Napsat dotaz

Podmínky pro zařazení SEVERSKÝCH PSÚ do výstaví třídy: pracovní

Na klubových stránkách KSP: www.polardogs.org můžete nalézt vše o pracovní třídě a o závodech na kárách, v pullingu a dodtrekkingu. Jednotlivé akce jsou vypsány zde: http://www.polardogs.org/content/pracovnitrida.htm#akce2008 U každého závodu je uvedena odpovědná osoba (s kontaktem)u které se zájemce musí 1 měsíc předem přihlásit. Tato osoba potom na závodě zkontroluje psy (musí být vabavena i čtečkou čipů)a potvrdí ujeté km nebo zátěž. Na kárové a sáňové závody budou odpovědné osoby určeny po schválení termínovky. U prvních závodů bude termín přihlášení kratší než měsíc...

A. Pulling (tah břemene) - sáně a sníh- 7 násobek hmotnosti psa/feny - vozík- 15 násobek hmotnosti psa/feny - vozík a koleje- 30 násobek hmotnosti psa/feny Všechny výkony musí být dosaženy v rámci organizovaného závodu a současně v předepsaném čase. Nebude brán zřetel na dodatkové pokusy a pokusy mimo soutěž. B. Dogtrekking Jeden pes/fena = 200 km. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech. Výkon musí být dosažen v pořadateli předepsaném čase. Započítány budou jen dokončené soutěže. U kategorie A. a B. bude jako doklad o splněných výkonech uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina). C. Saňový sport Jeden pes/fena = 75 km v zápřahu se saněmi. Počítají se závody v zápřahu, pulka a skijöring. Nerozlišuje se sprint, mid a long. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořáda-ných závodech. Započítány budou jen dokončené soutěže. Jako doklad o splněných výkonech v kategorii C. bude uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina). Současně bude pro každého psa spřežení vystaven doklad o jeho účasti ve spřežení. D. Závody na suchu Jeden pes/fena = 100 km. Počítají se závody Canicross, Scooter, Bikejöring a káry. Nerozlišuje se sprint a mid. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v prů-běhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech. Započítány budou jen dokončené soutěže. Jako doklad o splněných výkonech v kategorii D bude uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina). Současně bude pro každého psa vystaven doklad o jeho účasti. Po splnění podmínek pro zařazení do třídy pracovní odešle majitel psa/feny žádost o zařazení psa společně s kopií PP a kopiemi ověřených výsledkových listin na adresu jednatele příslušného klubu, jehož je členem (KSP, AMKČR, SK), který bude ve vztahu ke svým členům garantem pro zařazení do pracovní třídy. Tento klub bude zodpovědný za řádné vedení a archivování evidence o splněných podmínkách jednotlivých psů (fen). Na nejbližší výborové schůzi příslušného klubu (KSP, AMKČR, SK) bude žádost doporučena ke schválení. Poté bude majiteli psa/feny orgány ČMKU vystaven tzv. Malý certifikát pro zařazení psa do třídy pracovní. Tento certifikát bude opravňovat psa/fenu k účasti ve třídě pracovní na klubových a speciálních výstavách a národních výstavách konaných v ČR. Každý pes/fena plemene AM, SH, SA a GP, který/á splní podmínky pro zařazení do pracovní tří-dy obdrží od příslušného klubu (KSP, AMKČR, SK) doklad o složení předepsané zkoušky a osvědčení o specializaci. Specializací se rozumí: - Pulling dog (PD)- pro psy/feny, kteří splní podmínky v disciplíně pulling - Trekking dog (TD)- pro psy/feny, kteří splní podmínky v disciplíně dogtrekking - Sled dog (SD)- pro psy/feny, kteří splní podmínky v disciplíně saňový sport - Cart dog (CD)- pro psy/feny, kteří splní podmínky v disciplíně závody na suchu Specializace bude psovi/feně zapsána do Plemenné knihy. Jeho potomci pak budou mít v PP zápis o specializaci rodiče. Klub, jehož je majitel psa/feny členem, provede zápis o vykonání zkoušky do PP v rubrice Ostatní záznamy. Pes/fena, kteří získají minimálně dvě různá osvědčení o specializaci, získají od klubu, jehož jsou členy, titul Klubový šampion práce. Ing. Radovan Lysák jednatel Klub severských psů POZOR!!!! Přihlásit psa, který bude plnit podmínky, je možné nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce před závodem, a to u odpovědné osoby uvedené v kontaktech u AKCÍ pro daný rok. Majitel psa je povinen prokázat identitu psa před závodem originálním PP, a to opět pověřené osobě. Původ psa musí být nezpochybnitelný, MUSÍ mít čitelné tetování nebo čip!!! Započítávat se budou VŽDY jen výsledky z uvedených závodů, které budou psem zcela dokončeny (start–cíl), na předepsaném formuláři a řádně potvrzené pořadatelem závodu a určenou odpovědnou osobou. VŠE na: http://www.polardogs.org/content/pracovnitrida.htm