Napsat dotaz

Pravidla pro cestování se psy po EU

Od října 2004 se změnila některá pravidla pro cestování se psy po Evropě. Evropská Unie se snaží sjednotit jednotlivá pravidla pro různé země. Zde jsou některé přeložené postřehy z podkladů FISTC.

Všeobecně potřebujeme pro cestování po Evropské Unii dodržovat následující pravidla: 1. Každý pes musí mít vystaven nový oficiální evropský zvířecí pas. 2. Každý pes musí být označen mikročipem ( nebo dobře čitelným tetováním - bude platit v dalších osmi letech). 3. Každý pes musí být očkován proti vzteklině, zvířata mladší 3 měsíců nemusí být proti vzteklině očkována jestliže jsou v doprovodu své matky nebo mají vystaveno potvrzení, že vyrostla v oblasti bez výskytu vztekliny. Protože tyto pravidla platí pro Evropskou Unii, proto je dobré vědět, které státy sem patří. V EU jsou: Belgie, Holandsko, Dánsko, Německo, Francie, Řecko, Itálie, Irsko, Lucembursko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Švédsko, Velká Británie, a nové členské země: Česko, Slovensko, Estonsko, Kypr, Lotyšskou, Litva, Maïarsko, Malta, Polsko a Slovinsko. Některé země mají další pravidla, Norsko, Švédsko, Irsko a Velká Británie vyžadují sérologické vyšetření na vzteklinu a striktní pravidla ke karanténě. Zde jsou dále některá pravidla, která spadají spíše do oblasti obchodního importu zvířat. Je však rozumné seznámit se s nimi. Belgie: Můžete importovat maximálně 5 psů ( jestliže jich máte víc musíte informovat veterinární oddělení). Německo: Pro import více psů než tří je nutno vlastnit povolení k importu ( teoreticky postačí zatelefonovat na ambasádu a vysvětlit důvod návštěvy Německa). Důležité: Psi > 20 kg, nebo vyšší 40 cm, by měli být na vodítku a ke každému psu musíte vlastnit náhubek. Finsko: Povinná karanténa 24-72 hodin před vjezdem do Finska a odčervení. Francie: : Pro import více psů než tří je nutno vlastnit povolení k importu (tel 033 (0) 1 49 55 84 72 ). Rakousko: Také maximálně 3 psy, mimo fen se štěňaty. Čechy: Při pobytu delším než 3 měsíce je nutné získat povolení k importu. Jak vidíte, mnoho zemí má stanoven maximální počet psů. Tyto pravidla platí již dva roky. Když zatelefonujete na místní odpovědné instituce, dovíte se, že nebyl problém s mushery s více psy. Pravidla jsou ale takto napsána. Jistě je moudré před vycestováním do některé země zjistit si na příslušné ambasádě nejčerstvější informace. ( To samé platí pro Švýcarsko) Důležíté: Švýcarsko není v EU Pro cestování do Švýcarska potřebujete pro psy oficiální psí pasy psané v němčině, francouštině nebo italštině. Zvířata mladší 3 měsíců potřebují pouze zdravotní osvědčení. Je důležité, že barva a označení jsou přesně zaznamenány v pasu. Platí zde opět maximum 3 psů, ale na oficiálních veterinárních webových stránkách švýcarské vlády, postačí při cestování s více psy, aby byli zkontrolováni veterinářem na hranici. I toto pravidlo platí déle než 2 roky. Je si také třeba uvědomit, že v EU (15) již není žádná kontrola na hranicích. Arno Roos Veterinář FISTC