Napsat dotaz

Mimořádná členská schůze ČASS - Tři Studně 25.10.2008

Výbor sekce otevřených ČASS - České asociace sleddog sportů - svolává mimořádnou členskou schůzi. Po odstoupení Jirky Krejčího z výboru ČASS je nutno zvolit dalšího člena výboru. Termín a místo: sobota 25.10.2008 v 16.00 hodin, Tři Studně Program:

- volba - doplnění výboru, volba předsedy a STK, - úpravy stanov ČASS - seznámení s novinkami v řádech K dosažení usnášeníschopnosti schůze je nutná nadpoloviční účast v každé sekci. Členové v sekcích (dle schůze v Bělči dne 28.6.2008): Individ. disciplíny: výbor - Soňa Klikarová, Dita Podraská, Jan Zima, Ilona Erlebachová, Milan Stejskal, Tomáš Stejskal, Luboš Seidl, Pavel Šarkovský Sprint: výbor - Jiří Krečí, Jiří Trnka sen. Dagmar Nešněrová, Jiří Nešňera, Slavomír Pavlík, Jiří Trnka jun., Zdeněk Bohm, Pavel Zvolský, Tomáš Hubner Mid-long: výbor - Pavel Pfeifer, Hela Levíčková, Michal Merhaut, Martin Bílý, Ctirad Tyroler, David Jerie, Erika Pfeiferová, Aleš Pícl