Napsat dotaz

Rozbor negativních jevů minulých let – mushing

Návrh doručen cestou sekce 20.7.2005

Příčiny odlivu závodníků a malého přírůstku nových jezdců: 1. ekonomická náročnost sportu, celospolečensky špatná ekonomická situace - z větší části nelze řešit, z malé části lze pomoci systémem dotací pro úspěšné jezdce 2. odrazující administrativa při přihlašování týmů, získávání licencí apod. Ve většině případů administrativa neplní svůj účel, je pouze formální (RZT) a pokud neslouží k získání dotací od ČSTV, je nadbytečná. Licence prolongovat jednou za pět let, systém získávání není špatný. 3. Nízká nebo žádná podpora úspěšným jezdcům, zastaralý nebo žádný systém ekonomické stimulace v závislosti na výkonech jezdců - řešení je v sestaveném rozpočtu pro sezónu a systému odměn za umístění. Pozor, vyplácení odměn jenom za první tři místa není stimulační. Systém odměn je zpracován v samostatné příloze. 4. Nízký počet závodů. Malá nebo žádná podpora Svazu, pokud podpora existuje, je nepružná a nevystihuje potřeby pořadatele (viz Dolejš - platby za vyfrézování parkoviště). Řešení - opět musí být zpracován rozpočet pro tuto sezónu a systém stabilních plateb (předem určených a specifikovaných např. ve Směrnici) vyplácených třeba na základě zaslaných faktur. Svaz by měl smluvně zajistit jednotnou profesionální časomíru pro seriál MR (Mašlonka je schopen souběžně pokrýt v jeden termín MR sprint a MR mid). Celý systém podpory pořadatelů je potřeba promyslet tak, aby byl motivační a neomezoval se na paušální platby. 5. Dalším řešením se jeví znovuobnovení závodu na Zadově (zatlačit na Trinkla) a pobídnutí Dolejše, aby opět uspořádal sněhový závod, klidně mu dát i finále. Bude-li uspořádán i Horník (zatím není přihlášen, přes existující termíny), budou čtyři závody do seriálu. Změnit zápočet ze dvou na tři (nejhorší se škrtne). Do budoucna rozšířit závody i na Moldavu nebo Komárku, z důvodu nouze klidně porušit i pravidlo o uspořádání nejprve závodu nižší třídy. 6. Zavést pravidlo opce při změnách SŘ. To by mělo spočívat v tom, že přijatá změna SŘ bude v platnosti podmíněně pro následující sezónu a definitivní platnosti nabude v případě, že bude opakovaně schválena i pro další rok. Pokud opakovaně schválena nebude, platí automaticky předchozí znění. 7. Obnovit diskusi o vytvoření jednotného Svazu.