Napsat dotaz

IFSS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS & EUROPEAN MASTERS DRYLAND - LEIPA, GERMANY platba STARTOVNÉ!

Pokyny k placení startovného a poplatku za mezinárodní DID do 19.9.2022

Přihlášení závodníci zaplatí startovné + poplatek za mezinárodní DID do 19/9 podle pokynů níže. Platby po 19.9.2022 odsouvají přihlášené zájemce do pozice náhradníků a nominační závody jim nebudou počítány.

číslo účtu ČASS: 7168299001/5500

variabilní symbol:112022

zpráva pro příjemce: Leipa_příjmení závodníka_zkratky jednotlivých kategorií s mezerou

 

DCW, DCM, DCWM, DCMM = 90 Euro x 25,5 Kč = 2295 Kč

DCWJ, DCMJ = 50 Euro x 25,5 Kč = 1275 Kč

DBW, DBM, DBWM, DBMM = 90 Euro x 25,5 Kč = 2295 Kč

DBWJ, DBMJ = 50 Euro x 25,5 Kč = 1275 Kč

DSW1, DSM1, DS1WM, DS1MM = 90 Euro x 25,5 Kč = 2295 Kč

DS1J = 50 Euro x 25,5 Kč = 1275 Kč

DS2 = 100 Euro x 25,5 Kč = 2550 Kč

DR4
 = 100 Euro x 25,5 Kč = 2550 Kč

DR4J = 50 Euro x 25,5 Kč = 1275 Kč 

DR6 = 100 Euro x 25,5 Kč = 2550 Kč

DR8 = 100 Euro x 25,5 Kč = 2550 Kč

Každý startující závodník na akci IFSS musí mít platný mezinárodní DID (2022/2023) = 45 Euro x 25,5 Kč = 1148 Kč (plaťte zároveň se startovným)
+ aktivní (národní) závodní licenci podle pravidel ČASS!!!

 

FOTOGALERIE