Napsat dotaz

Mazání skluznic - Část 4. - Jak mazat ?

Odpovědí na otázku -Jak mazat ?- je výběr technologického postupu nanášení a úpravy vosků na skluznici. Samozřejmě nás ještě čeká odpověï na otázku -Jak namazat ?. Tuto odpověï si však ponecháme do příští kapitoly a budeme se v ní zabývat postupem výběru vhodného vosku.

Skluznice je nejdůležitější částí lyže. Již z výroby má určité vlastnosti a správným ošetřováním můžeme její vlastnosti udržovat nebo ještě zlepšovat. Musíme si stále uvědomovat, že jízda na sněhu není po vosku, ale po skluznici napuštěné voskem. Vosk dolaïuje vlastnosti skluznice, ale nesmí ho na ní být mnoho, pak zase brzdí. Prvním a nejdůležitějším krokem pro budoucí vlastnosti skluznice, ať se pak rozhodneme pro kterýkoli způsob mazání, je příprava nové skluznice před prvním použitím. Tento krok doporučuji svěřit odborníkům. Jedná vyčištění, odmaštění skluznice odstraňovačem vosků(zásadně nepoužívejte technický benzin ani jiná rozpouštědla, naleptávají hmotu skluznice) potom o její důkladné, několikrát opakované prosycení pórů skluznice kvalitním podkladovým voskem(zažehlením) a následně o urovnání skluznice a stažení její vrchní zoxidované vrstvičky ocelovou cidlinou nebo přebroušení. Těmito kroky pojistíme dobrou životnost skluznice a máme ji připravenu pro použití na sněhu. Před vlastním tréninkovým nebo závodním použitím máme tři základní možnosti technologického postupu: 1. Nemazat 2. Mazat za studena - natíráním(roztíráním) 3. Mazat za tepla - zažehlováním Rozhodneme se: 1) NEMAZAT - jsme nenároční, nechceme ztrácet čas přípravou, nemáme skluznici, která by za to stála, nechceme investovat do vybavení. Je to jednoduché, pohodlné. Tento přístup však nelze doporučit. Suchá skluznice za studena drhne a za mokra se na ní lepí sníh. 2) MAZAT ZA STUDENA - jsme náročnější, chceme mazat, aby nám to vyloženě nedrhlo, a aby se alespoň trochu udržovala kvalita skluznice, ale nechceme tím ztrácet mnoho času ani peněz za vosky a vybavení. Je to postup jednoduchý, rychlý a relativně nenáročný. Ovšem vosk nanášený za studena nemá dobrou soudržnost se skluznicí a rychle se z ní setře. Pro tento způsob mazání budeme potřebovat Plexi škrabku 3mm, měděný kartáč, vosky, korek, něco na leštění. Můžeme použít všechny druhy vosků, kromě stoupacích, ale nejsou všechny stejně vhodné. Pro mazání za studena byly vyvinuty samostatné druhy vosků, tuhé-parafiny, tekuté, pasty a spreje. Technologický postup mazání má čtyři kroky: a) Vyčistíme skluznici b) Natřeme vybraný vosk c) Zapracujeme vosk do skluznice d) Vyleštíme a) ČIŠTÌNÍ SKLUZNICE Základním a prvním krokem před každým mazáním je čištění skluznice. Skluznice je porézní a je napuštěna voskem. V atmosféře je rozptýleno určité množství prachu a při sněžení ho sníh bere s sebou, to je základní znečištění sněhu. Pak ještě přibývá nečistota z lesa a běžný spad. Do každého vosku se nám částečky špíny zapichují a zhoršují skluz. Proto je třeba(nejlépe po každé jízdě) skluznici čistit, tj. odstranit vosk, který již nasbíral špínu. Čištění chemickými odstraňovači vosků nedoporučuji provádět příliš často. Dochází k vymytí pórů skluznice a jejímu vysušení. Po chemickém vyčištění skluznice je nutné ji znovu důkladně napustit voskem a to nejlépe zažehlováním, jako u nové skluznice. U běžného mazání za studena se čištění skluznice provádí stažením zbytků starých vosků plexi škrabkou a vykartáčováním zbytků vosku z pórů měděným nebo kombinovaným kartáčem a vždy se postupuje od špičky k patě. b) NATÍRÁNÍ VOSKU Na čistou skluznici natřeme(rozetřeme) vybraný vosk rovnoměrně po celé ploše. Výběr vosku provedeme podle našich možností(ze zásob které jsme si nakoupili před zimou) a podle místních