Napsat dotaz

IFSS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS & EUROPEAN MASTERS DRYLAND - LEIPA, GERMANY PŘIHLAŠOVÁNÍ ZÁJEMCŮ, NOMINAČNÍ ZÁVODY, INFORMACE, NOMINAČNÍ KRITÉRIA A TEAMLEADER -AKTUALIZOVÁNO

IFSS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS & EUROPEAN MASTERS DRYLAND - Leipa, Germany Aktualizované informace

Teamleadeři: Alena Zbožínková, Martin Levíček

Tabulka již nominovaných závodníků – junioři, masters, kvalifikovaní z MČR 2021 v Bělči a kvalifikovaní z MČR CC 2022 na Křivonosce:

 Přihlášky ECh EM Leipa 2022

Prosíme o kontrolu a případnou zpětnou vazbu.

Platby startovného za již nominované byly odeslány se jmenným seznamem, v těchto případech nelze již dělat žádné úpravy a nelze vracet uhrazené startovné.

Zástupce IFSS rozhodl o přidělení extrakvót pro třídy, u kterých o ně bylo zažádáno. Extrakvóty jsou podmíněny úhradou startovného ve výši dvojnásobku.

Proto prosíme všechny dosud nenominované, aby nám buď potvrdili zájem o účast na ME Leipa i za cenu zvýšeného startovného, anebo svou přihlášku zrušili, a to do 5. 10. 2022.

V případě DCM a DCW je již známé, kdo spadá do extrakvóty.

U kategorií DBM, DBW, DR4, DSW1 a DS2 sice ještě neproběhly kvalifikační závody, ale prosíme o informaci, kdo bude mít v případě neúspěšné nominace zájem o extrakvótu za dvojnásobné startovné.

Počty dodatečných registrací a platba za extrakvóty (zatím bez jmenného seznamu) musí být odeslány na IFSS do 8. 10. 2022. Počty dodatečných registrací nelze po tomto datu nijak měnit a startovné za ně nebude vráceno, nedojde-li k převodu na náhradníka v rámci stejné třídy.

Složení české reprezentace se jmenným seznamem včetně čísel DID musí být odesláno do 24. 10. 2022.

Veškerou komunikaci, týkající se ME Leipa, zasílejte prosím na: teamleader@mushing.cz.

Jako zdroj informací slouží i skupina na FB: Česká vesnice v Leipa 2022

Závody pro výpočet sportovní výkonnostní třídy na nominaci:

pro canicross:

24. - 25. 9. 2022 ČASS Mistrovství České republiky v canicrossu 2022

pro ostatní třídy:

8. - 9. 10. 2022 Abertamy

22. - 23. 10. 2022 Mošovce SK

stačí absolvovat jeden závod

 

Základní informace o mistrovství Evropy pořádaném v termínu 9-13/11/2022

web závodu

FB závodu

pozvánka IFSS - vypsané kategorie, délky tratí, termíny, výše startovného, předběžný harmonogram: zde

kategorie vypsané IFSS:

do všech veteránských kategorií je možné se přihlásit bez omezujících kvót. věkové rozmezí pro juniorské kategorie je v tabulce dole pod článkem.

Všechny kategorie jsou rozdělené na OPEN (otevřené) a RNB (čistokrevné) kromě canicrossu a štafety

Tituly mistra Evropy budou uděleny nejlepším (nejrychlejším) týmům v každé hodnocené třídě mistrovství Evropy za předpokladu, že bude zastoupeno alespoň sedm (7) soutěžících ze tří (3) zemí a alespoň tři (3) soutěžící ze dvou (2) země jsou zastoupeny ve třídách juniorských.

Pokud třída nebude mít dostatek účastníků pro titul mistra Evropy, bude zrušena.

Tituly European Masters budou uděleny nejlepším (nejrychlejším) týmům každé hodnocené třídy European Masters za předpokladu, že bude zastoupeno alespoň sedm (7) soutěžících ze tří (3) zemí.

