českomoravského SK severských psů svolává na den 14. května 2005 Výroční členskou schůzi

Místo konání Benešov u Prahy MOTEL BENICA Začátek schůze 10.00 hod.

Program výroční členské schůze ČMSKSP konané dne 14. května 2005 v Benešově: Začátek schůze 10.00 hod Zhodnocení ukončeného ročníku (Mareš, Škoda, Henychová, Kučera, Rzitký) Seznámení s účastí na ME FISTC sprint, mid, long (Henychová, Kučera) Seznámení ze zasedání FISTC (Henychová, Kučera) Seznámení s výsledky MČR 2005, I. ligy (Mareš) 12.00 až 12.30 oběd Zhodnocení minulého volebního období Právní postavení ČMSKSP v SSPS a důležitost STK (Škoda, Mareš) Volby do výboru klubu!! Diskuse Pravidla pro volby DUBEN 2005 Volební komise: Helena Biharyová a Roman Novotný: organizují volby a sčítají hlasy Volby jsou tajné. Kdo může být kandidát? Kandidátku nového výboru předkládá členstvu dosavadní výbor ČMSKSP Kandidáti do výboru nemusí být členem klubu. Zvolením se tak po dobu plnění funkce stávají automaticky členem ČMSKSP. Členstvo může předložit protikandidátku, přičemž do výboru ČMSKSP, se doporučuje zvolit vždy lichý počet a alespoň jednoho zástupce za sprint, za mid a za long a výbor může mít 5 až 7 členů. Nový výbor bude zvolen nadpoloviční většinou přítomných členů Členem ČMSKSP je automaticky každý člen vedení a také oficiální administrátor pracující pro klub. Dále se jím může stát aktivní závodník se psím spřežením minimálně 15 letý, vlastnící závodní licenci, který se v poslední sportovní sezóně aktivně zúčastnil v ČR alespoň jednoho závodu na sněhu s čistokrevným spřežením (tj. byl hodnocen alespoň v jedné z kategorií - C1, C2, B1, B2, A1, U1, MB1, MU1, LB1, LU1) a podal do ČMSKSP přihlášku, nebo ten kdo je sportu jiným způsobem užitečný, podal do ČMSKSP přihlášku. Členem se stává dnem schválení přihlášky výborem ČMSKSP a to po dobu aktivní účasti alespoň v jednom závodě na sněhu s čistokrevným spřežením (tj. byl hodnocen v kategorii C1, C2, B1, B2, A1, U1, MB1, MU1, LB1, LU1) ve sportovní sezóně před konáním valné hromady, nebo po dobu vykonávání funkce, nebo po dobu jakékoliv užitečné spolupráce. . Člen ČMSKSP s právem volby je automaticky každý člen ČMSKSP starší 18 let. Současní členové Českomoravského SK Severských psů (ČMSKSP) duben 2005 Biháryová Helena Bihary Oldřich Čurda Milan Dolejš Zdeněk Fiala Jaroslav Fišer Stanislav Habásko Roman Henychová Jana Hulka Vít Hubner Tomáš Chlaň František Janko Ota Job Milan Krkoška Štěpán Kronus Roman Kučera Pavel Mareček Miroslav Mareš Ivo Mikutová Anita Němec Václav Nešněra Jiří Nešněrová Dagmar Novotný Roman Ochozka Jan Olšák Dušan Páral Vladimír Pečený Roman Rzitký Jaroslav Rzitký Petr Rzitký Tomáš Řepík Bohumil Sochor Jiří Souček Martin Stejskal Jiří Stejskal Ondřej Šindelář Milan Škoda Martin Škoda Vlastimil Trinkl Ladislav Nově zvolený výbor zvolí ze svého středu prezidenta a jednatele kteří zatupují ČMSKSP u SSPS a FISTC a 3 zástupce pro STK SSPS. Navrhnutí kandidáti do výboru (návrh dosavadního výboru) Sprint: Jiří Stejskal Škoda Vlastimil Mid: Henychová Jana Biháryová Helena Long: Kučera Pavel Navrhnutí kandidáti do výboru (návrh členstva). Sprint: Jiří Stejskal Škoda Vlastimil Rzidký Jaroslav Roman Habásko Milan Čurda Dolejš Zdeněk Mid: Henychová Jana Biháryová Helena Novotný Roman Hubner Tomáš Souček Martin Long: Kučera Pavel Páral Vladimír Henychová Jana Smyslem práce jednotlivých členů výboru je spolupracovat s STK ČASPS a FISTC na vytváření vhodného sportovního prostředí v dané disciplíně. Např. aktivní spolupráce na vytváření řádů, aplikace řádů v praxi, nominace závodníků a organizace výjezdů na ME a MS FISTC, spolupráce na výpočtech a kontrole průběžných a konečných výsledků seriálu MČR, I. a II. ligy v daném odvětví a další celoroční práce ve prospěch sportu psích spřežení se zaměřením na čistokrevné týmy. Aby mohli členové výboru vykonávat činnost s úspěchem, měli by mít určité zázemí, které umožní komunikaci: auto, telefon, fax, přístup k internetu, neměly by být konfliktní osobou a dále musí mít především chuť dlouhodobě pracovat pro ostatní na úkor svého osobního volna. V Karlových Varech dne 15. 4. 2005 za výbor ČMSKSP Ivo Mareš prezident Mareš Ivo