povětrnostních podmínek. Pro aplikaci za studena mají Toko i Swix řadu vosků vyvinutých pro tento způsob použití. Svým charakterem jsou to vosky universální. Ze sortimentu Toko je pro tento účel možné použít bezfluorový universální bílý parafín All-in-one nebo nízkofluorový Toko Express Block, tekutý Toko Express Liquid a pastu Toko Express TF90. Swix nabízí řadu bezfluorových parafínů Swix HX Glider, řadu nízkofluorových vosků SwixGlideWax, které jsou tuhé, tekuté, pasty i sreje. c) ZAPRACOVÁNÍ VOSKU DO SKLUZNICE Každý vosk by měl proniknout do pórů skluznice. Tam teprve plní svůj účel a zlepšuje skluznost. Vosk, který zůstane pouze na povrchu skluznice nejprve sbírá špínu a brzdí a pak se působením krystalků sněhu rychle setře, takže jeho efekt je jen krátkodobý. Proto použijeme korek a rychlými tahy a třením se snažíme vyvolat teplo a tak mírně rozpustit vosk a vetřít jej do pórů skluznice. Potom přebytečný vosk stáhneme plexi škrabkou. d) LEŠTÌNÍ Leštění je závěrečná fáze úpravy skluznice, důkladným leštěním nemůžeme nic zkazit. Leštíme buï leštícím kartáčem Toko průhledný měkký nylon, Swix modrý nylon. Potom se použíjí leštící textilie. Toko má na leštění TermoPad, Swix má neabrazivní Fibertex. Po této poslední úpravě již můžeme lyže nebo saně použít. 3) MAZAT ZA TEPLA - zažehlováním - jsme nároční, chceme pečovat o skluznici, chceme aby naše lyže měla dobrý skluz, ovšem při použití této metody je spektrum úkonů stejně široké jako sortiment vosků. Základní příslušenství ve výbavě je: Žehlička, Plexi škrabka 3mm, Kartáče - měděný, kombinovaný(měd-nylon), nylonový tvrdý, nylonový leštící, Vosky, Korek, něco na Leštění. Podle stupně naší náročnosti zvolíme jaké druhy vosků budeme používat a od této volby se bude odvíjet náročnost postupu mazání a také doplnění příslušenství. Naši náročnost můžeme rozlišit do stupňů: Sportovně turistický Pro tento stupeň náročnosti budeme běžně používat vosky universální a pro extrémní podmínky budeme mít v zásobě sadu bezfluorových vosků. Sportovní Pro nároky v tomto stupni budeme běžně používat sadu bezfluorových vosků a pro extrémní podmínky budeme mít v zásobě sadu nízkofluorových vosků Závodní Budeme vybaveni sadou bezfluorových a nízkofluorových vosků, které budeme podle výsledků monitoringu počasí používat. Špičkově závodní Budeme vybaveni kompletními sadami vosků všech složení a veškerým příslušenstvím, které nám umožní všechny vosky využít. Velmi důležitý bude monitoring počasí a testování skluznosti jednotlivých směsí v konkrétních podmínkách. Samozřejmě výběr vybavení příslušenstvím a sortimentem vosků je na každém jednotlivci a jistě bychom mohli vytvořit daleko bohatší a jemnější odstupňování nároků a vybavenosti, ale to si již podle svých zkušeností vytvoří každý sám pro sebe. Když jsme si vybrali vhodné vosky podle teplotních rozsahů a podle složení, zbývá ještě rozhodnout, kterého výrobce zvolit. Pro začátek doporučuji zvolit Toko. Mohu podle vlastních zkušeností potvrdit, že s mazání s Tokem je poněkud jednodušší a daleko spolehlivěji trefíte správnou mázu. Swix je zcela jistě vynikající vosk, podle řady trenérů je špička, ale musí se umět namazat. Já jsem většinou lépe trefil Toko. Nyní jsme si tedy vybrali a koupili výbavu. O výběru konkrétních vosků z naší výbavy pro samotné namazání si řekneme příště a nyní si musíme říci jak s naší výbavou zacházet. Technologický postup mazání za tepla má tyto kroky: a) Vyčistíme skluznici b) Naneseme podkladový vosk c) Zapracujeme podkladový vosk do skluznice d) Naneseme vrchní-skluzový vosk e) Zapracujeme vosk do skluznice f) Nanesení prášků-urychlovačů na vrchní skluzový vosk g) Zapracování prášků do skluznice h) Vyleštíme Ad a) ČIŠTÌNÍ SKLUZNICE