Napsat dotaz

Informace z valné hromady IFSS Stockholm 2018

Dne 16-17.6.2018 se konala valná hromada IFSS, kde jsme jako řádní členové měli své zastoupení. Projednávaly se i návrhy na úpravu závodního řádu. Hlavní změny jsou zmíněny na konci.

Nejprve k personálním změnám a volbám.

Nominovaní Vice President Sport a Vice President Economy byly oba znovu zvoleni a potvrzeni ve svých funkcích do dalšího období 2018 - 2022. Eeva Äijälä, Finsko jako  Vice President Sport a Morten Sørensen, Norsko jako Vice President Economy. 

Členové IFSS odsouhlasili Chile za řádného člena s plnými právy a FIDASC Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia jako Associate Member. 
 
IFSS také potvrdila 3 nové Continental Directors na dobu dalších dvou let. 
Bengt Pontén, Švédsko byl zvolen jako Continental Director Europe.
Ray Holliday je nový Continental Director for Oceania a Konrad Jakob byl zvolen jako Continental Director South America. 
Rebecca Knight byla znovu zvolena jako Continental Director North America a Jay Kim pro Asia.
Shrnutí současného obsazení:
IFSS Council 2018-2020
Helen Lundberg President
Eeva Äijälä Vice President Sport
Morten Sørensen Vice President Economy
Mari Hoe Raitto Vice President Development
 
Continental Directors:
Europe - Bengt Pontén
North America - Rebecca Knight
South America - Konrad Jakob
Oceania - Ray Holliday
Asia - Jay Kim
 
Athletes representative: 
Petra Wadlund Lindh
 
Executive Director:
Dori Hollingsworth
 
IFSS se nyní připravuje na 2018 European Championship Dryland v Nybro Sweden, říjen 24-28. Následovat bude 2019 World Championship Snow - Sprint, Mid-Distance a Skidog v Bessans, Francie leden 28 - 2. únor.  2019 World Championship Dryland v Nature Park "Zilie kalni" Litva říjen 31 až 3. listopad. 
 
K projednávaným bodům z naší strany:
1) Upřesnění pravidel při rušení kategorií v MIDu a přesouvání závodníků do jiných kategorií.
Zde nedošlo k žádné změně neb se nikdo nedokázal shodnout na pravidlech, které by podlimitní stav závodníků v kategorii upravili. Byla diskutována možnost potvrdit kategorii dle přihlášených závodníků, ale toto by mohlo být zneužíváno a prto zůstala pravidla stejná tak jak jsou stanovena dnes.

2) Stanovení technických delegátů pro posouzení připravenosti šampionátů na místě.
V tomto bodě jsme nebyli sami a požadavků obdobného znění bylo z několika zemí. Po dlouhé diskusi bylo zadán úkol rozhodčím a komisi rozhodčích, aby vypracovali jasná opatření a vypracovali dokument, který jasně stanoví povinnosti, které zabrání nesrovnalostem v připravenosti šampionátu. Jakmile bude dokument připraven, dostaneme jej k připomínkování.
 
3) Zpřísnění pravidla při "ulití" startu v hromadném startu (tak jak se stalo na ME v Itáli)
Komise rozhodčích nám vysvětlila, že pravidla jsou jasně dána a nelze je nijak upravovat. V případě ulití startu máme žádat rozhodčí, aby udělili 30s penalizaci, která je nyní zakotvena v pravidlech a nebo žádat vyloučení závodníka (dáno také již dnes v pravidlech). Požadovali jsme, aby v případě, že někdo odstartuje dřív, aby po takové chybě své spřežení např. zastavil, aby tím dal na jevo, že si je chyby vědom a nedělali to závodníci úmyslně. Toto bylo striktně zamítnuto z důvodu bezpečnosti.
Nezbývá tedy, než aby team leader podal protest a v případě, že nebude řádně vyřešen a závodník potrestán, musíme toto předat dál na IFSS, která může rozhodčího suspendovat.
 
4) Zvýšení lilimitu startujících - dnes platí pravidlo, že každá země vyšle 3 závodníky z otevřených a 3 závodníky RNB (čistokrevní). Jsou zde vyjímky pro aktuální mistry světa či mistry evropy, kteří mají nominaci nad tyto kvóty zajisštěnou.
Náš návrh i s ohledem na zvýšení příjmů ze startovného byl zamítnut. Nikoho z ostatních zemí tento problém nezajímá. Jsou zde vyjjímky pro pořadatelskou zemi a proto je i možná cesta požádat o uspořádání šampionátu v naší zemi. Pokud má některý klub o toto zájem, není problém se o toto pořadateství přihlásit. V našich podmínkách je to však jen o pořádání závodů na suchu.
 
