Napsat dotaz

Směrnice č.2 - Příspěvky na činnost klubů:

Kluby mohou získat příspěvek na činnost.

1. Příspěvek na činnost klubu při splnění podmínek obdrží klub: Základní podmínky pro přidělení příspěvku jsou: - Klub je registrován u SSPS - Klub má více než 10 členů a alespoň jednoho aktivního registrovaného závodníka-RZT - Klub dodrží stanovené termíny předání kompletních dokladů. a) Příspěvek základní pro každý klub, který splnil: 1.000,-Kč b) Příspěvek za členskou základnu klubu, který splnil: - Za každého jednoho člena tzv.pasivního - 20,- Kč - Mládež do 18 let - za každého jednoho člena 50,- Kč - Za každého aktivního člena (aktivní člen je člen klubu s licencí(DID) a má alespoň jeden RZT se kterým absolvoval alespoň dva závody na sněhu). Příspěvek je pouze jeden na člena a to ten nejvyšší, pokud má člen více RZT se kterými splnil kriterium dvou závodů. Ve Sprintu a Midu - třída Skj, - 100,- Kč - třída Skj - 200,- Kč - třída P - 250,- Kč - třída 4 psů 400,- Kč - třída 6 psů 600,- Kč - třída 8 psů 800,- Kč - třída Unlim 1.000,- Kč V Longu stačí splnit kriterium jednoho závodu. - třída LT1 = L4 400,- Kč - třída LT2 = L8 800,- Kč - třída LTO = U 1.000,- Kč - třída P 250,- Kč 2. Příspěvek na uspořádání závodů - obdrží klub-pořadatel: Základní podmínky pro přidělení příspěvku jsou: a) závod byl regulérní a byl proveden podle ZŘ a SŘ, byly zaslány výsledkové listiny všem ostatním klubům, Generálnímu Sekretáři(H.Biharyová) a předsedům sekcí (Krejčí, Mareš) b) pořadatel předal v termínu Generálnímu sekretáři žádost o přidělení příspěvku, požadované doklady o průběhu závodu a vyúčtování o účelném vynaložení příspěvku o který žádá c) zpráva TD byla bez výhrad, d) pokud na závod nebude delegován TD vypracuje zprávu TD ředitel závodu e) kontrolu dodržování pravidel provádí průběžně STK(komise TD), která může při porušování pravidel doporučovat opatření přímo v průběhu závodu f) TD má pravomoc navrhnout snížení příspěvku až o 50% - schvaluje STK g) STK má po posouzení pravomoc navrhnout snížit příspěvek až o 100% Káry - limit počtu startujících - 10-20 startujících 1.000,-Kč, - 20-45 startujících 2.000,-Kč, - 45-70 startujících 3.000,-Kč, - 70-95 startujících 4.500,-Kč, - 95 a více startujících 6.000,-Kč - MR na suchu 10.000,-Kč Saně - saňový závod s kompletním programem zařazený v TK 10.000,-Kč - saňový závod s omezeným programem zařazený v TK 5.000-10.000,-Kč - saňový závod zařazený a uznaný do seriálu MR 20.000,-Kč - saňový závod zařazený a uznaný jako finále MR 30.000,-Kč - Ledová jízda 14.000,-Kč - kumulace několika typů závodů v jednom místě a v jednom termínu(týdnu) 0,7 základního příspěvku za každý závod 3. Příspěvek za práci TD - obdrží klub jehož je členem: a) delegát, který se nezúčastní závodu 2.500,- Kč b) delegát, který se účastní závodu 1.000,- 10.11.2003