Napsat dotaz

Pozvánka na Schůzi předsedů klubů a pořadatelů závodů České asociace sleddog sportů, z.s.

Termín: sobota 5. září 2020 v 10:00
Místo: sídlo České unie sportu, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov, 169 00 - zasedací místnost č. 209

Program schůze:

1) Zahájení, určení zapisovatele, určení sčitatele hlasů
2) Novinky v řádech, propozicích, na webu
3) Schválení termínového kalendáře pro sezónu 2020/2021
4) Výběr závodů MČR
5) Diskuse (jeden z bodů je přesun této schůze na dřívější datum, zorganizování samostatného MČR v canicrossu atd.)
6) Závěr

 

Předem děkuji za Vaši účast.

Martin Vrtěl
předseda ČASS

FOTOGALERIE