Napsat dotaz

Příprava závodního týmu pro vrcholný výkon.

Za léta závodění jsme nasbírali řadu zkušeností, snažíme si je intenzivně vyměňovat a na našich výsledcích je vidět, že dlouhodobá cílevědomá práce a spolupráce má svůj smysl a že u nás jsou lidé schopní dosáhnout vynikajících výsledků. Na výsledku má vždy největší zásluhu sám závodník, ale prostředí a získávání zkušeností od jiných může jeho vývoj nasměrovat správným směrem a také urychlit. Bohužel se také ztratila spousta talentů tím, že zašli do slepé uličky a na vrchol se již asi nedostanou.

Tento materiál je již pět let starý a řada z Vás ho zná, ale jako základní materiál pro určení priorit při cestě k výborným výkonům asi nic neztratil ze své aktuálnosti. Výměnu zkušeností na tomto fóru zahájil Michal Merhaut kapitolou 2.b) viz.níže a trochu mne předběhl, ale to je třeba, asi by mi trvalo déle než bych dopracoval své materiály. Motivace pro závodění je u každého jednotlivce jiná i začátek ježdění se psím spřežením má u každého jezdce jinou historii. Ale dříve či později chce každý dosahovat co nejlepšího výsledku a když už ne v rámci světa, Evropy či republiky, tak alespoň v rámci svých možností chce být každý o něco lepší než byl minule. Je pravda, že ne každý má ctižádost být absolutně ze všech nejrychlejší a stačí mu, když je nejrychlejší ze sobě podobné skupiny. Ale jistá ctižádost i v těch pomalejších závodnících je. A to dokonce někdy taková, že nechtějí být rychlejší, ale rádi by těm rychlejším než jsou oni sami závodění zakázali. Ale naštěstí to není doufám problém, se kterým bychom se museli potýkat v naší republice. U nás závodíme, abychom byli co nejrychlejší a abychom byli opravdu nejrychlejší potřebujeme splnit několik důležitých bodů a to co nejlépe. Naším zájmem není být nejlepší pouze u nás doma a pak být třicátý v Evropě. Naším zájmem je, aby u nás byl dostatek dobrých týmů, které v tvrdé konkurenci dosáhnou vysoké kvality a na Evropském a Světovém poli budou patřit mezi špičku. Proto chceme, aby všichni měli maximum informací o všech možnostech jak ovlivnit výkon k lepšímu. Ovšem jen na každém jednotlivci bude záležet jestli dokáže tyto informace využít k maximálnímu výkonu. Proto vám držím palce, ať dokážete všech informací využít jen ke zvýšení výkonu. Doufám, že i ostatní špičkoví jezdci přispějí svými zkušenostmi ke všeobecnému zvýšení úrovně sportu v naší republice. Nejdůležitější body, které tým musí splnit, aby dosahoval výborných výkonů jsou následující. Body jsou seřazeny v pořadí důležitosti tak, jak se největším dílem podílí na celkovém výkonu. 1. Mít dobré psy a) Psy dobré geneticky, tj. s chutí a zájmem pracovat ve spřežení (tj. hlava) b) Psy velmi dobře a velmi kvalitně živené c) Psy dobře a kvalitně ustájené a opečované d) Psy dobře trénované 2. Mít dobrého jezdce a) rozumí psům b) je dobrý sportovec a dobře připravený c) umí na saních d) umí na lyžích 3. Mít dobré saně, lyže s dobrou skluznicí. 4. Dobře namazat(navoskovat skluznice). 5. Případně dát vosku a skluznici tu správnou strukturu. 6. Pak již záleží jen na sněhu a na počasí, které prověří jak se nám máza povedla. Protože ve špičkovém provedení sportovního výkonu již většinou rozhodují detaily a to může být velmi často správné namazání. Každá kapitola má své taje a pouze velmi dobré splnění všech podmínek každé kapitoly může znamenat špičkový výkon. Někomu by se mohlo zdát, že je dost dobrý, i když některé podmínky neplní nebo mu stačí jen jejich částečné naplňování. Ale každý si může být 100% jistý, že splní-li vše perfektně může být ještě lepší. A právě proto, že každá kapitola má své taje a v každé kapitole je někdo nejlepší bylo by velmi dobré otevřeně si zkušenosti vyměňovat tak, abychom znali všichni vždy to nejlepší a mohli se poučit a společně se zlepšovat až na Evropskou či světovou špičku. Rád bych přispěl všem ostatním v oblastech kde si myslím, že mohu něco ze svých zkušeností předat a doufám, že se všichni kdo jsou v něčem dobří chopí svého tématu a také předají své zkušenosti. Toto jsem psal před několika lety. Dnes již můžeme říci, že patříme mezi evropskou a světovou špičku, ale také, že vůbec nejsme dokonalí a stále máme co zlepšovat. Společně se můžeme táhnout nahoru a na špičce udržet. A je známo, že to není vůbec jednoduché a v našem sportovním odvětví zvláště.