Napsat dotaz

Podmínky k získání platné licence pro sezónu 2013/14

Poplatek za licenci pro sezónu 2013/2014 uhaïte prosím na účet 7168299001/5500 do 9.11.2013. Výše poplatku pro tuto sezónu je stanovena na 200 Kč. Jako variabilní symbol uveïte své DID a konstantní symbol 0308. Do zprávy pro příjemce uveïte své celé jméno. Zahraniční závodníci a junioři do 18 let tento poplatek za vydání licence naplatí.

Aktivovaná licence je nutná pro všechny závody mistrovství ČR. Seznam je aktualizován jednou týdně, poslední aktualizace proběhne 9.11.2013.
Seznam