Napsat dotaz

Jak vložit zahraniční závod do termínovky

Vzhledem k tomu, že se při vkládání závodů do termínovky začaly objevovat i závody zahraniční, doporučuji si ujednotit pravidla.

  1. závod musí vkádat člen přihlášený do systému mushing.cz (jinak to nejde).
  2. do místa závodu vložte jméno země celým slovem
  3. Kontaktní adresu uveïte na skutečného pořadatele nikoli na sebe.
  4. v případě, že se jedná o závod na který je nutná nominace STK SSPS uveïte do kontaktní adresy příslušný kontakt, kde se budou příjmat žádosti o nominaci.
  5. po obdržení e-mailu se žádostí o zařazení do TK administrátor stránek (Luboš Seidl, nebo Dušan Porwol) provede v databázi přiřazení závodu k zemi a smaže jméno země z místa závodu, tím se objeví v TK zkratka země v závorce za místem závodu. Pomocí této změny je možno následně zobrazovat termíny závodu jen dle zvolené země.

Upozornění : pokud je do kontaktní adresy uvedena e-mailová adresa pořadatele, tak po odeslání žádosti je na ní odesán e-mail s žádostí. Pokud tedy nechcete takový e-mail odeslat vložte e-mail pořadatele do poznámky a bude ručně změněn administrátorem.