Napsat dotaz

LICENCE jezdců a jejich obnova v roce 2002, vazba na RZT

 1. Platnost licencí skončila většině jezdců 30.9.2002. Od tohoto data jsou platné pouze licence, které mají zapsánu platnost delší, přestože ještě platí i u nich předpokládáme obnovu.
 2. Všichni aktivní jezdci, by se měli prostřednictvím svých klubů zajímat o testy pro obnovení licence, co nejrychleji je vyplnit a nejlépe prostřednictvím svého klubu zaslat pověřenému administrátorovi, což je Helena Levíčková.

 1. Jezdcům, jejichž testy nebudou vyhovovat kriteriím (budou mít příliš mnoho chyb) budou cestou klubu zaslány nové testy a budou si je moci vyplnit znovu. Často opakované chyby budu zveřejněny na webu.
 2. Pro zrychlení operací bude možné zasílat a přijímat vyplněné testy i jednotlivě. Pokud budou bez podpisu předsedy budou přijaty, pokud budou bez podpisu žadatele nebudou přijaty - jsou neplatné a podpis žadatele musí býti doplněn.
 3. Zpracování došlých testů bude provedeno nejméně jednou týdně tak, aby byl každý čtvrtek na webu zveřejněn aktuální seznam jezdců s platnou licencí. Zároveň obdrží aktuální seznam platných licencí všichni členové STK a administrátor RZT Hela Betty Biharyová.
 4. Zveřejněním na webu se stává licence platnou, i když jezdec ještě nebude mít kartičku licence.
 5. U Hely Betty Biharyové je třeba prostřednictvím klubu nebo webu požádat o RZT.
 6. Zveřejněním na webu se stane i RZT platným
 7. Platná licence je podmínka nutná k získání RZT-registrace závodního týmu.
 8. RZT je podmínka nutná pro možnost startu na MR.
 9. Časové limity žádostí klubů o testy, jejich vyplnění a vyhodnocení je dáno termíny MR na suchu a nejpozději uzávěrkou RZT.
 10. Vydávání RZT je tedy vázáno na platnost licence a proto je třeba jasné, rychlé a jednoznačné zpracování a spolehlivé zveřejňování na webu.
 11. Nebude povoleno žádné obcházení řádů, ani výjimky a tak je třeba reagovat rychle, správně a stručně.
 12. Znamená to, že kdo nebude mít licenci, tomu nemůže být přiděleno RZT a kdo nebude mít RZT nemůže startovat na MR.
 13. Čas kvapí, proto rychle a správně vyplňujte testy, ať nám nechodí až do vánoc a ať se nepřipravíte o možnost startu na MR na suchu.
 14. Podrobněji viz TK a SŘ.