Napsat dotaz

Metodika aktivace aktivní licence pro sezónu 2015/2016

1. Zájemce o aktivní licenci zaplatí po dohodě s předsedou svého klubu 1000,- Kč na účet svého klubu (junioři 100,-Kč). Aktivní licenci musí mít závodníci startující v MR, dále pak startující na MS + ME IFSS i FISTC (Pozn.: V sezóně 2015/2016 se může závodů 2. a 3. třídy účastnit i závodník bez platné aktivní licence. Pro závod 1. třídy, MR, ME, MS je nutná platná a aktivní licence.)

1. Zájemce o aktivní licenci zaplatí po dohodě s předsedou svého klubu 1000,- Kč na účet svého klubu (junioři 100,-Kč). Aktivní licenci musí mít závodníci startující v MR, dále pak startující na MS + ME IFSS i FISTC (Pozn.: V sezóně 2015/2016 se může závodů 2. a 3. třídy účastnit i závodník bez platné aktivní licence. Pro závod 1. třídy, MR, ME, MS je nutná platná a aktivní licence.) 2. Do 1. 9. 2015 předseda daného klubu vyplní tabulku, která je ke stažení na: http://mushingteamostrava.cz/wp-content/uploads/2014/08/seznam-%C4%8Dlenu-se-zaplacenou-aktivn%C3%AD-licenci-2015_16.xlsx Zde uvede všechny své klubové zájemce o placenou licenci a kompletní ji odešle na martinurbancik@seznam.cz s předmětem ve zprávě: NÁZEV KLUBU - AKTIVNÍ LICENCE. Zároveň odešle hromadně za celý klub celkovou finanční částku na účet svazu tak, aby byla připsána nejpozději v den 1. 9. 2015. V poznámce uvede název klubu-LICENCE. 3. Z těchto aktivačních poplatků (ve výši 1.000 Kč, v případě juniorů 100 Kč), které budou připsány na svazový účet do 1. 9. 2015, bude klubům poskytnuta dotace na jejich provoz ve výši 60% za každou zaplacenou aktivaci. Tato částka bude zaslána na účet daného klubu do 15. 9. 2015. Z této dotace může klub členovi uhradit startovné na závodech, cestovné apod.. Platby připsané na účet svazu po 1. 9. 2015 budou považovány za opožděné a nebudou splňovat podmínky pro poskytnutí dotace klubu na jeho provoz ve výši 60 % za každou zaplacenou aktivní licenci, jak je uvedeno výše. 4. Individuální platba placené licence bude možná, ale plátce musí počítat se skutečností, že mu nebude poskytnuta dotace ani jeho klubu ve výši 60 % z částky. To je možné pouze při hromadné platbě přes účet klubu. V případě individuální platby např. z důvodů opožděné platby, zašle jednotlivec stanovenou částku samostatně na účet svazu a zároveň zašle samostatně vyplněnou uvedenou tabulku (uvede v ní pouze své údaje) na adresu martinurbancik@seznam.cz. V předmětu zprávy uvede JMÉNO a PŘÍJMENÍ – AKTIVNÍ LICENCE. 5. Stručný návod jak vyplnit tabulku se nachází přímo pod tabulkou. 6. V případě nejasností, problémů apod., např. mám zájem o placenou hromadnou licenci, ale předseda nebo klub nefunguje, pište na martinurbancik@seznam.cz 7. Číslo svazového účtu: 7168299001/5500 8. Seznam členů s aktivní licencí pro sezónu 2015-2016 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zxL9Xpsac-EET7aYJOzGo-7HGzoxT3ElT0Gg0sQI90c/edit#gid=0