https://www.traditionrolex.com/10FISTC EUROPEAN CHAMPIONSHIP v Klaistow 2021 | mushing.cz - vše o sportu psích spřežení https://www.traditionrolex.com/10

Napsat dotaz

FISTC EUROPEAN CHAMPIONSHIP v Klaistow 2021

Přihlášky a základní informace, FISTC EUROPEAN-CHAMPIONSHIP v Klaistow 25.11 - 28.11. 2021

Přihlášky k závodu ME FISTC zasílejte na asamara@seznam.cz, uzávěrka přihlášek 01.11.2021 

startovné junioři do 18 let - 550 Kč 

startovné dospělí - 2200 Kč

číslo transparentního účtu ČASS: 7168299001/5500
variabilní symbol: vaše DID 
zpráva pro příjemce: "ME" "příjmení" závodníka" "zkratky kategorií dle FISTC, vaše "DID"

odhlášení po 04/11/2021 je možné, ale bez nároku na vrácení platby !!


Do přihlášky vždy uveďte vaše jméno a příjmení, vaše DID, počet psů přihlášených do závodu, kategorii dle pravidel FISTC!! , plemeno psů, telefonní kontakt, e-mail, adresu a předpokládaný příjezd na šampionát. 
Racepasporty: 

Každý pes startující na závodech FISTC je povinný mít potvrzený racepas !!!. Závodník, který tento dokument nepředloží při přejímce psů FISTC, riskuje že jeho pes bude ze závodu vyškrtnut. Společně s racepasem se předkládá i průkaz původu psa (originál či ověřená kopie). Racepas musí obsahovat dvě fotografie psa, portrétovou fotografii, kde je vidět hlava a maska psa, jeho oči v minimálním formátu 7x6 cm a fotografii psa z boku kde je vidět celá stavba těla a jeho zbarvení v minimálním formátu 13x9 cm. Fotografie jsou vylepeny před potvrzením racepasu do europasu psa. Nebo si můžete stáhnout originální formulář na http://www.fistc.com/index.php/documents 

Musher pas: Každý závodník musí FISTC při akreditaci předložit platný Musherpas, který je možné stáhnout na http://www.fistc.com/index.php/documents vyplníte, vložíte portrétové foto, podepíšete a vytisknete. Do kolonky číslo pasu napíšete své DID číslo licence.  Potrzení musherpassu provádí Roman Habásko, buď na nadcházejících závodech v , v Abertamech, Stochově, Břežanech, Bělči nebo eventuálně přímo v Německu před registrací na závod (v tomto případě je nutný včasný příjezd na ME).

Pozor:  na rozdílné podmínky věku psů pro jednotlivé kategorie sprint/mid a na minimální váhu kár dle kategorií !!!

 

ZÁVODNÍ PRAVIDLA PRO Mistrovství FISTC CART-RA
Tato pravidla jsou platná od 1. října 2012 a je třeba je chápat jako přílohu pravidel pro sprintový sníh
Pravidla nebo odstavce, které zde nejsou k nalezení, najdete v pravidlech sprintového sněhu.
Musher je dále uváděn jako on (bez ohledu na to, zda ona nebo on)


