Napsat dotaz

Valná hromada IFSS 2020 (online meeting 15. března 2021)

 1. Zahájení meetingu v 10:05

Schůze je zahájena, prezidentka Helen Lundberg vítá delegáty z odložené VH 2020. Kvůli covidu je meeting uskutečněn online.
Uvítací video od AIMS prezidenta Stephana Foxe.
Byla představena pravidla pro jednání formou online meetingu:

 • Krátká diskuze, max. dvě minuty, poté max. 1 minuta
 • Hlasování:
 • Tiché schvalování – zmáčknout „speaker request“ pokud proti
 • Online hlasování – kliknout na preferovanou variantu, jenom konečné výsledky budou vidět
 1. Prohlášení o zákonnosti a usnášeníschopnosti schůze

Zákonnost: svolání proběhlo podle pravidel IFSS
Usnášeníschopnost: schůze je online a hlasy jsou počítány automaticky.
Celkový počet registrovaných hlasů na VS byl 76

 1. Schválení programu jednání (agendy)

Opravený program jednání byl zaslán delegátům 14.3. Bod #9 byl podřazen pod bod 13
Bod č. 19 byl změněn na „Tvrzení podané proti Radě IFSS“
Agenda byla schválena

 1. Volba předsedy a tajemníka jednání

V souladu s pravidly IFSS je předsedou jednání zvolena prezidentka IFSS Helen Lundberg
Tajemníkem byl zvolen Bengt Pontén

 1. Volba sčitatelů hlasů

Hlasy se sčítají automaticky, tím pádem volby neproběhly.

 1. Volba dvou inspektorů zápisu

Zvolen Matt Hammersley (61 hlasů) a Alain Hauert (29 hlasů)

 1. Schválení výroční zprávy Rady

Všechny zprávy byly zaslány prostřednictvím e-mailu před VH podle pravidel IFSS a žádné na VH nebyly čteny.
Výroční zpráva byla schválena

 1. Schválení výročních zpráv úřadů Rady

Všechny zprávy byly zaslány prostřednictvím e-mailu před VH podle pravidel IFSS a žádné na VH nebyly čteny. Všechny výroční zprávy, které byly předloženy, byly schváleny.

Výkonná rada – schváleno
Kontinentální ředitelé – schváleno
Výkonný ředitel – nepředloženo

 1. Schválení zpráv z komisí a kontrola zpráv od komisí

Všechny zprávy byly zaslány prostřednictvím e-mailu před VH podle pravidel IFSS a žádné na VH nebyly čteny. Všechny výroční zprávy, které byly předloženy, byly schváleny.

Nominační komise – schváleno
Sportovní komise – nepředloženo
Právní komise – nepředloženo
Disciplinární komise – zahrnuto pod zprávu výkonné rady
Antidopingová komise – nepředloženo
Komise Světového poháru/akreditační komise – schváleno
Komise pro rozhodčí a pro závodní předpisy – schváleno
Komise pro vývoj ve sportovních disciplínách? – nepředloženo
Komise pro zdraví zvířat a welfare – nepředloženo
Komise pro 1 – 2 psy – nepředloženo
Komise pro mládež – nepředloženo
Komise pro severská plemena – schváleno
Komise pro členství – schváleno
Komise pro alternativní psí sporty a disciplíny - schváleno

 1. Schválení zprávy o auditu za předchozí fiskální roky od posledního schválení zprávy o auditu

Interní i externí zprávy o auditu a cash reporty byly zaslány před VH.
Všechny auditní zprávy byly schváleny.

 1. Zproštění obvinění Rady po schválení auditní zprávy

VH zprostila Radu obvinění z let 2018 – 2020.

 1. Ratifikace novel směrnic a schvalování návrhů k směrnicím, které byly zaslány včas
 1. Ratifikace novel směrnic – schváleno
 2. Návrh #1 Lotyšsko: změnit IFSS směrnici k odstranění hlasovacího práva Rady

