Napsat dotaz

SSPS - Česká asociace sportů psích spřežení – Českomoravský SK severských psů ČMSKSP- Zápis schůze ze 17.5.2008

Dne 17. května 2008 proběhla tradiční výroční členská schůze v prostorách sportovního gymnázia v Kladně ( děkujeme za tuto možnost Jirkovi Stejskalovi).

Schůze se zůčastnilo 11 členů: Gurega Petr Čurda Milan Habásko Roman Henychová Jana Janko Ota Kronus Roman Nešněra Jiří Stejskal Jiří Stejskal Ondřej Šindelář Milan Trinkl Ladislav 1) Byli přijati jednomyslně další dva členi : Kmoch Petr Čepek Michal SEZNAM ČLENÚ K 17.5.2008 to je 44 osob Biháryová Helena Bihary Oldřich Brož Ondřej Burda Richard Čepek Michal Gurega Petr Čurda Milan Dolejš Zdeněk Fiala Jaroslav Fišer Stanislav Habásko Roman Henychová Jana Hulka Vít Chlaň František Janko Ota Job Milan Kmoch Petr Krkoška Štěpán Kronus Roman Kučera Pavel Mareček Miroslav Mareš Ivo Mikutová Anita Němec Václav Nešněra Jiří Nešněrová Dagmar Novotný Roman Ochozka Jan Olšák Dušan Páral Vladimír Pečený Roman Rzitký Jaroslav Rzitký Petr Rzitký Tomáš Řepík Bohumil Sochor Jiří Souček Martin Stejskal Jiří Stejskal Ondřej Šindelář Milan Škoda Martin Škoda Vlastimil Trinkl Ladislav 2) Hodnocení sezóny : né příliš povedená sezóna, díky nedostatku sněhu. Vyvstala otázka: Je nutno tlačit pořadatele uspořádat závod za každou cenu, jenom aby dostali dotace od SSPS? Jednotlivé sekce zhodnotily své výsledky: Sprint: Stejskal Jiří ME FISTC Sprint Donovaly- Slovensko Skj: 2. místo Krkoška Jiljí B1: 8. místo Kůrka Zdeněk 10. místo Procházka Antonín B2: 3.místo Trinkl Laïa C1: 6.místo Škoda Martin 19.místo Stejskal Ondřej C2: 5.místo Zapletal Martin D1: 8.místo Homolka Miroslav D2: 3.místo Hubka Petr Mid: Habásko Roman ME FISTC MD/ LT Innerkrems- Rakousko MD B2: 3.místo Lněnička Pavel MD C2: 3. místo Navratil Dan 4. místo Olšák Dušan MD C1: 3.místo Stejskal Ondřej Long: Kučera Pavel LT1: 1.místo Kronus Roman 2.místo Habásko Roman Informace o Šediváčkově longu 2008 Zvláštní poděkování za reprezentaci na závodě Finnmarkslopet 2008 a jeho úspěšné ukončení patří Janě Henychové a jejímu týmu. VŠEM ZÁVODNÍKÚM DÌKUJEME ZA SKVÌLOU REPREZENTACI!!! 3) Problematika webu Nutnost otevření diskuse pouze pro přihlášené účastníky! Do dnešního dne nebyly zveřejněny výsledky Šediváčkova longu i když byly dávno odeslány. 4) Motivace závodníků v individuálních kategoriích se severskými psy Tento rok vyzkoušet zkušebně při podzimních závodech kategorii Skuter s 1-2 psy, ČMSKSP dodá pořadatelům ceny 5) Český horský pes a zkušenosti po zařazení tohoto plemene do jedničkových kategorií po loňské zkušební sezóně ( Přednesl Petr Kmoch) Po letošní úspěšné sezoně bylo odsouhlaseno zařadit účast závodníků se psy ČHP i do závodů mistrovství republiky v jedničkových (SH) kategoriích. Tito závodníci musí mít sebou na závodech fotokopii průkazu původu psa. Po sezoně 2008/2009 dojde ke zvážení, zda ČHP zůstane v kategorii 1 nebo bude přesunuto do kategorie 2. Petr Kmoch je chápán co by GARANT těchto psů v rámci ČMSKSP. 6) ČMSKSP pozastavuje nutnost předkládat Racepasy na českých závodech. Na základě závěrů členské schůze ČMSKSP se vydává tato směrnice, která řídí režim vydávání psích pasů, úprava této směrnice byla odouhlasena v květnu 2008 při schůzi ČMSKSP v Kladně Psí pas - RACEPASSPORT 1. RACEPASSPORT Pro psy kteří se účastní závodu pořádaného pod hlavičkou Svazu sportu psích spřežení ČR je nutnost prokazovat se racepassportem POZASTAVENA!!!!! Racepassport MÁ být vystaven pouze pro psa nebo fenu severského plemene (dle klasifikace FCI se jedná o SH, AM, G, S), kteří se účastní mistrovského závodu FISTC. Potvrzený racepass říká, že daný pes odpovídá standardu svého plemene a to bylo odborně posouzeno. Tento dokument slouží jako záštita toho, když závodník cestuje se psy stovky kilometrů, že pak na místě nebude kvůli vzhledu vyloučen ze závodu. U psů, kde žádná pochybnost nevzniká, nikdy nikdo žádný racepass vyžadovat nebude. Záleží tedy na uvážení závodníka, zda si pas vystavit nechá nebo ne. 2. Každý RACEPASSPORT musí být potvrzen daným poradcem chovu nebo kvalifikovaným rozhodčím F.C.I. Potvrzování racepassportů je naprosto v kompetenci organizace Klub severských psů- KSP ( www.polardogs.org) a záleží na idividuální domluvě s touto organizací zda v rámci bonitací, nebo klubových výstav tyto racepasy potvrdí. 3. RACE- PASSPORT si každý vystavuje sám vyplněním dokumentu: RACEPASSPORT (http://www.fistc.com/dokuments/doc/racepassport.doc) a na e- mail: j.henychova@seznam.cz si požádá o přidělení registračního čísla, které si na racepassport zapíše 7) ČMSKSP navrhuje FISTC používat jednotně místo Racepasů Evropské pasy a využít listů: další údaje. Tento návrh bude přednesen na schůzi FISTC v letošním roce. 8) Počty závodníků pro mistrovké závody FISTC, které se konají 21 -23. 11. 2008 ME káry- Itálie- FIMSS Bueriis (Ud)--------0 závodníků 12 -15. 02. 2009 MS Sprint, Werfenweng, Rakousko- pořádá Německo SSD-------8 závodníků 20 -22. 02. 2009 ME MD/LT Itálie FIMSS, Piandelagotti---------4 závodníci 9) ČMSKSP souhlasí s myšlenkou vytvoření loga klubu a výrobou triček s tímto logem, případně výšivek nebo samolepek. Musí se vyjasnit financování s předsedou SSPS Jirkou Krejčím. 10) Dotace na aktivní členy klubu a její realizace? Otázka určená také na Jirku Krejčího. Habásko Roman a Henychova Jana jsou pověřeni jednat o těchto otázkách s Jirkou Krejčím. 11) Delegáty na zasedání FISTC jsou tento rok: Kučera Pavel a Henychova Jana Jednání bylo ukončeno ve 13:00