PRAVIDLA REGISTRACE
 

1. VSTUP
K účasti na evropském/světovém šampionátu FISTC zašle každá členská země kompletní přihlášku pro všechny závodníky sekretáři FISTC, pokladníkovi a organizátorovi závodu, přičemž bude dodržen časový limit stanovený organizátorem. Tento seznam musí obsahovat jméno mushera, třídu, které se zúčastní, a jméno psa - s číslem čipu.5. MUSHER
a) Mušerská národnost uvedená v jeho pasu je platná, pouze s jedinou výjimkou: Musher žijící a pracující v jiné zemi je oprávněn účastnit se pro tuto zemi, pokud k tomu má povolení vlastní země, napsané v jeho FISTC Musher pas.
b) Musher, který začíná v první rozjížďce závodu, musí soutěžit během dalších dvou rozjížděk se stejným týmem.
c) Pokud je Musher diskvalifikován během/po rozjížďce, není oprávněn soutěžit po zbytek závodu.
d) Pouze rada FISTC je oprávněna pozvat Mushery z jiných zemí, které nejsou členy FISTC, tím, že jim dá divokou kartu. Následující rok musí být tato země členem FISTC. Jinak se dotyčný Musher nemůže zúčastnit dalšího mistrovství FISTC.
e) Protisportovní chování je pro sport velmi špatné a všichni Mushers musí mít správné chování vůči psům a všem účastníkům.
f) Minimální věk pro účast na oficiálních závodech:
Kategorie D1/D2 = 12 let
Kategorie C1/C2 = 14 let
Kategorie B = 16 let
Kategorie A/O = 18 let
Kategorie Bike 1 pes = 11 let
Kategorie Bike 2 psi = 14 Roky
Kategorie Scooter 1 pes = 11 let
Kategorie Scooter 2 psi = 14 let
Kategorie Cani Cross 1 pes = 11 let
Kategorie Cani Cross 2 psi = 14 let
g) Pokud lze závod uskutečnit pouze v jeden den z počtu naplánovaných dnů, startovné se nevrací.
h) Změna třídy může být za poplatek 20 EUR - uvedená v pozvánce a pouze do čtvrtka před závodem, za výjimečných okolností bez platby, pokud to povolí veterinář FISTC. do pátku 8.00 hod.
Ze zdravotních důvodů i) Každý tým musí být ovládán musherem, který závodil první den
j) Každý musher, který na mistrovství FISTC vrátí startovní číslo závodnímu maršálovi, organizátorovi nebo kterémukoli z jeho asistentů, bude okamžitě považován za definitivně mimo závod. V žádném případě mu nebude umožněno získat zpět své startovní číslo a pokračovat v závodě.

6. PES
a) Race Marshall je oprávněn odmítnout vstup jakéhokoli týmu/psa ze závažných důvodů
b) Race Marshall a Vet. mít možnost vyhodnotit jakýkoli tým nebo psa (psy) přicházející na startovní čáru a diskvalifikovat jej, pokud existuje podezření, že je neschopný nebo neefektivní bezpečně dokončit stopu.
c) Týmy nebo psi, kteří nedokončí první rozjížďku, nebudou oprávněni startovat v následujících rozjížďkách.
d) Na mistrovství FISTC mohou startovat pouze psi registrovaní v jednom ze čtyř plemen polárních spřežení - sibiřský husky, aljašský malamut, samojed a grónský pes s rodokmenem FCI a v souladu s příslušnou normou FCI. To znamená typ, hmotnost a velikost (s tolerancí + 1 cm ve vztahu k maximální velikosti povolené ve standardu - pokud existuje).
Toto musí být ověřeno skutečným psím pasem FISTC nebo Euro pasem, jak je popsáno v příručce uvedené na webových stránkách FISTC.
V případě, že alespoň dva psi s psími pasy ze země nejsou ve standardu, osoba, která to ověřila, již nesmí podepisovat psí průkazy. Tato osoba je však svobodná, pokud odkázala na certifikát s dobrem.
V případě, že alespoň čtyři psi s psími pasy z určité země nejsou ve standardu, bude členský klub FISTC pozastaven na jeden rok.
e) Věk psů musí být 15 měsíců v první den závodu.
f) Žádný pes nemůže být diskvalifikován za nesoulad se standardem později než 2 hodiny po skončení prvního rozjížďky.
g) Není dovoleno mít v boxu více než dva psy.
h) Pokud se varování z dobrých životních podmínek zvířat pro boxy neřídí Musher na následujícím EC/WC, bude diskvalifikován před prvním sjezdem.

7. ZAŘÍZENÍ
a) Vozík musí být dostatečně pevný a stabilní, aby unesl musher.
Záměrem je požadovat košík na vozíku, který by v roce 2011 nakonec přepravil zraněného psa - přibližně, ale do té doby to není povinné.
b) Následující hmotnosti je třeba chápat jako minimální hmotnosti:
Třída O: 70 kilogramů
Třída A: 70 kilogramů
Třída B: 50 kilogramů
Třída C: 30 kilogramů
Třída D: 30 kilogramů
c) Košík musí mít řídicí zařízení, čtyři kola v Třída O, tříkolky povolené ve všech ostatních třídách a alespoň kola vzadu musí mít účinné brzdy. Musí tam být také parkovací brzda, která má být uzamčena, a je nutné, aby bylo možné zamknout alespoň dvě kola.
d) Vozík musí mít nárazník, oblouk“ z pevného kovu umístěnou ve výšce 25 až 30 centimetrů nad zemí.
e) K vozíku musí být připevněna bezpečnostní šňůra pro ukotvení vozíku (kabel, řetěz nebo šňůra dostatečně silná pro daný tým)
f) Dvojitá fixace vlečných šňůr na vozík je povinná. (2 různé fixní body na vozíku)
g) Musher musí přinést jednu nebo dvě další šňůry (lanko nebo řetěz) se dvěma karabinami, které se použijí, pokud necháte psa v bodě pádu.
h) Jakýkoli vozík/souprava/koloběžka/kolo musí projít kontrolou a musí být přijat závodní komisí před vstupem do prvního závodu.
i) Kolo musí být typu horského kola s odpovídajícími pneumatikami
j) Kolo musí mít brzdy na obou kolech.
k) Je povinné, aby musherové nosili helmu a rukavice pro osobní ochranu kromě třídy Cani-cross.
l) Všichni musheri odpovídají za standard a kvalitu vlastního vybavení.
j) Kontrola hmotnosti musí proběhnout po projetí cílové čáry.