Ihned po 8. říjnu oznámí IFSS dotčeným federacím, zda třída existuje nebo je zrušena z důvodu nedostatečného počtu účastníků viz kritéria uvedená výše.

kvóty dané IFSS:

předem vybraní (zlatí medailisté z ME 2018 Nybro) mají v dané kategorii zaručený start a nepočítají se do národní kvóty 3 startující v každé kategorii DCW - Martina Štěpánková, DS1W - Martina Štěpánková, DBMV Petr Krupička, DS2 – Veronika Navrátilová (Tito závodníci mají uhrazené startovné od IFSS a platí si pouze DID) ve štafetě startuje jen 1 tým za každý národ - složení štafety až na místě podle aktuální formy, startovné platí ČASS
termíny dané ČASS a IFSS:

5. 9. 2022 začátek přihlašování zájemců o reprezentaci ČASS a uchazečů o funkci teamleadera do výběrového zařízení ČASS (závodníci veřejně, teamleadři neveřejně)

19. 9. 2022 uzávěrka výběrového řízení ČASS na funkci teamleadra 26/9/2022 uzávěrka přihlašování zájemců o reprezentaci ČASS, uzávěrka placení startovného a mezinárodního DID (pokyny k placení vydáme samostatně) 1/10/2022 uzávěrka počtu přihlášených závodníků do IFSS (pouze počty, platba startovného od ČASS do IFSS)

8. 10. 2022 Registrace pozdních přihlášek (podléhá schválení IFSS)

 • Nejzazší datum registrace počtu kvalifikovaných závodníků.
 • Dvojité startovné zaplacené za pozdní přihlášky.
 • Všechny registrace a platby přijaté po 1. říjnu budou považovány za pozdní přihlášky. – Všechny pozdní přihlášky musí zaplatit dvojnásobek startovného. Žádné pozdní přihlášky nebudou akceptovány po 8. říjnu.

8. 10. 2022 datum bude upřesněn pořadatelem vyřízení žádostí o extra kvóty přidělené IFSS (konečné počty, platba zvýšeného startovného od ČASS do IFSS)

24. 10. 2022 uzávěrka jmenovitého přihlášení závodníků do IFSS (konkrétní jména včetně mezinárodního DID), zveřejnění konečného složení reprezentace ČASS. Po 24. 10. 2022 nebudou u IFSS akceptovány žádné další přihlášky.

Pravidla pro nominaci v sezoně 2022/2023

 1. Nominováni mohou být pouze řádní členové ČASS a ČMSKSP podle sportovní výkonnostní třídy (dále jen SVT).
 2. Členové jiných organizací a klubů spolupracujících s ČASS mohou být nominováni pouze s dosaženou SVT E (Elite), při shodné výkonnosti s řádnými členy ČASS a ČMSKSP, mají přednost členové ČASS a ČMSKSP.
 3. Zájem o reprezentaci může projevit každý registrovaný závodník s DID a nominace se bude provádět podle SVT, tzn., přednostně budou nominováni závodníci se získanou SVT E (Elite). Při přetlaku se vypíšou nominační závody, které se mohou konat i mimo území ČR. Závodníci s I. SVT a nižší budou nominováni při dostatku volných míst podle svých dosažených SVT. Jejich zájem reprezentovat nebude důvodem k vypsání nominačních závodů.
 4. Přihlížet se bude vždy k dosažené SVT v dané sezoně, pro závody off snow ze sezony off snow, pro sezonu on snow SVT dosažená na on snow závodech. V případě, že se neodjede žádný závod on snow v dané sezoně, platí SVT získaná v dané sezoně na závodech off snow.
 5. Automatický nárok na nominaci mají zlatí medailisté v dané kategorii z evropského nebo světového šampionátu, který proběhl nejpozději v minulé sezoně a úřadující mistři republiky v dané kategorii. Pro off snow z off snow, pro on snow z on snow.
 6. Budou-li vypláceny medailistům z šampionátů odměny a příspěvky na cestovné, budou vyplaceny pouze členům ČASS a ČMSKSP. Medailisté ze spolupracujících klubů a svazů financovaných z jiných zdrojů musí požádat tyto své organizace o výplatu takových prostředků, pokud to tyto organizace umožňují.
 7. Závodník může požádat o nominaci v maximálně dvou kategoriích. V dalších kategoriích startovat může, ale jeho zájem není důvodem k vypsání nominačních závodů.
 8. Rozhodující a konečné slovo v nominacích bude mít vždy výbor ČASS (dříve STK). Proti rozhodnutí výboru o nominacích není odvolání.

Sportovní výkonnostní třída

 1. Sportovní výkonnostní třída (SVT) je hodnotící veličina, která hodnoceného závodníka zařazuje do přesně stanovené výkonnostní skupiny v rámci jeho kategorie. Každá SVT je určena hraničními hodnotami koeficientu výkonnosti.

Sportovní výkonnostní třídy se nazývají pro všechny kategorie stejně.

