Napsat dotaz

Směrnice č. 3

Žádost o příspěvek na uspořádání závodu

Z důvodů, že cílený příspěvek na pořádání závodů je dosti vysoký a není určen pro zvýšení rozpočtu klubu pořádajícího závod, ale na zvýšení úrovně závodu bude tento přípěvek vyplacen pouze na základě vyúčtování s doložením kopií dokladů: 
Všechny účty předložené k proplacení musí být buď anonymní (paragon), nebo musí být psány na: 
Česká asociace sleddog sportů, z.s. 
IČO:22725041 
Teplická 245 
405 02 Jílové 
Česká republika 

Cílenou dotaci na závod je možné účtovat a použít pouze na: 

1. přípravu tratí a rekognoskaci terénu
2. úpravu tratí (před, během a po závodě) 
3. úpravu parkoviště a stake-outu 
4. poštovné spojené s děním závodu včetně doložených nákladů na GSM telefon v průběhu závodu.
5. poplatky obcím, státu, případně jiným subjektům např. za nájem tratí apod. 
6. veterinární zabezpečení 
7. informační materiály o závodě (propozice, mapy, plakáty, příp. bulletin 
apod.) 
8. prostředky pro udržení pořádku (kontejnery, popelnice, pytle apod. vč. likvidace) 
9. prostředky pro bezpečný průběh závodu (oplůtky, informační tabule, zábrany) 
10. refundace nákladů rozhodčím, pomocníkům (tzv.ošatné); musí být doloženy skutečným dokladem (nemůže to být jenom seznam na papíře).
11. diplomy a medaile, příp. poháry u závodu seriálu MR 
12. nájem materiálu (např. kopírek, počítačů, startovních hodin) 
13. spotřeba materiálu (např. papíry, spreje pro značení psů apod.) 
14. prokázané náklady potřebné k odvrácení náhodné události ohrožující bezpečnost občanů a majetku (např. náklady na akce organizované pro záchranu účastníků závodu při náhlém zhoršení počasí, apod.) 

V žádném případě nebude cílená dotace na závod vyplacena za: 
a) občerstvení a aktivity spojené s večerní zábavou (hudba, nájem sálu apod.) 
b) jakýkoliv materiál a aktivity, které nemají přímou souvislost s konáním závodu 
c) jiné ceny, než jsou uvedeny 

V případě účtování extrémně odlišných nákladů za služby apod. od cen obvyklých nebude na tyto výdaje brán zřetel. 
Dotace bude vyplacena na základě vyúčtování - kopie účetních dokladů zašle pořadatel Generálnímu sekretáři (v současnosti Heleně Biháryové) do 31.3. sezoního roku.
Maximální výše příspěvku bude určena vždy Směrnicí č.2 příspěvky na organizaci závodů.

26.08.2012 Roman Habásko, Jiří Nešněra

FOTOGALERIE

KOMENTÁŘE

Posílat komentáře můžou jen přihlášení uživatelé. Pokud nemáte přihlašovací údaje, tak se prosím registrujte.