Napsat dotaz

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ČESKÉ ASOCIACE SLEDDOG SPORTŮ, Z.S.

Datum konání: 18.- 19.6.2022. Místo konání: hotel Horník, Tři Studně, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou. Čas konání: 14:00.

Ráda bych Vás pozvala jménem výboru na členskou schůzi, které se zúčastní i zástupci čistokrevných.

Datum konání: 18.- 19.6.2022

Místo konání: hotel Horník, Tři Studně, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Čas konání: 14:00

Program :
1) Zahájení schůze a volba předsedajícího
2) Sepsání listiny přítomných 
3) Přednesení programu schůze -schválení programu 
4) Ověření usnášeníschopnosti, určení zapisovatele a skrutátora 
5) Schválení změny sídla ČASS
6) Přednesení úprav stanov ČASS a jejich schválení
7) Zpráva o hospodaření a činnosti za rok 2021/2022 a rozpočet 2023 
8) Projednání podaných návrhů.
9) Přijetí nových členů
10) Diskuse
11) Závěr 

Přihlášku ke členství do jednotlivých podsekcí zasílejte na predseda@mushing.cz nejpozději do 17.6.2022. Do přihlášky uveďte jméno, klub a podsekci do které se hlásíte.

Návrhy k projednání v rámci schůze zasílejte na predseda@mushing.cz nejpozději do 17.6.2022.

Jednotlivé návrhy zasílejte ve formátu word nebo pdf ( návrhy zasílané přímo v mailu nebudou zpracovány)

Každý návrh bude obsahovat následující:

1. Jméno předkladatele + klub
2. Popis návrhu a popis současného stavu
3. Konkrétní body, jak návrhu dosáhnout
4. Má-li návrh nějakou finanční investici - její vyčíslení

Těším se na Vaši účast.

Renata Válková

předseda ČASS

 

FOTOGALERIE