Napsat dotaz

Směrnice č.4 - Příspěvek na náklady spojené s reprezentací:

Příspěvky svazu na náklady s reprezentací jsou 1. Startovné 2. Příspěvek na náklady spojené s účastí na závodech 3. Příspěvek na náklady mezinárodních akcí pořádaných v ČR

1. Startovné: a) Startovné pro závodníky nominované svazem podle výkonnosti bude hrazeno společně a nebude se vracet. b) Součástí výpravy ČR mohou být i závodníci, kteří by nebyli nominováni podle výkonnosti, ale projeví zájem o start a vejdou se do limitu určeného pro ČR. Tito závodníci ovšem musí složit zálohu na startovné při přihlášení - pokud se umístí v první polovině startovního pole bude jim záloha vrácena a startovné uhradí svaz, pokud se však neumístí v první polovině startujících bude jeho záloha použita na úhradu startovného. c) Každá sekce může vyslat na závod dva závodníky(tzv.na zkušenou) kteří, i když podmínky nebudou splněny nemusí startovné vracet. 2. Příspěvek na náklady spojené s účastí na závodech: Základní podmínky pro přidělení příspěvku jsou: - Příspěvek není nárokový. Je poskytován na úhradu části nákladů na dopravu, tj. PHM dle průměrné spotřeby, případně 20-100 % nákladů na jinou dopravu dle možností svazu. - Příspěvek může být poskytnut pouze na úhradu části nákladů spojených s účastí na oficiálních závodech ME, MS pořádaných ESDRA, IFSS, FISTC. - Příspěvek může být poskytnut pouze reprezentantům nominovaným v oficiální výpravě ČR, nominaci provádí příslušná sekce. - Další podmínky pro přidělení jsou: Konkurence: - minimální počet startujících států na celé akci 8 - minimální počet startujících ve třídě 9 Umístění: - umístit se v první polovině výsledkové listiny Doplňující ustanovení: - Pokud žádný ze závodníků nesplní stanovené podmínky může být příspěvek poskytnut dvěma nejlépe umístěným závodníkům. - Pokud by byl závod uspořádán v oblasti s těžkou dostupností a nebyla splněna podmínka konkurence, může STK udělit výjimku závodníkům, kteří se umístí v první polovině výsledkové listiny a na medailových pozicích. 3. Příspěvek na náklady mezinárodních akcí pořádaných v ČR: a) Závody - ME, MS, EP, SP Každá sekce může jedenkrát za rok uspořádat v ČR závod mezinárodního významu s příspěvkem svazu ve výši 30.000,- Kč b) Jednání orgánů mezinárodních organizací Každá sekce může jedenkrát za pět let uspořádat v ČR zasedání některého orgánu mezinárodních organizací s příspěvkem svazu ve výši 20.000,-Kč 10.11.2003