Napsat dotaz

Návrh na odměňování závodníků

Návrh doručen cestou sekce 20.7.2005

(modelově počítáno dle Sněžníku 2005 s předpokladem dosažení E a I. výk. třídy za účelem zjištění maximálních nákladů) Odměňuje se: 1. Určitý počet závodníků (viz dále) vždy v závislosti na dosaženém umístění a dosažené VT v daném závodě; 2. 50% startovního pole v kategorii. Rozhodný je počet startujících/klasifikovaných, při lichém počtu je odměňováno 50% -/+ 1; 3. maximálně 8 míst, přičemž všichni by museli dosáhnout v daném závodě alespoň II. VT; 4. vždy první tři, pokud splní kritéria alespoň pro II. VT, tedy i při obsazení kategorie např. pěti závodníky; 5. při dosažení E nebo I.VT odměna ve výši 100%, při dosažení II. VT - 50%, při dosažení III.VT nebo bez VT - 0%; 6. Částky odměn pro závodníky, kteří dosáhli alespoň I.VT: 1. místo 3.000,- Kč 2. místo 2.000,- Kč 3. místo 1.500,- Kč 4. místo 1.100,- Kč 5. místo 900,- Kč 6. místo 700,- Kč 7. místo 500,- Kč 8. místo 300,- Kč celkem při plně obsazené kat. a dosažení nejvyšší výkonnostní třídy 10.000,- Kč. Teoretický Model: Sněžník 2005 - náklady ideální stav (všichni dosáhli E a I. výk. třídy) SKJ2M = 5.000,- SKJ2W = 5.000,- SKJM = 8.500,- SKJW = 7.600,- NSM = 3.000,- B = 3.000,- B1 = 5.000,- C = 6.500,- C1 = 7.600,- C2 = 6.500,- A = 5.000,- A1 = 3.000,- Celkem: 65,700,- Kč x 4 závody = 262.800,- Kč Sněžník 2005 - skutečný stav podle dosažené výkonnosti SKJ2M = 0,- SKJ2W = 3.000,- SKJM = 3.250,- SKJW = 3.000,- NSM = 0,- B = 1.500,- B1 = 0,- C = 6.500,- C1 = 4.750,- C2 = 1.500,- A = 0,- A1 = 0,- Celkem: 23.500,- Kč x 4 závody = 94,000,- Kč