Napsat dotaz

Pozvánka na členskou schůzi České asociace sleddog sportů, z.s.

Pozvánka na členskou schůzi České asociace sleddog sportů, z.s.

Pozvánka na členskou schůzi České asociace sleddog sportů, z.s.

 Datum konání: 10. 6. 2023

 Místo konání: hotel Horník, Tři Studně, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

 Čas konání: 10:00 hod

 Program:

 • Zahájení schůze a volba předsedajícího
 • Sepsání listiny přítomných
 • Přednesení programu schůze – schválení programu
 • Ověření usnášeníschopnosti, určení zapisovatele a skrutátora 
 • Volba jednatelů
 • Přednesení úprav Stanov ČASS a jejich schválení
 • Zpráva o hospodaření a činnosti za rok 2022/2023 a rozpočet 2024
 • Projednání podaných návrhů
 • Přijetí nových členů
 • Diskuse
 • Závěr

 

Přihlášku ke členství do jednotlivých podsekcí a návrhy k projednání zasílejte na predseda@mushing.cz nejpozději do 1. 6. 2023

Jednotlivé návrhy zasílejte ve formát word nebo pdf (návrhy zasílané přímo v mailu nebudou zpracovány)

Každý návrh bude obsahovat následující:

 • Jméno předkladatele + klub
 • Popis návrh a popis současného stavu
 • Konkrétní body, jak návrhu dosáhnout
 • Má-li návrh nějakou finanční investici – její vyčíslení

 

Bc. Renata Válková
předseda ČASS
+420 604 968 488

 

FOTOGALERIE