Napsat dotaz

Směrnice ČMSKSP č.1/2003 - doplněk - stav před dubnem 2003

Usnesení STK ČMSKSP ve věci racepassporty psů rasy SH potvrzené před dubnem 2003 Na základě protestu pana Václava Němce, který byl poradcem chovu rasy psů SH do srpna roku 2003 a který zpochybnil podpisy na racepassportech psů rasy SH potvrzených před dubnem roku 2003, je dle závěru STK ČMSKSP nutné považovat všechny racepassporty psů s potvrzením před dubnem roku 2003 za nepotvrzené!!

Proto bude na závodech dle termínového kalendáře SSPS ČR a to od sezóny 2003/04 umožněn start v uzavřených kategorií C1 a B1 pouze psům, kteří mají potvrzený racepassport po dubnu 2003. U ostatních uzavřených kategorií C2, B2, A1, U1, LT1, LT2 bude tento požadavek uplatněn od sezóny 2004/05 a to plně v souladu se závěry valné hromady členů ČMSKSP z dubna 2003. Všechny týmy, které budou nominovány na ME FISTC MID, SPRINT, LONG 2003 musí mít samozřejmě nově potvrzený racepassport všech psů, t.j. po dubnu 2003. Zdůvodnění: Na základě protestu pana Václava Němce, který uvedl, že podpisy na některých racepassportech nejsou jeho vlastoruční, prověřila STK systém potvrzování racepassportů před dubnem roku 2003. Zjištěné skutečnosti jednoznačně ukazují na to, že potvrzování racepassportů, tak jak se potvrzovaly před dubnem roku 2003, probíhalo mimo regule. Racepassporty většinou nepotvrzoval a nepodepisoval pověřený (oprávněný) poradce chovu. Svědci tuto praxi potvrdili. V rámci šetřemí se zjistilo, že Václav Němec osobně nepodepsal část racepassportů do roku 1995 a prokazatelně nepodepsal mezi roky 1996 a 1999 racepassport ani jediný. Potvrzování racepassportů neprobíhalo před dubnem roku 2003 dle regulí a to v bodech, kdy poradce chovu musí zkontrolovat průkaz původu psa, tetování (čipování) a zároveň fyzický vzhled každého jedince. Tímto postupem jsou jasně znevýhodněni musheři, kteří prošli oficiální fyzickou přejímkou psů v roce 2003. Doporučujeme, aby každý musher, který nemá přejímku psů SH provedenou po dubnu roku 2003, navázal kontakt s paní Líbou Pečenou, současnou poradkyní chovu SH, a potřebné potvrzení racepassportu si doplnil. Pro přehled bude v budoucnu na internetu vystaven seznam psů s platným potvrzením racepassporu tj. po dubnu 2003. (Tento seznam již předávají poradci chovu Václav Němec do konce 08/2003 a paní Líba Pečená od 09/2003 Janě Henychové a nyní Luboš Seidl pracuje na postupu ke zveřejnění) STK se tímto omlouvá všem musherům, kterých se toto opatření dotkne. Je však nutné taky podotknout, že se případní dotčení musheři na praxi, která neodpovídala regulím, podíleli. Bohužel mnohdy nevědomky. Neznalost předpisu však neomlouvá. Za STK ČMSKSP Ivo Mareš