Napsat dotaz

Informace klubům 15.7.2003

Vážení přátelé, předsedové klubů. Blíží se nám termín naší pravidelné schůzky na které proběhne schválení Termínového Kalendáře pro novou sezónu a projednají se návrhy a doplňky soutěžního řádu pro následující sezónu.

V minulé informaci jsme zrekapitulovali a připomněli povinnosti registrovaných klubů. Předsedové klubů by měli znát pravidla a směrnice a na své členy přenášet potřebné informace. Kluby jsou základním článkem fungování územní struktury ČSTV a předsedové by měli být v obraze a dokázat vše řádně vysvětlit. Takže znova opakuji bod 1. z toho co bylo v minulé informaci: 1. Každý rok kluby potvrzují svoji existenci zasláním několika dokladů a tím získávají možnost čerpání příspěvků svazu v roce následujícím. Za rok 2002 zaslalo zatím alespoň jeden doklad pouze 12 klubů z celkového počtu 49. Pro přehlednější práci a zjednodušení hledání některých údajů jsme vytvořili formulář pro aktualizaci údajů, jehož přílohou budou povinné dokumenty. Prosím všechny o vyplnění formuláře, doplnění dokladů a zaslání ihned - termín již je za námi, takže poslední nový termín je 30.5.2003. Totéž platí pro pořadatele závodů. Pokud chtějí příspěvek na uspořádání tak jich řada také prošvihla termín. Takže nový poslední termín je 30.5.2003. Totéž platí pro reprezentanty. Všichni termín prošvihli, takže nový poslední termín je 30.5.2003. Adresa pro příjem je: Helena Betty Biharyová, 332 01 Tymákov 29 Můžeme konstatovat, že toto bylo v mnoha případech splněno, ale také v mnoha případech nesplněno. Povinností každého registrovaného klubu je okamžitě při nějaké změně evidovaných údajů tuto změnu hlásit a protože je to dlouhodobě problém, vytvořili jsme Formulář aktualizace údajů, který jste dostali a je nutno jej každoročně vyplnit a poslat. Ulehčuje Vám to aktualizaci údajů a my máme na jednom místě potvrzeno, že pro nový rok Vaše údaje platí. Opět se nám letos stalo, že jsme poslali peníze na účet, který již neexistoval jen proto, že jsme od klubu nedostali zprávu o změně. O povinném vedení kont klubů je ještě vedena diskuse a bude pokračovat i na schůzi, konečný závěr bude vtělen do směrnice. Registrace klubů v SSPS. Je vidět, že další směrnice bude nutná pro registraci klubů a každoroční potvrzení registrace. Základem směrnice bude materiál o vzniku klubů zveřejněný na webu dne 14.4.03 s názvem "Existence a postup založení Musher-klubu" a základní teze jsou následující. Registrované kluby jsou kluby, které splnily podmínky, podaly žádost o registraci a STK jejich registraci schválila. Každý klub má povinnost každoročně obnovit registraci a to dodáním povinných dokumentů. Teprve řádně registrované kluby členové OS ČSTV budou mít možnost získat příspěvek na činnost a to se týká všech příspěvků od příspěvku za člena až po příspěvek za uspořádání závodů. Termínový Kalendář. Již delší dobu je možno na webu přihlašovat závody do termínového kalendáře. Bohužel jako vždy řada klubů čeká do poslední chvíle a pak začne na schůzi dohadování o překrývaní termínů. Prosím Vás pro urychlení schůze přihlašte závody na webu co nejdříve, ať si ještě před schůzí vyjasníte kolize termínů a pak nebude nutné zdržovat jednání. Soutěžní řád. Zatím ze strany klubů, přišla pouze jedna připomínka na úpravu soutěžního řádu. Pokud máte nějaké návrhy, je třeba je předložit písemně nejpozději do 15.8.2003, ale pouze cestou a jménem řádně registrovaných klubů. Příspěvky na činnost - dotace. Počátkem července byly odeslány příspěvky na pořádání závodů všem klubům, které řádně o tuto dotaci požádaly. Bohužel jsme nebyli důslední a poslali jsme ji i klubům, které neprovedly celou aktuální obnovu registrace. Opět se nám stalo, že odešly peníze na neexistující účet. Zasílání dalších příspěvků jsme odložili. Postup bude následující. Další příspěvky budou odeslány po prověření údajů a pouze klubům, které řádně obnovily registraci klubu a kterým obnovení registrace schválila STK. Viz přiložená tabulka splnění administrativních povinností. Povinné jsou všechny dokumenty uvedené v tabulce. Předpokládáme termín do 10.8.2003 v případě komplikací do 31.8.2003. Do 10.8.03 bude klubům odeslán další materiál, kde bude přehled všech dotací za uplynulé období a stav jejich proplacení. Provedeme také rekapitulaci vyplacených dotací za roky 2000, 01, 02. Některé kluby mají z těchto let nárok, ale nemají konto a nezúčastnily se schůzí, tak si nevyzvedly peníze v hotovosti. Tyto příspěvky budou vyplaceny v hotovosti po schůzi. Příspěvky na cestovné reprezentantům za 03 jsou vypláceny převodem na jejich osobní konta, kdo ho nedodal ať dodá, ověřte to u svých reprezentantů. Příspěvky za 02 a starší nevyplacené budou opět vyplaceny po schůzi v hotovosti. Struktura organizace sportů psích spřežení v ČR. Struktura organizace sportů psích spřežení v ČR je již od roku 1993 stejná, ale jakoby byla stále neznámá. Toto téma je přednášeno na každém setkání, ale asi protože máme jistá nezvyklá specifika a poměrně bohatou výměnu lidí, takže mnoho nováčků, ale i tzv. staří musheři někdy překvapí objevováním toho co již dávno znají a již 10 let běží. Takže toto téma a struktura fungování bude opět podrobně vysvětlena. 15.7.2003 J.Krejčí, I.Mareš