Napsat dotaz

Přehled plánovaných změn SŘ pro nadcházející sezonu 2004 – 2005

Vážení přátelé, uprostřed léta vrcholí přípravy na další sezonu. Do tradiční schůze pořadatelů závodů a předsedů klubů začátkem září již zbývá pouze jeden měsíc a tak je nejvyšší čas vás obeznámit a případně prodiskutovat změny, které by se začátkem nové sezony měly nastat.

Po období, kdy každý rok vznikaly nové a nové kategorie se od letošního roku pokusíme nastolit opačný trend. Tedy pokusíme se jejich počet pokud možno snížit.

Sprint:
Na suchu – spojení SC1 a SC2 do kategorie SC2 se startem 1-2 psů v týmu.
Na sněhu – spojení všech lyžařských disciplín do jedné kategorie NordicStyle – NS dělené na muži a ženy. Do hodnocení kategorie NS se budou započítávat výsledky všech závodů ať již ve Skj1, Skj2 nebo nově kombinaci, tak aby byla bodově zvýhodněna kombinace před Skj2 a nejméně bodů bylo za Skj1. Účast závodníků v kombinaci se pokusíme během podzimu podpořit tzv. 3P (Program na Podporu Pulky), na němž se zatím pracuje a je ještě předmětem jednání. Měl by být představen na zářijové schůzi.

Mid:
Na suchu i na sněhu – dojde ke spojení kategorií spřežení na pouhé dvě kategorie dle počtu psů.
B 4-6 psů (3 psi v týmu v cíli posledního kola) děleno na B, B1, B2
U 7 a více psů (5 psů v týmu v cíli posledního kola) děleno na U, U1

U individuálních disciplín dojde ke zrušení rozdělení dle pohlaví závodníků a mužské a ženské kategorie se spojí. Zůstane tedy pouze Skj2 (1-2), Pulka (1-4) a SC2.
Otázkou zůstává kategorie Bkj1, protože nemá na sněhu odpovídajícího nástupce, ale hlavně je to kategorie, kde se jezdí velmi rychle a zdravotní rizika pro psy jsou při teplejším počasí značná. U kategorie SC2 je tempo více ovlivněno výkonností psů, protože musí táhnout což v Bkj nemusí.
K zavedení kategorie NS i v midu bychom přistoupili až podle zkušeností ze sprintu.

Long
V longu dojde ke spojení všech kategorií do jedné od 4 psů a se zátěží odpovídající počtu psů v týmu. Zůstává tedy LTO a LU a Pulka (muži + ženy společně)

Nové disciplíny
Tedy dogtrekking je řešen samostatným soutěžním řádem. V TK jsou od letoška závody dogtrekkingu řazeny samostatně, nikoli mezi atypickými.

Další změny se týkají organizace závodů a jsou drobné. Nejzásadnější pro pořadatele je asi povinnost servisního bodu na suchu při trati nad 15 km.
Pro závodníky navíc povinnost odevzdání identifikačního formuláře psů a písemné hlášení složení a případné změny týmu před startem závodu pořadateli (odpřahání). Vypracovaný formulář bude možno stáhnout z těchto stránek. Dále povinnost vybavit saně dobržïovací dečkou a od 6 psů 2 kotvami.

V hodnocení MR se zásadní změny neplánují. Došel návrh MK Děčín, který v principu chce zvýšit počet započítávaných závodů do seriálu MR. Je to dobrá věc pro pořadatele, ale horší pro závodníky (nutí k účasti na více závodech), takže se ještě diskutuje. Systém rychlostních bodů však zůstává.
V tabulce SVT dojde ke drobným úpravám v závislosti na změnách kategorií (např. v midu nemůže na stejné trati mít kat. B stejnou SVT jako U a podobně).


Návrh nového znění kapitol VIII. a IX.