Pro více informací čipodmětů pro další jednán s IFSS doporučuji se zúčastnit pravidelné schůze předsedů klubů (1.9.2018) a nebo posílat své náměty či připomínky mailem.
 

Změny v pravidlech pro nadcházející sezónu:
V rámci jednání bylo předloženo 61 návrhů na změnu či upřesnění pravidel. Schválené návrhy byly zapracovány do sportovního řádu, který byl vydán 16.7.2018. Přesnou verzi naleznete na stránkách IFSS. Změny oproti předchozím pravidlům jsou vyznačeny zeleně.

1) Čl. I. Hlavní pravidla

- odst. 2.8 v případě, že není dost závodníků ve veteránské nebo juniorské kategorii, mohou závodníci běžet v kategorii dospělých. I nadále však v rámci evropského nebo světového šampionátu mohou závodit v juniorech nebo za veterány.

- odst. 3.4 – minimální počet startujících musí být 5 v prvním kole (detaily jsou rozepsány podrobně pro jednotlivé disciplíny).

- odst. 8.6 – BGB karabiny jsou striktně zakázány na krčních spojkách a lajnách.

- odst. 9 – diskvalifikační čas je stanoven na 150%, pokud není stanoveno jinak na všech podnicích IFSS v kategoriích junior, elite, veteran.

2) Čl. II. Canicross - Tažná expanzní šňůra musí být minimálně 1,5m dlouhá, a zároveň max. 2,5m dlouhá v nataženém stavu. Měřeno bude od zadku psa po přezku běžce.

3) Čl. III. Bikejoring – Pokud je tažná šňůra přidělána na jezdce, musí mít jezdec bederní pás široký min 7 cm. Je zakázáno, aby zakončení šňůry bylo na straně jezdce zakončeno kovovým hákem nebo kroužkem.  Tažná expanzní šňůra musí být minimálně 2m dlouhá, a zároveň max. 3m dlouhá v nataženém stavu. Měřeno bude od zadku psa po předek kola.

4) Čl. IV. Scooter - pohon může být prováděn pouze člověkem nebo psem. Tažná expanzní šňůra musí být minimálně 2m dlouhá, a zároveň max. 3m dlouhá v nataženém stavu. Měřeno bude od zadku psa po předek koloběžky.

5) Čl. V. - Závody na kárách - upřesnění upevnění psů na středovou šňůru a povinnost lídrů spojených krční spojkou. Dále upřesněny rozměry kol, které mohou být 12", minimální vzdálenost mezi osami může být 110 cm, vzdálenost mezi koly na stejné ose může být minimálně 70cm. Záměrně všude používáno slůvko "shall be". Rozhodčí tak chtějí umožnit závodníkům používat lehké káry, i když i zde byla diskuse nad bezpečností, která však leží na závodníkovi. Brzdy musí být od 1.6.2019 na všech kolech, tedy i ve předu (dnes je to pouze doporučení).

6) Ve stejném odstavci 82.3.1 pouze doplnění, že na káře nesmí být žádný pohon nebo pedál. Kára může být poháněna pouze závodníkem nebo psem.
7) Čl. VII - Nově zařazeno - kombinovaný závod na suchu (kategorie Canicross a Scooter). Kategorie rozděleny na ženy, muže a juniory. Pravidla obdobná jako při kombinaci na sněhu.

8) Čl. C.II - Štafety odst. 31 - Upřesnění vzdáleností šířky startovního koridoru minimálně 100m do prvního zúžení  a pro canicross 30m. Zúžení na normální šířku pak dalších 100m (canicross 30m).

9) Čl. D.II - Délky tratí - upřesnění vzdáleností pro jednotlivé kategorie.

10) Všude přepočet na angloamerickou měrnou soustavu.
 
Reprezentantům doporučuji před účastí pořádně prostudovat kompletní pravidla pro příslušnou kategorii. Neznalost pravidel neomlouvá :-)
 
Zapsal: Aleš Pícl
 

FOTOGALERIE

KOMENTÁŘE

Posílat komentáře můžou jen přihlášení uživatelé. Pokud nemáte přihlašovací údaje, tak se prosím registrujte.