Napsat dotaz

Nominace na ME ESDRA Rastede

STK otevřených vytvořila nominace pro ME Rastede 2008. Závodníci zařazeni do týmu A mají hrazené startovné a registraci DID kompletně. Závodníci zařazení do týmu B1 si hradí startovné sami, DID za ně uhradí Svaz. Závodníci v týmu B si hradí sami startovné a DID. Startovné činí 1.200 Kč, registrace DID činí: 500 Kč, U reprezentantů zařazených do B1 a B musí být platby uhrazeny na číslo účtu: 161 159 522 / 0600 do 6.11. 2008 v 16,30 hod.

(k identifikaci platby užijte jako varsym DID závodníka). Nezaplacené přihlášky reprezentantů B a B1 nebudou odeslány pořadatelům ME Rastede. V případě onemocnění závodníka nebo psů u reprezentantů nominovaných v B1 a B se startovné a registrace nevrací. U reprezentantů nominovaných do týmu A bude Svaz akceptovat v případě onemocnění závodníka neschopenku (kopii od lékaře) nebo potvrzení od veterinárního lékaře o onemocnění závodního psa. V případě nedodání tohoto dokladu bude požadováno vrácení vynaložených prostředků na startovné a registraci DID zpět pokladně Svazu. Toto opatření je aplikováno po zkušenostech z minulých let, kdy za mnoho jezdců bylo zaplaceno startovné a oni se bez řádného důvodu závodu nezúčastnili. Na tento závod je vyčleněno jen omezené množství prostředků, které je limitováno krácením dotací a veškeré zbytečně zaplacené startovné a registrace se promítne do krácení cestovních náhrad závodníků, kteří se závodů v Rastede zúčastní. Žádáme Vás proto o maximální zodpovědnost. A-tým: CMV: Homolka Rudolf CM: Erbs Dušan CW: Klikarova Soňa, Halířová Jarmila, Štěpánková Martina CWJ: Marešová Nicole, Stejskalová Monika BM: Blažo Lukáš, Smejkal Ondřej BMJ: Trýzna Daniel BW: Klikarová Soňa, Lišková Kamila, Kromíchalová Kateřina, Erlebachová Ilona BWJ: Marešová Nicole, Klikarová Žaneta 1R: Vosmanská Dita, Tobiášek Michal, Porubský Pavel 1RJ: Stejskalová Monika, Levíčková Barbora 2R: Šabaka Jan, Väcke Ivo, Porubský Pavel 4R: Nešněrová Dagmar, Levíčková Helena 6R: Böhm Zdeněk, Merhaut Michal 8R: Zvolský Pavel, Hübner Tomáš B1-tým: BM: Volf Miloš 1R: Porubská Jana, Väcke Ivo 2R: Vosmanská Dita, Stejskal Tomáš 4R: Pavlík Slavomír 8R: Krupička Petr B-tým: CMV: Merta Tomáš CM: Šáfr Vladimír BM: Cipro Šimon, Odstrčilík Marek, Vosmanský Pavel 1R: Jerhotová Adéla 8R: Levíček Martin