VIII.
Uznané závodní disciplíny(v ZŘ třídy) a jejich kategorie
Disciplíny Kategorie
   
Na suchu - sprint  
Tým s osmi A, A1
Tým se šesti B, B1, B2
Tým se čtyřmi C, C1, C2
Cani-cross CCM, CCŽ s 1 psem
Bikejoring 1 Bkj1 s 1 psem
Scooter Sc2 s 1-2 psy
   
Na suchu - mid  
Tým neomezený U, U1
Tým se šesti B, B1, B2
Bikejoring 1 Bkj1 s 1 psem
Scooter Sc2 s 1-2 psy
   
Na sněhu - sprint  
Tým neomezený U, U1
Tým s osmi A, A1
Tým se šesti B, B1, B2
Tým se čtyřmi C, C1, C2
Mistr Nordic style NSM, NSŽ (Combi x 1,0 + Skj1 x 0,8, + Skj2 x 0,9)
Kombinace P1+Skj1 CombiM, CombiŽ
Skijoring 1 Skj1M, Skj1Ž
Skijoring 2 Skj2M, Skj2Ž
   
Na sněhu - mid  
Tým neomezený U, U1
Tým se šesti B, B1, B2
Pulka P s 1-4 psy
Skijoring 2 Skj2 s 1-2 psy
   
Na sněhu – long (se zátěží)  
Tým neomezený LU, LTO
Pulka PL

Kategorie
Závody jsou organizovány ve vypsaných disciplínách a některé disciplíny se dělí do kategorií z důvodu různé výkonnosti(kubatury) plemen severských psů dle FCI. Proto existují tři skupiny kategorií

Kategorie
 1. otevřené - pro všechna plemena bez rozdílu a některé kategorie otevřené se dělí na muže a ženy
 2. uzavřené pro Sibiřské husky
 3. uzavřené pro ostatní severská plemena dle FCI - AM, G, S
IX.
Doporučené délky tratí

Pro každou disciplínu (podle počtu psů) a typ závodu existují doporučená rozmezí délky tratí. Podle postupu sezóny jsou doporučovány délky tratě nejprve kratší a později delší až do limitu každé disciplíny . Tento bod zpřesňuje kapitolu 7 ZŘ.

 1. Doporučená rozmezí délky tratí pro sprintové závody na suchu:
  Disciplíny Vzdálenosti Disciplíny Vzdálenosti
  8 psů 5 - 8 km Scooter 5 - 8 km
  6 psů 5 - 8 km Bikejoring 5 - 8 km
  4 psi 5 - 8 km Canicross 1,5 - 8 km
  Pro závody na suchu je stanoven teplotní limit. Organizace závodu musí probíhat tak, aby v průběhu závodu teplota vzduchu nepřesahovala 15°C měřeno 30cm nad zemí nebo musí být provedena opatření, aby se zabránilo přehřívání psů..
 2. Doporučené délky tratí pro sprintové závody na sněhu:
  Disciplíny Vzdálenosti Disciplíny Vzdálenosti
  Unlimited 22 km Combi 2x8 km v jednom dni
  8 psů 16 km Skj s 1 psem 12 km
  6 psů 12 km Skj se 2 psy 16 km
  4 psi 8 km    
  Při nepříznivých podmínkách je možno změnit délku trati, zkrátit trať max. o 25 %., prodloužit o 10%
  Tratě Skj1 a Skj2 nesmí být stejné(stejně dlouhé), pokud pořadatel není schopen zajistit dvě různé tratě Skj2 nemůže vypsat.
  Tratě třídy 6 a třídy 8 nesmí být stejné(stejně dlouhé), pokud pořadatel není schopen zajisti dvě tratě třídu 8 nemůže vypsat.
 3. doporučená délka tratí pro midové závody :
  na suchu – 15 – 25 km je povinný servisní bod mezi 40 a 60% délky trati
  na sněhu – 35 – 50 km
 4. doporučená délka tratí pro longové závody :
  pouze na sněhu se zátěží – 50km a více( kolik na psa ?, tabulka podle počtu psů)
 5. atypické závody nesmí svou náročností ohrozit zdraví psů.
 6. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je možno zkrátit trať midových a longových závodů max. o 20%. Délka trati jednoho kola nebo etapy nesmí klesnout pod 30 km. Pokud dosáhne 1 kolo, nebo etapa v jakémkoliv závodě vzdálenost větší než 50 km musí pořadatel zřídit minimálně jeden kontrolní bod, který je doporučen umístit ve druhé polovině trati, mezi 50- 65% délky trati.