Napsat dotaz

Kongres ESDRA 12. – 13. 6. 2004 v Praze

Druhý červnový víkend letošního roku si v pražském hotelu Mucha dali dostaveníčko zástupci členských federací z Česka, Slovenska, Maïarska, Švýcarska, Itálie, Španělska, Francie, Německa, Norska, Švédska a Finska na každoroční zasedání kongresu ESDRA.

Za českou republiku se jednání zúčastnili Jiří Krejčí, Luboš Seidl a Václav Kovářík (kterému patří dík za bezchybné organizační zajištění celé akce). Jednotlivé body programu kongresu jsou vždy předem stanoveny a s předstihem rozesílány členům ESDRA, tak aby s nimi delegáti kongresu byli seznámeni a reprezentovali jasná stanoviska svých federací.

Oficiální zápis jednání kongresu zpracuje sekretář ESDRA, takže Vás dopředu seznámíme s nejzajímavějšími body programu a závěry ke kterým se došlo. Ostatní body jednání pak až bude dokončen zápis

Nejobsáhlejší změny byly připraveny v Nordic style, po našem v lyžařských disciplínách. Je zajímavé, že postupně všichni nezávisle docházejí k závěru, že je třeba snižovat počet kategorií.

Byla probrána tato témata a schválena tato usnesení:

 1. Změna programu ME ESDRA v Nordic style
  Na ME ESDRA v programu druhého dne byl zrušen Skj2 a Pulka long(s více psy) a nahrazen Skj1. Organizace lyžařské části ME bude tedy následující
  1. den – kombinovaný závod Pulka 1 pes intervalovou metodou a po dvou hodinách Skj1 se stejným psem stihací závod. (M/W zvlášť)
  2. den – Skj1 na 12-18 km dospělí a Skj1 na 8-12 km junioři (vždy M/W zvlášť)
  3. den – štafety 2x Skj1 a 2x Pulka1 vše bez rozlišení pohlaví závodníků
 2. Revoluční změna hodnocení ESDRA CUP v Nordic style
  Nebudou hodnoceny kategorie symostatně. V hodnocení Evropského poháru (ESDRA Cup) lyžařských disciplín budou pouze čtyři kategorie Nordic style dospělí M aW a Nordic style junior M a W a do výsledků budou závodníkům započítávány výkony ze všech lyžařských disciplín Pulka 1 pes, Pulka unlimited, Skj1, Skj2 a Kombinace. Bodově budou tyto kategorie zvýhodněny, respektive znevýhodněny následujícím koeficientem kategorie.
  Kombinace – bodový zisk x 1,0
  Pulka long a Skj2 – bodový zisk x 0,9
  Pukla 1 pes a Skj1 – bodový zisk x 0,8
 3. Ve štafetových závodech a závodech s hromadným startem je závodník v prostoru 150 m před cílem povinen jet zařazen za svým psem, aby umožnil předjetí dalšímu soupeři.
 4. Věková hranice juniorů pro Nordic style byla stanovena od 17 do 20 let (bráno dle ročníku narození v kalendářním roce) a od 19 let senioři.
  Zde jsme protestovali, náš návrh byl posunout hranice na 15 juniorská a 17 dospělí. Této debatě jsme zcela nerozuměli, neboť nám bylo vysvětlováno, že se jedná pouze o úpravu stávajícího nepřesného znění pravidel a přitom se měnily číselné hodnoty věkových hranic a naše návrhy nebyly schváleny.
 5. Od počtu tří startujících juniorů může pořadatel vypsat kategorii juniorů zvlášť a také ji odděleně pustit na trať. Na ME je nutná účast juniorů z minimálně 3 zemí. Tento bod prosazovali skandinávští delegáti, aby junioři byli viděni veřejností a měli důvod soupeřit.
 6. Kongres ESDRA schválil pořádání Mistrovství Evropy ESDRA na suchu. Kategorie pro program ME ESDRA na suchu byla navržena Francií. Přesto byl po diskusi dán dvouletý zkušební mandát předsednictvu ESDRA pro zpracování a otestování pravidel. Po těchto 2 letech budou pravidla pro závody na suchu již řešena standardním procesem schvalování kongresem.
  Česká republika hlasovala proti překlenovacímu dvouletému období pro závody na suchu, protože v předsednictvu ESDRA sedí především zástupci skandinávských zemí, kteří se závody na suchu nemají žádné zkušenosti a trochu je podceňují. Z přítomných federací jsme měli největší názorovou shodu s federacemi Francie a Španělska.
  Po kongresu zasedal výbor a jmenoval komisi pro dopracování pravidel pro suché závody ve složení Švýcarsko(Robert Schiesser), Španělsko(Pep Parés), Česko(Luboš Seidl).
 7. Byly prezentovány a schváleny oficiální výsledky ESDRA Cupu 2004 ve kterých je již započítán závod v Hybe (SK).

Dalšími body programu byly volby pořadatelů ME ESDRA.

ME na suchu 2004 – Francie (13. – 14. 11. 2004)
ME na sněhu 2005 – Hamar, Norsko (18. – 20. 2. 2005) závod bude organizován jako sprint i mid současně s lyžařskýma disciplínami.
ME na suchu 2005 – Hradec Králové (listopad 2005), Česká republika
ME na sněhu sprint 2006 – Tarvisio, Itálie
ME na sněhu mid 2006 – Santa Inés, Španělsko (po Olympiádě začátkem března)
ME na sněhu mid 2007 – předběžně Francie

Další kongres se bude konat 18. – 19. 6. 2005 v Maïarsku.

Celkově se celý kongres nesl ve velmi přátelském ovzduší a snaze o konstruktivní spolupráci. Česká republika, zejména díky vynikajícím výsledkům svých reprezentantů, byla respektována jako vážený partner a na naše názory na jednotlivé problémy byl brán zřetel.
Vzhledem k vyřazení kategorie Skj2 z programu spritových ME jsme vyzvali ostatní federace k zavedení této kategorie do lokálních midových závodů a příští rok budeme navrhovat její zařazení do programu midového ME. Tato myšlenka se setkala s kladným ohlasem skandinávských zástupců, ale vzhledem k tomu, že ji neprodiskutovali na národní úrovni nebyli ochotni pro tento návrh hlasovat již letos.
Ná závěr předal zástupce švédské výpravy české a slovenské delegaci po jednom kusu nové pulky pro podporu rozvoje této ve skandinávii tradiční disciplíny v kontinentální Evropě.

Upozornění pro notorické neználky: Pravidla ESDRA jsou pravidla, která jsou dodržována na závodech ME ESDRA a ESDRA Cupu. Jejich změna automaticky neznamená změnu národních pravidel členských zemí ESDRA. I nadále platí, že na závodech pořádaných SSPS je povinností pořadatele dodržovat platný SŘ a ZŘ SSPS.