 1. "E". SVT - je to SVT, která charakterizuje takovou výkonnost, se kterou je schopen získat medaili na ME nebo MS. Hranici rychlosti E stanovuje předsednictvo (STK).
 2. I. SVT - je stanovena rozmezím hodnot BV o 0-10% nižším, než je hranice času "E".
 3. II. SVT - je stanovena rozmezím hodnot BV o 10-20% nižším, než je hranice času "E".
 4. III. SVT - je stanovena rozmezím hodnot BV o 20-30% nižším, než je hranice času "
 1. Hraniční hodnoty BV pro zařazení do SVT v jednotlivých typech závodů a kategoriích:

Sprint na suchu:

SVT                                     E                       I. SVT                  II. SVT               III. SVT
Všechny kategorie           více než               od - do                  od - do              od - do
Otevřené                           3200                 3199-2918            2917-2693        2592-2495
Uzavřené SH                     2700                2699-2472             2471-2283        2282-1923
Uzavřené AM, G, S            2100                2099-1818            1817-1667        1666-1538
BkjM                                   3300                3299-2910            2909-2667        2666-2462
BkjW                                  3300                3299-2910             2909-2667        2666-2462
CCM                                  2100                2099-1909             1908-1750        1749-1615
CCW                                  2000                1999-1818             1817-1667        1666-1538
CCM RNB                          1700                1699-1499             1498-1325        1324- 1201
CCW RNB                         1700                1699-1499             1498-1325        1324- 1201
SC1                                    3200                3199-2918            2917-2693        2592-2495
SC2                                    3300                3299-3018            3017-2883        2882-2685
SC21                                  2600                2599-2350            2349-2215        2214-1910

SVT se budou počítat na závodech:

8. 10. - 9. 10 2022 Abertamy

22. 10. - 23. 10. 2022 Mošovce SK

 

stačí absolvovat jeden závod

 


Výběrové řízení ČASS na funkci teamleadera pro ME Leipa
Teamleader musí ovládat psanou i mluvenou angličtinu. Za výhodu považujeme předchozí účast na závodech IFSS nebo přímo výkon funkce teamleadera. Teamleader informuje reprezentanty před odjezdem na ME, vyřizuje administrativu s přihlášením reprezentantů na ME, v průběhu ME získává aktuální informace na TL meetingu a předává je reprezentantům, podává protesty, informuje na FB o průběhu ME (výsledky a fotky), po návratu zpracuje závěrečný report o ME. V případě, že se reprezentace bude skládat z více, než 10 závodníků budou 2 teamleadři. Je lepší hlásit se ve dvojicích, ale je možné hlásit se i jednotlivě. Oba teamleadři mohou zároveň závodit, ale v jiných kategoriích. Teamleadrům bude proplacena cesta do místa závodu a zpět.
přihlášky posílejte na mail:predseda@mushing.cz, uvádějte předmět: Teamleader ME Leipa, text: jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, mail, telefon, způsob dopravy - typ auta, záměr závodit - kategorie. Uveďte, jaké máte předpoklady pro výkon funkce teamleadra.
Dotazy pište prosím na mail teamleader@mushing.cz nebo po přihlášení v FB skupině „Česká vesnice v Leipa“

Třídy a věk pro závody na suchu v sezoně 2022 – 2023

Třídy a věk pro závody na suchu v sezoně 2022 – 2023
Třída věk rok narození   Třída věk rok narození
min. max. min. max.
DR4J 14 18 2009/2005 DBM 19 99 2004
DR4 19 99 2004 DBW 19 99 2004
DR6 19 99 2004 DBMV 40 99 1983
DR8 19 99 2004 DBWV 40 99 1983
DS2 19 99 2004 DBMJ 16 18 2007/2005
DS1 19 99 2004 DBWJ 16 18 2007/2005
DS1J 14 18 2009/2005 DCMV 40 99 1983
DS1Y 11 13 2012/2010 DCWV 40 99 1983
DCbM 19 99 2004 DCM 19 99 2004
DCbW 19 99 2004 DCW 19 99 2004
DCbMJ 14 18 2009/2005 DCMJ 14 18 2009/2005
DCbWJ 14 18 2009/2005 DCWJ 14 18 2009/2005
RELAY viz §79, §80 a §81 níže DCMY 11 13 2012/2010
    DCWY 11 13 2012/2010


79. Věk závodníka je během závodní sezóny považován za věk, kterého soutěžící dosáhne 31. prosince po skončení závodní sezóny.
80. Věk psa je věk, kterého dosáhne první den soutěže.
81. Ve štafetách platí pro každý úsek štafety minimální věk závodníků a psů uvedený v každé jednotlivé třídě.

Psi účastnící se závodu musí být starší osmnácti (18) měsíců

FOTOGALERIE