Napsat dotaz

Stanovisko vedení IFSS k incidentu "jezdce"Claudia di Ferrari

Bernard Pepin zaslal stanovisko IFSS,potažmo ESDRA k skandálnímu jednání italského "jezdce". Originál i překlad je níže.

Byl jsem mnoha lidmi z různých zemí upozorněn na neakceptovatelné chování Claudia Ferrari, italského mushera, během FISTC mistrovství ve Švýcarsku minulý víkend, je to také možné vidět na tomto ideu viz odkaz.Video mluví samo za sebe. Tento závodník není členem ani IFSS ani ESDRA federace. Je členem FISTC. Takže je na FISTC a jeho klubu jaké disciplinární potrestání použijí na tohoto závodníka.Na konci závodu byl potrestán pouze 30minutami , což ho nijak neohrozilo,aby závod dokončil.Někteří IFSS/ESDRA člení jsou také součástí nebo součástí klubu FISTC a možná,že tento závodník bude chtít do některého z nich vstoupit.Tento mail je jen upozorněním, aby k tomu jednotlivé kluby připravily své stanovisko, které se týká tohoto mushera.Byl jsem také šokován pořadatelem, který se snažil na videu pomoct Claudiovi dokončit závod, i přes to, že mu měl říct, že měl odstoupit ze závodu.Prosím postupte tento mail vašim klubům a organizátorům závodů. Subject: MISBEHAVIOR AT A RACE I have been alerted by several persons in different countries regarding the unacceptable behavior of Claudio de Ferrari, an Italian musher, during a FISTC championship in Switzerland last weekend as it can be seen on the video at http://www.youtube.com/watch?v=SfRFqM-zbP4. The film speaks for itself. This competitor is NOT a member of an IFSS or ESDRA member federation. He is a member of a FISTC affiliated club. So it is up to FISTC and to his club to take appropriate disciplinary measures against that competitor. At the end of the race he was only punished with a 30 minutes penalty, which did not prevent him from finishing at the second place of his class. Some IFSS/ESDRA members are also affiliated or include clubs affiliated to FISTC and this competitor may enter some of their races. The purpose of this mail is to inform them so they can take the measures they consider appropriate regarding this musher. I have also been shocked by the attitude of the official we can see on the video who is trying to help him continue his race rather than convincing or imposing him to withdraw from the race. Please forward this message to your clubs and race organizers. Bernard Pepin IFSS V.P. of Sport.