Napsat dotaz

MS čistokrevných - snad naposledy

Protože jsem byl dvěma neúspěšnými jezdci osočen za špatné vedení výpravy, rád se ještě jednou k celé záležitosti vrátím. Jednací jazyk v FISTC je angličtina, většina vedoucích týmů využívala tlumočníka stejně jako já, kde výborně spolupracoval Pavel Porubský.

Neoficiálně vedení FISTC komunikuje německy, francouzsky a slovensky. Již 10 let podnikám v oboru, kde poskytuji služby zejména německým obchodním partnerům.Moje němčina sice není excelentní, ale celých 10 let si sjednávám obchodní podmínky bez tlumočníka a funguje to. Slovenština je můj mateřský jazyk. Obávám se, že ale ani znalost svahilštiny by nepomohla jezdci, který opakovaně urazí pořadatele, rozhodčí závodu a prezidenta FISTC. Za podobné vystoupení se vylučují sportovní hvězdy i v jiných odvětvích. Fanda Karas tvrdí, že ač jazykově nevybaven, jsem sjednal s prezidentem FISTC vyloučení jeho zvířat ze závodů. Nevím, jak na tuto hloupou lež přišel nebo kdo mu ji poradil, ale prohlašuji, že jsem s nikým vyloučení jeho zvírat neprojednával dopředu. U prohlídky jsem byl přítomen a Fandovi psy prohlížela komise, nikoliv Mannato sám. Verdikt komise byl jednoznačný - všichni psi se výrazným způsobem liší od standardu FCI (takto postižených jezdců bylo více) a Fandovi byla vyloučena dvě zvířata, u kterých jejich vzhled byl nejvíce extrémně odlišný. Nikoliv tedy kvůli drobnosti zvířat, případně zdravotnímu stavu, ale jen kvůli skutečně extrémnímu vzhledu. Bylo mu nabidnuto, že může startovat se zbylými psy v C1 a protože již byla uzavřena startovní listina, osobně jsem večer Fandovi vyřídil jeho čas startu. Po celou dobu Fanda nevznesl jediný požadavek na verdikt komise a ani jsem nebyl požádán, abych ho hájil. FISTC v posledních letech přistoupila k tomuto ne přiliš populárnímu opatření, protože "čarování" s papíry začalo být od roku 1995 stále viditelnější a do zavední DNA testů je to pravděpodobně jediný možný způsob, jak zabránit používání jiných zvířat v chovech, než která jsou potom uvedena v rodokmenu. Znovu jsme prostudovali nařízení a řády sportovního svazu čistokrevných a věřím, že po jejich uplatnění příští rok odjede naše reprezentace "čistá". Všem těm, kteří jak píše Fanda, chtějí udržet krok se světem, vzkazuji, i kdyby z dvouset členného pole tento genetický podvod používalo stodevadesátdevět lidí, je to vždycky jenom podvod. Divím se , jak málo mašerů zatím diskutovalo v této "čistokrevné" kauze, ačkoliv mnozí mně již v průběhu sezony upozorňovali na to, že někteří naši jezdci začínají sahat k zajímavým "genetickým praktikám". Závěrem pouze to, že jsem se účastnil mnoha závodů (byl jsem i na prvním ME FISTC ve Zwiesslu), ale tolik různých nepříjemností způsobených našimi jezdci jsem ještě nikde neviděl a myslím si, že bude jen velmi těžké pro příště shánět někoho, kdo by se chtěl jet "otravovat" s lidmi, kteří buï nemají své věci v pořádku anebo se neumějí chovat a potom ještě dlouho poslouchat jak neznalost angličtiny zapříčínila jejich neúspěch. Jiří Nešněra