Napsat dotaz

Směrnice č.2 - Příspěvky na činnost klubů a na uspořádání závodů

Zkratky:
ČASS - Česká asociace sleddog sporů, z.s.
ČMKSP - Českomoravský sportovní klub severských psů
ZŘ - Závodní řád
SŘ - Soutěžní řád
ŘO - Řád ochrany zvířat
GS - Generální sekretář
TD Technický delegát
STK - Sportovní technická komise
RZT - Registrovaný závodní tým
PHM - Pohonné hmoty
TP - Technický průkaz vozidla


Kluby mohou obdržet následující příspěvky:

1. Příspěvek na činnost klubu: 

1.1. Základní podmínky pro přidělení příspěvku jsou: 
1.1.1 Klub je registrován u SSPS-ČASPS 
1.1.2 Klub má více než 10 členů a alespoň jednoho aktivního registrovaného závodníka-RZT v uplynulé sezóně.
1.1.3 Klub dodrží stanovené termíny předání kompletních dokladů. 
1.2. Při splnění základních podmínek obdrží klub:
1.2.1. Příspěvek základní: 1.000,-Kč na klub 
1.2.2. Příspěvek za členskou základnu : 
- Za každého jednoho člena staršího 18 let – 20 Kč 
- Mládež do 18 let - za každého jednoho člena 50 Kč 


2. Příspěvek na uspořádání závodů

2.1. Základní podmínky pro přidělení příspěvku jsou: 
2.1.1. Závod byl regulérní a byl proveden podle ZŘ, SŘ a ŘO, byly zaslány výsledkové listiny v předepsaném formátu pověřenému administrátorovi.
2.1.2. Pořadatel předal v termínu Generálnímu sekretáři žádost o přidělení příspěvku, požadované doklady o průběhu závodu a vyúčtování o účelném vynaložení příspěvku o který žádá (viz směrnice č.3) 
2.1.3. Zpráva TD byla bez výhrad (u závodů I. třídy), 
2.1.4. Pokud na závod nebude delegován TD, vypracuje zprávu TD ředitel závodu 
2.1.5. Závod uvedený v TK jako atypický, musí dodržovat ŘO.
2.1.6. Kontrolu dodržování pravidel provádí průběžně STK (komise TD), která může při porušování pravidel doporučovat opatření přímo v průběhu závodu 
2.1.7. TD má pravomoc navrhnout snížení příspěvku až o 50% - schvaluje STK 
2.1.8. STK má po posouzení pravomoc snížit příspěvek až o 100% 

2.2. Při splnění základních podmínek obdrží klub:
Kárové závody – 
- závod na suchu: 2000 Kč
- MR na suchu: 5.000 Kč 

Saňové závody 
- saňový závod s kompletním programem 2 kat. zařazený v TK: 5000 Kč 
- saňový závod sprint zařazený a uznaný do seriálu MR: 15.000 Kč 
- saňový závod mid zařazený a uznaný do seriálu MR: 15.000 Kč
- saňový závod long zařazený a uznaný do seriálu MR: 30.000 Kč
- saňový závod v TK,hodnocený po schválení STK jako atypický: až 10.000,- Kč 
2.2.1. Kumulace několika typů závodů ( sprint+ mid / mid+long ) v jednom místě a v 
jednom termínu (týdnu) pouze 5.000 Kč příspěvku za druhý závod. 

26.8.2012 Roman Habásko, Jiří Nešněra

KOMENTÁŘE

Posílat komentáře můžou jen přihlášení uživatelé. Pokud nemáte přihlašovací údaje, tak se prosím registrujte.