Čištění skluznice je základním přípravným krokem před každým mazáním. Čištění chemickým odstraňovačem vosků v průběhu sezóny nedoporučuji, lze jej použít při mimořádném znečištění nebo při naprosté změně používaných vosků. Po chemickém čištění je třeba znovu důkladné a opakované napuštění skluznice a prosycení pórů základovým voskem. Optimální způsob čištění je vyplavení nečistot bílým měkkým voskem, není to nutné, ale na něm nejlépe poznáme množství nečistoty. Naneseme na skluznici vrstvu vosku, zažehlíme, necháme zavadnout a ještě za tepla vosk stáhneme plexi škrabkou a opakujeme tento postup dokud seškrabovaný vosk vypadá špinavý. Pokud je vosk čistý důkladně jej stáhneme škrabkou a velmi důkladně vykartáčujeme tvrdým silonovým kartáčem pro hrubé odstranění vosku, pak kombinovaným(silonem napřed) a nakonec měděným kartáčem(ruční i rotační verze). Tím je skluznice připravena na mazání. Ad b) NANESENÍ PODKLADOVÉHO VOSKU Každé dobré mazání má mít minimálně dvě vrstvy. Pro první podkladovou vrstvu vždy volíme vosk o stupeň tvrdší než nám ukazují teplotní podmínky. Je třeba, aby vosk dobře vázal se skluznicí a byl odolnější než vrchní-skluzový vosk. Vosk naneseme na skluznici v přiměřené, ale dostatečné vrstvě buï natíráním nebo rozpouštěním na žehličce. Žehličku nastavíme na teplotu odpovídající druhu vosku, vosk se nesmí přehřát a každý vosk má určenu maximální teplotu zpracování. Při zažehlování je třeba, aby rozpuštěný vosk pokrýval celou plochu skluznice pod žehličkou tak, aby žehlička nebyla ve styku se suchou skluznicí. Žehličku táhneme rovnoměrným plynulým pohybem po skluznici od špičky k patě takovou rychlostí, aby vosk cca 3 cm za žehličkou začínal matnět. Můžeme to opakovat i několikrát. Tak se otevřou póry ve skluznici a nasytí se voskem. Ad c) Zapracujeme vosk do skluznice Lyži odložíme a necháme vychladnout, aby se póry stáhly. Ideální je to při pokojové teplotě. Póry se stáhnou, vytlačí přebytečný vosk. Vosk důkladně stáhneme plexi škrabkou a důkladně vykartáčujeme tvrdým silonovým kartáčem pro hrubé odstranění vosku, pak kombinovaným(silonem napřed) a nakonec měděným kartáčem od špičky k patě tak, aby na skluznici nezbyl žádný přebytečný vosk. Přejedeme-li nehtem po skluznici nesmí se nám za něj naškrábat žádný vosk. Samozřejmě máme-li lyži se žlábkem nesmíme na něj zapomenout. Ad d) NANESENÍ VRCHNÍHO-SKLUZOVÉHO VOSKU Vrstvu vrchního vosku naneseme na skluznici stejným způsobem jako jsme nanesli vosk podkladový. Nastavíme teplotu žehličky tak, aby odpovídala použitému vosku, nezapomínejme, že se vosk nesmí přepálit a řádně vosk zažehlíme. Ad e) Zapracujeme vosk do skluznice Při zapracování vosku opět postupujeme obdobně jak v předchozím kroku. Lyži odložíme a necháme vychladnout, aby se póry stáhly. Ideální je to při pokojové teplotě. Póry se stáhnou, vytlačí přebytečný vosk. Vosk stáhneme plexi škrabkou. Pro vykartáčování použijeme jako první tvrdý nylonový kartáč a dále pak vhodný kartáč podle tvrdosti vosku. Pokud je vrchní vosk tvrdý použijeme opět kombinovaný kartáč, pokud je vrchní vosk měkčí použijeme nylonový kartáč buï střednětvrdý nebo měkčí a důkladně vykartáčujeme od špičky k patě tak, aby na skluznici nezbyl žádný přebytečný vosk. Přejedeme-li nehtem po skluznici nesmí se nám za něj naškrábat žádný vosk. Pro zlepšení vlastností skluzové vrstvy a především pro zvýšení její odolnosti můžeme celý postup nanesení a zpracování vrchního-skluzového vosku opakovat. To je velmi vhodné zvláště tehdy pojedeme-li delší trasu. Na mazání lyží pro dlouhé trasy používáme vosky o stupeň tvrdší než pro krátké trasy a mažeme více vrstev. Vosk nám pak spolehlivě vydrží celou cestu a skluz lyže se nezhoršuje. Ad f) Nanesení