Napsat dotaz

SSPS - Česká asociace sportů psích spřežení – sekce otevřených svolává na den 28.6.2008 členskou schůzi.

Sekce otevřených SSPS svolává členskou schůzi. Den: 28.6.2008 Místo: Běleč nad Orlicí, tábor kde probíhá Hradecký mid Čas: 10,00 hodin, předpoklad času oběda ve 12,30 Kdo má zájem o oběd nahlásí se nejpozději v pondělí 23.6.08 na levicek@mushing.cz, protože se musí dopředu objednat přesný počet.

Podivný průběh posledních dvou zimních sezón nám způsobil, že za poslední dva roky nemáme dostatek závodů pro vyhlášení MR. Je třeba se sejít, i když nebudeme vyhlašovat MR, musíme vyhodnotit co se událo a co se bude dít při podobných sezónách, musíme nahradit funkcionáře, kteří odešli nebo chtějí svoji práci ukončit a předat. Zván je každý, kdo závodí v některé z disciplín otevřených podsekcí - sprint, mid, individuál a měl by zájem se něco dozvědět o fungování nebo i pracovat pro sekci otevřených. Program: 1. Hodnocení poslední sezóny, posledních sezón 2. Seznámení se strukturou a fungováním SSPS ( http://www.mushing.cz/index.php?kod=c&modul=casopis&m1=clanek&id_clanku=326 ) 3. Pravidla - stanovy, řády, směrnice 4. Přijímání nových členů 5. Rozdělení úkolů a práce končících funkcionářů 6. Volba zástupců podsekcí - sprint, mid, individuál do výboru otevřené sekce 7. Různé J.Krejčí