Zamítnuto

 1. Návrh #2 Lotyšska: právní komise má mít belgického právníka

Zamítnuto

 1. Návrh #3 Lotyšska: návrhy Rady by měly být zaslány alespoň měsíc předtím, než členové mají zaslat své návrhy

Staženo

 1. Návrh #4 Lotyšska – rozpočet

Zamítnuto

 1. Návrh #6 Lotyšska – změna rozdělení hlasů

Zamítnuto

 1. Návrh #7 Lotyšska – komunikace

Zamítnuto

 1. Návrh #8 Lotyšska – audit

Zamítnuto

 1. Návrh #12 Norska – každoroční schvalování auditu členy

Staženo

 1. Návrh #13 Norska – členské poplatky (zvýšení)

Zamítnuto

 1. Návrh #14 Norska – více transparentní organizace

Staženo

 • Návrh #16 Itálie  - nominace do výkonné rady

Zamítnuto

 1. Ratifikace předpisů ve Stanovách, za předpokladu, že návrhy byly podané včas
 1. Návrh #5 Lotyšska – diskuzní perioda

Schváleno

 1. Návrh #10 Lotyšska – regulace mistrovství

Schváleno

 1. Návrh #11 Lotyšska – Šampionáty pouze pod národními organizacemi

Schváleno

 1. Návrh #Norska -  Závodní pravidla mají být schvalovaná VH

Schváleno

 1. Návrh #9 Lotyšska – disciplinární kodex

Zamítnuto

 1. Ratifikace návrhů nepředložených včas. Kongres může 2/3 většinou rozhodnout se vypořádat s návrhy předloženými pozdě.

Nebyly předloženy žádné návrhy.

 1. Stanovení a schválení rozpočtu

VH 2020 byla přeložena na 2021 a proto rozpočet pro 2019-2020 byl zaslán členům e-mailem. Vzhledem k probíhající Covid-19 pandemii bylo rozhodnuto, že je nemožné připravit věrohodný rozpočet pro rok 2021-2022.
Prezentovaný rozpočet byl schválen

 1. Volby do úřadů Výkonného výboru

Prezident: nominována Helen Ludberg – žádní další kandidáti - byla zvolena s počtem 62 hlasů
Více prezident pro vývoj: Nominován Hernan Maquieria – žádní další kandidáti – zvolen 65 hlasů

 1. Volba dvou auditorů

Nominováni Annete Rönnberg – Švédsko, Heidi Dögl – Rakousko, Rolf Lübess – Německo
Zvoleni Lolf Lübess – 44 hlasů, a Anette Rönnberg – 43 hlasů

 1. WSA world sleddog association- dvouletá zkušební doba k bližší spolupráci

Návrh byl diskutován s daty od delegátů z WSA
Dohoda byla schválena

 1. Tvrzení/obvinění proti Radě IFSS

Bylo zasláno delegátům

a) disciplinární opatření týkající se zprávy o auditu; od Girts Eldmanis (jako zvolený auditor IFSS)
b) disciplinární opatření týkající se konzultanta a smlouvy; od Girts Eldmanis (jako zvolený auditor IFSS)
c) disciplinární opatření týkající se schváleného rozpočtu; od Girts Eldmanis (jako zvolený auditor IFSS)

Obvinění bylo staženo Girtsem Eldmanisem

 1. Kontinentální komise

• Helen Lundberg poděkovala odstupujícím ředitelům komisí za práci, kterou odvedli; Bengt Pontén (Evropa) a Ray Holliday (Oceánie).
• Helen Lundberg přivítala nově zvolené ředitele, kteří přijdou do úřadu po GA; Rüdiger Bartel (Evropa), Alex Watkins (Oceánie) a Laura Hayes (Severní Amerika).
• Rada má ambice vytvářet kontinentální komise již mnoho let a nyní bude tuto práci zdůrazňovat.

 1. Vytvoření komise a volba členů komise

Nominační komise:

Nominováni Matt Hammersley, UK, Bengt Pontén, Švédsko, Maria Araoz, Argentina
Všichni tři byli zvolení do roku 2022 s počtem 62 hlasů

Právní komise:

Nominováni Lana Paul, Nový Zéland, Jörn Verlager, Německo.
Zvoleni do 2022 počtem 60 hlasů, jedno místo je prázdné

Sportovní komise:

Členové dříve zvoleni podle pravidel IFSS
Evropa – Patrick Wirz
Severní Amerika – Nick Weis
Jižní Amerika – Diego Sanchez
Oceánie – Gabriele Altermann

Volba předsedy komise, který bude delegován do Rady IFSS
Zvolen Patrick Wirz do 2022 počtem 40 hlasů

 1. Ukončení VH

Prezidentka Helen Lundberg děkuje Radě a delegátům a všem, kteří jsou zodpovědní za to, že VH proběhla tak, jak měla.

Konec v 15:06

FOTOGALERIE