prášků-urychlovačů na vrchní skluzový vosk 100% perflouorcarbonové vosky neboli prášky neboli urychlovače se používají jako poslední vrstva vždy na parafíny a obvykle na vysokofluorové parafíny. Prášek se rovnoměrně nasype na skluznici(pozor na vítr) a po nasypání se zažehlí plynulým tahem žehličkou, aby se vosk chytil, ale opatrně, aby se neshrnul prášek nasypaný na skluznici. Po přežehlení se musí objevit za žehličkou -jiskření-. Žehlení prášků doporučujeme ponechat zkušeným servismanům. Při zažehlování -prášku- v místnosti je nutné používat respirátor nebo roušku, protože při zažehlování vznikají výpary, které jsou zdraví škodlivé. Urychlovače jsou i v pevné, tzv.slinuté formě(kostička) a ty je možno na skluznici natřít a poté zažehlit. Ad g) Zapracování prášků Zapracování prášku do skluznice má několik dalších kroků. Po zažehlení se pokračuje ručně syntetickým korkem nebo mechanizovaně rotačním korkem. Následuje rozkartáčování žíněným kartáčem, ale ne odstranění prášku, pak další přežehlení, pak znovu korek, po korku znovu žíněný kartáč a již odstranění přebytečného prášku. Ad h) Leštění Leštění je důležitá závěrečná fáze mazání, je to konečná úprava nanesených a zapracovaných vosků. Leštění nelze podcenit a čím vyšší je obsah fluoru tím důležitější je pořádné leštění. U vysokofluorových vosků platí známé leštit, leštit a leštit. Leštění provádíme ve dvou krocích nejprve leštícím kartáčem a následně leštící textilií. Kartáče na leštění. Toko má ruční kartáč PolishingBruh, což je skoro průhledný měkký nylon Swix má ruční kartáč modrý nylon Textilie na leštění Toko má TermoPad, Swix má neabrazivní Fibertex Upozornění! Na zapracování a leštění parafínů a na zapracování a leštění prášků nepoužívejte stejné kartáče ani textilie. Tak jsme se dopracovali ke konci přípravy skluznice a můžeme se pustit do závodění. Mazání je optimální opakovat po každém, i tréninkovém použití lyže. Za prvé máme stále čerstvý vosk a za druhé, často opakovaným upravováním a kartáčování skluznice se udržují nebo i zlepšují její vlastnosti. Po ukončení sezóny nás čeká ještě jeden důležitý úkol a tím je uložení lyží na léto tak, aby jejich skluznice netrpěla a neztrácela své vlastnosti. Každý materiál má při styku se vzduchem tendenci oxidovat a zoxidovaný povrch skluznice nemá pro naše účely ty nejlepší vlastnosti, podobně povrchu skluznice škodí přímé ultrafialové záření. Takže po ukončení sezóny ještě než uložíme lyže, nejlépe na suché a temné místo, provedeme velmi důkladně celou proceduru čištění lyže, vyplachováním nečistot měkkým voskem. Na závěr této procedury, když jsme si jisti že jsme s voskem odstranili všechny nečistoty, skluznici důkladně vykartáčujeme, opravíme povrch skluznice pokud byla v průběhu sezóny poškozena nebo ji přebrousíme(necháme přebrousit) a znovu na ni naneseme a zažehlíme silnou vrstvu vosku. Tuto vrstvu již neodstraňujeme, lyže řádně sepneme, rozepřeme pod patou a uložíme. Vrstva vosku skluznici konzervuje a chrání před oxidací vzdušným kyslíkem. Na závěr mohu dodat, že všechny popsané kroky jsou určité zevšeobecnění a možná i zjednodušení postupů používaných při mazání. V každém kroku může mít každý servisman své osvědčené triky, které získal praxí a ověřením správnosti. U každého kroku se také může objevit řada otázek jak přesně postupovat, např. v jakém pořadí vzít do ruky který kartáč a podobně. To je však již prostor pro diskusi a na jejím základě můžeme tento materiál stále doplňovat. Takže v následující kapitole nás bude čekat odpověï na otázku -Jak namazat ?- což bude znamenat postup výběru nejvhodnějšího vosku. A pak snad již budeme mít tolik znalostí, že budeme schopni mazat na docela slušné úrovni, alespoň teoreticky.