8. IDENTIFIKACE
a) Všichni psi, kteří se účastní mistrovství FISTC, musí být vybaveni elektronickými čipy

9. TEAMSIZE
1: Otevřená třída „O“ - devět psů a více v rozjížďce jeden, s možností pořadatelů omezit počet psů, a minimálně 6 psů v ostatních rozjížďkách.
2: 8 Třída psů „A“ - maximálně 8 psů v rozjížďce 1 a minimálně 5 psů v ostatních rozjížďkách.
Třída psů „B“ 3: 6 - maximálně 6 psů v rozjížďce 1 a minimálně 4 psi v ostatních rozjížďkách.
4: 4 Třída psů „C“ - maximálně 4 psi v rozjížďce 1 a minimálně 3 psi v ostatních rozjížďkách.
Třída psů „D“ 5: 2 - 2 psi během celého závodu
6: Velo - kolo s jedním psem - věk musher minimálně 11 let. Linie ke psovi nesmí přesáhnout délku 2,5 metru.
7: Velo - Kolo se dvěma psy - věk musher minimálně 14 let. Výstřih je povinný. Linie ke psovi nesmí přesáhnout délku 2,5 metru.
8: Koloběžka s jedním psem - věk mushera minimálně 11 let. Šňůra ke psovi nesmí přesáhnout délku 2,5 metru.
9: Koloběžka se dvěma psy - věk mushera minimálně 14 let. Výstřih je povinný. Šňůra ke psovi nesmí přesáhnout délku 2,5 metru.
10: Cani Cross 1 - třída pro jednoho psa a mushera pěšky. Muži a ženy začínají ve stejné třídě mezi sebou s intervalem jedné minuty. Pouze když máme minimálně 3 předkrmy na pohlaví, bude pro ně probíhat samostatný ceremoniál udílení cen - jinak to bude společné.
11: Cani Cross 2 - třída pro dva psy a mushera pěšky. Muži a ženy, jak je uvedeno výše.
Pro závod budou všechny třídy rozděleny do 2 skupin následovně:
Skupina 1: Týmy pouze se sibiřskými husky -
Skupina 2: Týmy s jedním nebo více sibiřskými husky a aljašskými malamuty, grónskými psy nebo samojedy.
12: V případě organizace juniorské třídy v Cani Cross1 musí být tato třída rozdělena do dvou různých tříd - „Junior A“ pro děti od 11 do 14 let a „Junior B“ pro mladé mushery od 15 do 17 let let věku. Budou zde společné třídy pro chlapce a dívky.

 

10. VZDÁLENOSTI

Sprint:
Canicross, Bikejöring, D, C: 5 až 8 km       
B: 8 až 12 km
A, O: 12 až 15 km

                       

Střední vzdálenost (MD):
Bikejöring 1 a 2 psi, D, C, B, A, O: 15 až 22 km11. SANKCE Zde platí i
všechna pravidla z pravidel sprintového sněhu týkající se sportovního chování na závodním hřišti i mimo něj, ale pro třídy jízdních kol a skútrů je zakázáno vystupovat před psa nebo ho jakýmkoli způsobem tahat. Pokud by k tomu došlo, musher bude diskvalifikován.

Www stránky s bližšími informacemi o závodě, programu a tratích: 

https://miakoda-huskys.de/rennen2021/

informace FISTC a formuláře ke stažení: www.fistc.com

pravidla, kategorie pro závody FISTC sprint káry: http://www.fistc.com/images/Cart-Rules_2020.pdf

pravidla, kategorie pro závody FISTC mid káry: http://www.fistc.com/images/Cart%20rules%20MD-2019.pdf

 

 

 

https://www.traditionrolex.com/10