Napsat dotaz

Registrace nových mushingových zájemců, přidělování ID, DID, aktivní licence

S ohledem na opakující se dotazy, bych rád připomenul získání ID, DID a aktivní licence. 1. ID - identifikační číslo člena ČASS (je v seznamu členů klubu). Základní registrace v mushingu. Měl by mít defacto každý člen, ať je to závodník nebo pokladník. ID přiděluji já po žádosti od předsedy klubu do kterého se zájemce hlásí. Stačí zaslat email a v něm základní údaje o členovi. Tzn. jméno, příjmení, r.č., bydliště, mobil, email. Přidělím ID a posílám info zpět zájemci i předsedovi.

2. DID - mezinárodní ID Driver IDentification -- 00420-01234. Toto číslo se užívá k identifikaci na mezinárodní úrovni (je v seznamu DID). Je to vlastně závodní licence závodníka. Licence by měla zaručit, že její držitel zná předpisy týkající se mushingu. O licenci žádá člen-držitel ID přes předsedu svého klubu !!!! Samostatně tuto licenci vydat nelze. Podmínkou licence je splnění testu. Test zasílám já na základě žádosti předsedy klubu. Postačuje napsat email. Test je v současnosti online, takže předsedovi nebo po domluvě s předsedou pošlu odkaz na test přímo zájemci. Ten test online vyplní, odešle, já ho vyhodnotím a informuji zpět zájemce i předsedu klubu o výsledku. V případě splnění testu přiděluji DID. Starý test přístupný na steré verzi mushingu již neplatí!!! Proto si ho ani nestahujte. 3. AKTIVNÍ licence (placená) pro aktuální rok. Držitel je uveden v seznamu aktivních licencí. Pro rok 2016-2017 nutnost pro všechny závody, pořádané pod hlavičkou SSPS. Platí se (1000,-Kč nebo 100,-Kč junioři) a nutností je být držitelem DID. Podrobněji zde: http://mushing.cz/index.php?kod=&modul=casopis&m1=clanek&id_clanku=774 Pro info ID a DID jde vyřídit defacto najednou. Všechny náležitost týkající se ID, DID, aktivní (placené) licence, provedení změn v klubech, přestupy členů, změny v údajích členů (změna jmen, bydliště) vyřizuje Martin Urbančík. Veškeré dotazy, informace a žádosti zasílejte na martinurbancik@seznam.cz. Hela Levíčková již toto nedělá !!!! Proto ji neposílejte žádné testy ani dokumenty. Postup nový člen: 1. Najde si klub a osloví se žádostí o vstup předsedu klubu. 2. Předseda přijme zájemce do klubu a zašle mi na email martinurbancik@seznam.cz žádost o přidělení ID. V emailu uvede výše uvedené nacionále. 3. Já přidělím ID-zaregistruji zájemce a zasílám předsedovi popř. i zájemci email s ID (01234). Člen své ID najde i v seznamu na mushing.cz 4. Má-li držitel ID zájem o DID-závodní licenci. Kontaktuje předsedu klubu s žádostí o DID. Předseda kontaktuje Martina Urbančíka přes martinurbancik@seznam.cz a žádá o přidělejí DID. Urbančík generuje odkaz na licenční test a posílá jej předsedovi nebo po domluvě rovnou zájemci o DID. 5. Zájemce o DID vypňuje pomocí odkazu licenční test a odesílá ho. 6. Test je vyhodnocen. V případě kladného výsledku je přiděleno DID a je vyrozuměn jak zájemce, tak i předseda. 7. Placená - aktivní licence. Nutná pro danou sezonu na závody pořádané pod hlavičkou svazu. Jsou uvedeny v termínovém kalendáři na mushing.cz. Pouze pro držitele DID. Zájemce zašle na účet svazu 1000,-Kč, junior pouze 100,-Kč. Zároveï zašle informaci o platbě na email martinurbancik@seznam.cz. Po připsání platby na účet bude zájemci přidělena aktivní licence pro danou sezonu. Držitel je uveden v seznamu na mushing.cz. Pokud je někdo držitelem ID a nemá DID postupuje od bodu 4. Jedná- li se o úplného nováčka, lze bod 1. a bod 4. provést po domluvě s předsedou najednou.