Napsat dotaz

NÁVRH NOMINACE NA MS FISTC - SPRINT - DONOVALY

Vedoucím výpravy je pověřena Jana Henychová. Jako pomocník vedoucího výpravy je pověřen Zdeněk Dolejš. Nominační komise pro čistokrevnou sekci sprint, Škoda, Rzitký, Mareš, projednala předběžnou nominaci pro Mistrovství světa FISTC sprint konaný ve dnech 11. až 13. 2. 2005 ve slovenských Donovalech. S ohledem na skutečnost, že se v letošní sezóně zatím nejel zatím žádný sněhový závod, byla nominace dělána podle výsledků podzimních závodů. Přitom byl brán zřetel na výsledky z loňské sezóny, popř. na určitou stálost výkonnosti. Uvedená nominace je zatím pouze soupis jezdců, kteří měli buï odpovídající výsledky, nebo projevili zájem o start a lze u nich odpovídající výkonnost předpokládat.

Třída: jméno A1 Jarda Fiala, Tomáš Hübner (B2 ?), náhr. Jana Henychová B1 Štěpán Krkoška ml., C1 Antonín Procházka, Martin Škoda C2 Martin Zapletal, Zdeněk Kůrka,Barbara Vojvodíková D1 Miroslav Homolka, náhr. Dáša Nešněrová D2 Petr Hubka, Nominační komise žádá všechny jmenované závodníky, aby v případě, že chtějí startovat v jiné třídě, než je výše uvedeno, popř. nemají o start zájem, aby bezodkladně kontaktovali Vlastu Škodu na tel č. 736 482 517, 412 519 360 přes den, 412 550 564 večer. Upozornění Svaz hradí startovné za 10 účastníků. Pokud má o start zájem i někdo další, ozvěte se, aby bylo možno vás přihlásit, nicméně startovné bude hrazeno pouze oficiálně nominovaným jezdcům a ostatní mohou startovat tzv.za své. Důležité Dále žádáme všechny zájemce o start na MS, kteří nemají psy, resp. údaje u nich evidovány u Jany Henychové, aby Janu kontaktovali na e maliu j.henychova@mybox.cz. Současně žádáme zástupce pro Skj o nominaci závodníků pro tuto disciplínu, neboť nikdo z této sekce se Vlastovi Škodovi neozval. předseda nominační komise ČMSKSP srint Vlasta Škoda