Napsat dotaz

Směrnice č. 2

Příspěvky na činnost klubů a na uspořádání závodů

Zkratky:
ČASS - Česká asociace sleddog sporů, z.s.
ČMKSP - Českomoravský sportovní klub severských psů
ZŘ - Závodní řád
SŘ - Soutěžní řád
ŘO - Řád ochrany zvířat
GS - Generální sekretář
TD Technický delegát
STK - Sportovní technická komise
RZT - Registrovaný závodní tým
PHM - Pohonné hmoty
TP - Technický průkaz vozidla


Kluby mohou obdržet následující příspěvky:

1. Příspěvek na činnost klubu: 

1.1. Základní podmínky pro přidělení příspěvku jsou: 
1.1.1 Klub je registrován u SSPS-ČASPS 
1.1.2 Klub má více než 10 členů a alespoň jednoho aktivního registrovaného závodníka-RZT v uplynulé sezóně.
1.1.3 Klub dodrží stanovené termíny předání kompletních dokladů. 
1.2. Při splnění základních podmínek obdrží klub:
1.2.1. Příspěvek základní: 1.000,-Kč na klub 
1.2.2. Příspěvek za členskou základnu : 
- Za každého jednoho člena staršího 18 let – 20 Kč 
- Mládež do 18 let - za každého jednoho člena 50 Kč 


2. Příspěvek na uspořádání závodů

2.1. Základní podmínky pro přidělení příspěvku jsou: 
2.1.1. Závod byl regulérní a byl proveden podle ZŘ, SŘ a ŘO, byly zaslány výsledkové listiny v předepsaném formátu pověřenému administrátorovi.
2.1.2. Pořadatel předal v termínu Generálnímu sekretáři žádost o přidělení příspěvku, požadované doklady o průběhu závodu a vyúčtování o účelném vynaložení příspěvku o který žádá (viz směrnice č.3) 
2.1.3. Zpráva TD byla bez výhrad (u závodů I. třídy), 
2.1.4. Pokud na závod nebude delegován TD, vypracuje zprávu TD ředitel závodu 
2.1.5. Závod uvedený v TK jako atypický, musí dodržovat ŘO.
2.1.6. Kontrolu dodržování pravidel provádí průběžně STK (komise TD), která může při porušování pravidel doporučovat opatření přímo v průběhu závodu 
2.1.7. TD má pravomoc navrhnout snížení příspěvku až o 50% - schvaluje STK 
2.1.8. STK má po posouzení pravomoc snížit příspěvek až o 100% 

2.2. Při splnění základních podmínek obdrží klub:
Kárové závody – 
- závod na suchu: 2000 Kč
- MR na suchu: 5.000 Kč 

Saňové závody 
- saňový závod s kompletním programem 2 kat. zařazený v TK: 5000 Kč 
- saňový závod sprint zařazený a uznaný do seriálu MR: 15.000 Kč 
- saňový závod mid zařazený a uznaný do seriálu MR: 15.000 Kč
- saňový závod long zařazený a uznaný do seriálu MR: 30.000 Kč
- saňový závod v TK,hodnocený po schválení STK jako atypický: až 10.000,- Kč 
2.2.1. Kumulace několika typů závodů ( sprint+ mid / mid+long ) v jednom místě a v 
jednom termínu (týdnu) pouze 5.000 Kč příspěvku za druhý závod. 

26.8.2012 Roman Habásko, Jiří Nešněra

FOTOGALERIE

KOMENTÁŘE

Posílat komentáře můžou jen přihlášení uživatelé. Pokud nemáte přihlašovací údaje, tak se prosím registrujte.