Napsat dotaz

Rozhodnutí STK ČASS ve věci dojezdu kategorie BKJW na MR Tři Studně 31.10.2010

Na základě podaných podnětů probrala STK situaci a mění pořadí MR vyhlášené pořadatelem v kategorii BKJW

Pořadí v kategorii BKJW pro MR na suchu 2010 stanovuje STK následovně:

1. místo společně Kamila Lišková a Vendula Pekárková
3. místo Jana Tomášková

Kamila Lišková odevzdá medaili za 2. místo a bude jí předána medaile za místo první. Zajistí pořadatel.
Pořadatel zajistí opravu výsledků na mushingu a pro EC.
2.11.2010