Napsat dotaz

Pozvánka na členskou schůzi Českomoravského sportovního klubu severských psů, z.s.

Termín: sobota 12. června 2021 v 17.00h
Místo: Junior kemp Nová Živohošť, Klubová výstava severských psů

Program schůze:
1) Zahájení schůze
2) Schválení programu jednání
3) Zpráva Výboru o stavu ČMSKSP / ČASS / FISTC
4) Zpráva o činnosti a dění ČMSKSP / ČASS
5) Přijímaní nových členů                                                                                                                                                                   
6) Reprezentace                                                                                                                                                                                 
7) Projednání podaných návrhů                                                                                                                                                         
8) Diskuse                                                                                                                                                                                           
9) Závěr

Přihlášku ke členství zasílejte e-mailem na adresu asamara@seznam.cz nejpozději do 8. 6. 2021.
Návrhy k projednání čleskou schůzí zasílejte e-mailem na adresu asamara@seznam.cz do 31.05.2021. N
ávrhy, které budou zaslány po tomto termínu či nebudou řádně zpracovány, nelze brát v potaz.

Každý návrh bude obsahovat následující:
1. Jméno předkladatele + klub
2. Popis návrhu versus popis současného stavu
3. Konkrétní body, jak návrhu dosáhnout
4. Má-li návrh nějakou finanční investici - její vyčíslení
5. Jednotlivý návrh bude v souboru word či pdf (nikoli přímo v e-mailu)

Roman Habásko                                                                                                                                                                                    předseda ČMSKSP

                                                                 

FOTOGALERIE