Napsat dotaz

Kongres ESDRA a IFSS Lotyšsko Riga (Lilaste) 3.- 5. 06. 2016

Zápis a usnesení z kongresu organizací ESDRA a IFSS

Kongres ESDRA Lilaste, Lotyšsko – červen 2016 1. Kontrola usnášeníschopnosti 2. Přijetí nových členů: Přijato - Lotyšsko 3. Zpráva o hospodaření: Byly vedeny 2 účty. Nyní již pouze jeden. 4. Hlavní bod programu: zánik ESDRA Hlasováním (za silné podpory Němců, Švýcarů, Španělů, ale třeba i Rusů) byl těsně tento návrh zamítnut. Stávající vedení rezignovalo. Vybráno bylo dočasné vedení v čele s Robertem Schiesserem (který byl nedávno v IFSS zvolen právě za Evropu na místo Larse Svanfeldta). Nyní se (již mailovou komunikací) řeší návrhy na nové vedení, přičemž volby by měly proběhnout během prázdnin. Jedna z konsekvencí je vyjednávání s IFSS o další podobě partnerství těchto dvou organizací, novém kontraktu apod. Další je např. to, že toto sloučení mělo být jasným signálem naší snahy k uznání IOC. Koneckonců plusem to není ani směrem k SportAccord a AIMS. Byla kolem všeho samozřejmě vcelku vzrušená debata. Všichni kdo hlasovali proti návrhu, měli především ohromnou starost o to, co by se stalo s penězi, které ESDRA nyní má na účtu, kdyby IFSS zkrachovalo. Jen pro úplnost, jedná se o částku cca 32.000 EUR. A v neposlední řadě byl domluven i budoucí kongres (který by jinak nebyl potřeba), pravděpodobně opět v Lotyšsku, příští rok cca ve stejnou dobu. Při osobních debatách s různými lidmi z vedení IFSS bylo nadmíru patrné zklamání z tohoto vývoje. Je potřeba si uvědomit, že ESDRA spolu s ISDRA založili IFSS (kvůli směřování našeho sportu k uznání IOC – obdobná a zcela pochopitelná situace jako u nás viz. otevření a čistí vůči našemu ČOV). Což mimo jiné znamená, že drtivá většina členů ESDRA je zároveň i členy IFSS. Tedy, že Evropa má v IFSS nejsilnější hlas. Ostatní země ji nemají šanci nikdy přehlasovat. Za předpokladu její jednoty. Proto leckteré obavy v tomto směru vyzněly přinejmenším zvláštně. V roce 2012 v Oslu bylo odsouhlaseno, že veškeré sportovní aktivity v Evropě převezme právě IFSS. S tím, že během 3-leté zkušební doby (poté mailově prodloužena o rok, aby se kongres mohl konat zároveň s kongresem IFSS a ušetřili se peníze jak samotné ESDRA kvůli pořádání, tak i národních svazů za výjezd svých členů) dojde k vyhodnocení a případným dalším krokům, jako např. výše zmíněný zánik ESDRA. Další směřování ESDRA je zatím tedy trochu ve hvězdách. Jasněji bude snad za rok. Kongres IFSS Lilaste, Lotyšsko – červen 2016 1. Kontrola usnášeníschopnosti 2. Přijetí nových členů (tedy změna statusu z „Prozatímní člen“ na „Člen“) Přijato: Rusko a Litva Ukrajina – nakonec žádost stáhla, zůstává tak se statusem „Prozatímní člen“ 3. Zpráva o hospodaření Jako vždy - výdaje rostou, příjmy klesají, sponzoři žádní 4. Jednotlivé návrhy: a) změna hlasovacího systému – neprošlo b) rozšíření počtu lidí v týmu „Kontinentálního ředitele pro Evropu“ na 3 lidi – schváleno c) bude se hledat adresa ve Švýcarsku, kam se přestěhuje IFSS z Belgie – schváleno d) i nadále bude oficiálním jazykem ENG a FRA - schváleno e) ustavení nezávislého antidopingového panelu o 3 lidech v rámci výboru – schváleno f) maximální věk závodního psa – neprošlo g) maximální výška hřebíků na botách 2 mm – neprošlo (zůstává 1 mm) h) vytvoření veteránských kategorií v singl disciplínách na sněhu (tzv. ski-dogs classes) – schváleno ch) vytvoření zvláštního MS pro čistý pod hlavičkou IFSS – neprošlo i) doplnění k čistým – za SH, AM, S a GD se považuje vše, co je uznáno FCI, CKC, AKC nebo KC - schváleno j) zrušit mass-start u SP4 a nahradit ho klasickým 3-denním závodem – neprošlo k) zařadit midové kategorie do off-snow programu ME/MS - neprošlo l) x-krát řešený věk juniorů bude znovu projednán výborem pro závodní pravidla Nějaké návrhy byly po diskuzi buïto zrušeny, případně se došlo k tomu, že v aktualizovaných pravidlech je daný problém již vyřešen. 5. Volby dopadly takto: President: Helen Lundberg Vice President of Sport: Anne McIntyre Vice President of Development: Russell Gregory Vice President of Economic Affairs: po oznámené rezignaci Christiana Haeberliho dosud neobsazeno Executive Director: Eeva Äijälä Continental Director Africa: Vanda Gilbert Continental Director Asia: Jay Kim Continental Director South America: dosud neobsazeno Continental Director Europe: Robert Schiesser Continental Director North America: Rebecca Knight Athletes Delegate: Petra Wadlund Lind 6. Kandidáti na ME/MS 2018/2019: MS 2019 zima - Rusko, Petrozavodsk ME 2018 zima + MS 2019 zima + MS 2019 off-snow – Itálie, Alpe Cimbra ME 2018 off-snow – Švédsko, Nybro 7. Místo a čas dalšího GA: Zájem o pořádání GA projevila Kanada – ale konečné rozhodnutí Rada teprve učiní Dodatek: Kontrakt na pořádání ME 2016 off-snow v Anglii byl podepsán. Datum je stanoveno na 17.-20. listopad 2016. Místo: Thetford Forest, Norfolk, UK Kategorie jsou vypsány tyto: DCW/M, DCWJ/MJ, DCWV/MV DBW/M, DBWJ/MJ, DBWV/MV DS1J DS2 DR4, DR6, DR8 Relay (DC, DS1, DB) Za Českou republiku byli přítomni: Jiří Nešněra a Martin Vrtěl Zápis vyhotovil: Martin Vrtěl