Napsat dotaz

MS čistokrevných psů v Rakousku z jiného pohledu

Chtěl bych reagovat na článek Jiřího Nešněry z 25.2. 2003. Už v minulých jeho článcích a výrocích jsme si mohli všimnout, jak zkreslené informace nám Jirka podává. Důkazem je článek z MS v Rakousku.

Nechci rozebírat celý článek, ale zaměřím se pouze na sebe. Vzhledem k tomu, že náš klub nenašetřil ještě dostatek korun na zakoupení počítače, jsem odkázaný jen na své kamarády, kteří mají možnost přístupu k informacím na internetu. Právě díky nim se dozvídám o dění v naší organizaci, ale i to, že jsem byl nominován na MS. To byly veškeré informace, které jsem dostal o tomto závodu v Rakousku. Jestli se tomu říká moderní tok informací, tak je to velký krok zpátky. Na vrcholné závody jezdím už osm let a vždycky jsem obdržel nominační listy 14 dní předem. Dostal jsem mapu s místem konání a vyznačením trasy, přehled o ubytovací kapacitě a jméno vedoucího výpravy, na kterého jsem se mohl v případě potřeby obrátit. A teï? No, prostě musel jsem si všechno obvolat a zajistit sám. Ve středu jsem dorazil na závody a ptal se, kdo je vedoucím výpravy. Dozvěděl jsem se, že Jirka Nešněra. Ve čtvrtek v odpoledních hodinách ke mně přišla dvoučlenná komise z FISTC, která mi prohlédla psy a zkontrolovala papíry (hunderpasy). Sdělila mi, že je vše v pořádku a popřála mi hodně štěstí při závodě. Když Jirka Nešněra zjistil, že už mám psy zkontrolované, běžel za Mannatem (prezident FISTC) a chtěl, aby mi psy znovu prohlédl, neboť se mu nezdáli. Asi o tři hodiny později přišel Mannato s veterinářem a chtěli, abych jim psy ukázal. Veterinář znovu psy prohlédl a konstatoval, že nevidí problém. Mannato pak sám rozhodl mé dvě fenky vyloučit ze závodu a jako důvod uvedl, že jsou drobné proti ostatním psům. Na ostatní psy neměl žádné námitky. Potom se mě zeptal, jestli můžu jet se čtyřmi psy. Co jiného mi zbývalo? V tuhle chvíli jsem postrádal vedoucího výpravy, který stál u svých psů a z dálky pozoroval, jak se to vyvine. Čekali byste, že vedoucí výpravy přijde a bude se vám snažit pomoci, alespoň lepší znalostí řeči. No nic, když už se takhle zachoval, tak ať píše alespoň pravdu, ne tu snůšku nesmyslů, o tom kde jsem koupil psy, to by neměl být zas až tak velký problém, ne. Bylo by dobré, kdyby pan Nešněra zveřejnil jméno chovné stanice a místo, odkud podle něj psy mám.

Závodím již dvanáct let a znám současnou světovou špičku. Já chci být konkurenceschopný a nebýt jen jako jiní, kteří chodí, pláčou a pomlouvají ty ostatní, kteří mají lepší psy.