Napsat dotaz

Mistrovství Světa IFSS dryland Polsko Szamotuly- Kozle 2017

Do funkce vedoucího výpravy byl STK ustanoven Jan Blucha . Veškeré dotazy , přihlášky a žádosti o informace směřujte na něj.

Máme přidělena do každé kategorie tři nominační místa pro otevřené a tři pro čistokrevné. Jan Blucha dostal pověření jednat o navýšení počtu startujících v jednotlivých kategoriích , případně o přesunu neobsazených míst z jiných kategorií . Nominační závod bude MR na Horníku . Bude se přihlížet zejména k umístění závodníků na tomto závodě , ale mohou být vzata na zřetel i jiná pomocná kriteria . Svaz v každém případě bude bojovat o přijetí všech nominovaných přes povolené kvóty. Jak píše Honza níže , přihláška musí být provázena i platbou za startovné a DID IFSS a samozřejmě i zaplacenou domácí licencí . V případě nepřijetí přihlášky IFSS budou peníze za startovné závodníkovi vráceny. Jiří Nešněra IFSS World championship 2017 - Dryland Místo konání: Szamotuly-Kozle, Polsko, https://www.google.pl/maps/place/Ko%C5%BAle/@52.5741393,16.2593227,11z/data=!4m5!3m4!1s0x47042269f63f5453:0xdf2c11942f8643fc!8m2!3d52.5741393!4d16.3993984 Termín: 23.-26. listopadu 2017 Web: http://wch2017.mushing.pl/ Kategorie, vzdálenosti (na jedno kolo) a startovné: ▪ Canicross elite women (DCW) 4.5 km, 80 € ▪ Canicross elite men (DCM) 4.5 km, 80 € ▪ Canicross veteran women (DCWV) 4.5 km, 80 € ▪ Canicross veteran men (DCMV) 4.5 km, 80 € ▪ Canicross junior women (DCWJ) 3.3 km, 50 € ▪ Canicross junior men (DCMJ) 3.3 km, 50 € ▪ Bikejoring elite women (DBW) 7.5 km, 80 € ▪ Bikejoring elite men (DBM) 7.5 km, 80 € ▪ Bikejoring veteran women (DBWV) 7.5 km, 80 € ▪ Bikejoring veteran men (DBMV) 7.5 km, 80 € ▪ Bikejoring junior women (DBWJ) 5.7 km, 50 € ▪ Bikejoring junior men (DBMJ) 5.7 km, 50 € ▪ 1-Dog scooter women (DSW1) 4.5 km, 80 € ▪ 1-Dog scooter men (DSM1) 4.5 km, 80 € ▪ 1-Dog scooter junior (DS1J) 4.5 km, 50 € ▪ 2-Dog scooter (DS2) 5.7 km, 80 € ▪ 4-Dog rig (DR4) 5.7 km, 90 € ▪ 4-Dog rig junior (DR4J) 5.7 km, 50 € ▪ 6-Dog rig (DR6) 7.5 km, 95 € ▪ 8-Dog rig (DR8) 7.5 km, 100 € ▪ Štafeta (DR): Canicross, DS1, DB 3.3+4.5+5.7 km, 90 € Každý závodník musí zaplatit DID, což je 30 euro a musí mít aktivní licenci. Přihlášky: Přihlášky a případně veškeré dotazy posílejte Honzovi Bluchovi na email blusak@seznam.cz nejpozději do 23.10.2017 do 24:00. Prosím uveïte jméno, příjmení, kategorie, DID. Platební podmínky: Startovné + DID x 26,50 Kč = xxx Kč, je třeba připsat na účet svazu do 25.10. 2017 č.ú.: 7168299001/5500, jako variabilní symbol uveïte datum narození, do zprávy pro příjemce své jméno. Kvalifikační kritéria: Podle pravidel IFSS může národní federace nominovat pouze tři závodníky do každé kategorie. Byl vznesen dotaz na pořadatele a IFSS ohledně možnosti navýšení kvót. Více president IFSS může po obdržení všech přihlášek rozhodnout o navýšení jednotlivých kvót. Termín pro odeslání přihlášek na IFSS je 30.10. (den po MR). Kvalifikační závod na Mistrovství svět bude Mistrovský závod na Horníku. První tři v kategorii v redukovaném pořadí (přihlášení na Mistrovství světa) budou mít účast na závodě v Polsku jistou. Ostatní, pokud bude v kategorii více než tři přihlášení, budou čekat na rozhodnutí IFSS o udělení výjimky pro ČR. V případě zamítnutí navýšení kvót bude startovné vrácené zpět na účet.