Napsat dotaz

Financování sportovních svazů

Vážení musheři,

mnozí z Vás sledují kauzu kolem financování sportovních svazů, která se nás bezprostředně týká. Rád bych Vás touto cestou informoval o našich aktivitách a celkové situaci k dnešnímu dni.

Na konci listopadu 2016 jsme podávali žádosti o dotace v rámci vypsaných programů od Ministerstva školství. Zúčastnili jsme se programů V, VI a VIII.

V programu VIII, byly úspěšní TJ Maxičky a SK Krakonoš (jediné kluby, které se chtěli zapojit). Sice po přerozdělení prostředků dostali jen 20% prostředků o které žádaly, ale i tak je to první úspěšný počin.

V programu VI, který byl vypsán jako dotace na významné sportovní akce, jsme úspěšní nebyli a to z důvodu, že přednost mají hlavně velké olympijské sporty a hlavně podpora směrovala přednostně na sportovní akce s titulem MS a ME.

Pro nás nejdůležitější dotační program je číslo V - Dotace sportovních svazů.

Tuto žádost jsme odevzdali v řádném termínu a na konci února nám byla dotace ze strany MŠMT potvrzena v plné výši tak, jak jsme požadovali. Toto jsme jako svaz potvrdili zasláním akceptačního protokolu, což je součástí celého procesu.

Od té doby bylo ticho, až do 3.5.2017, kdy policie udělala zásah na MŠMT a dalších místech. Mediálně bylo presentováno hlavně jako zatčení předsedy FAČR p.Pelty.

Následovalo zrušení programu V a spousty zmatečných jednání. My jsme se účastnili pro nás klíčového jednání dne 7.6.20217 na půdě Sokola v Tyršově domě, kde se všichni zástupci sportovních svazů shodli na jednotném postupu ohledně uvolnění finančních prostředků, které nám již byli schváleny. Klíčovým bodem bylo i neúčasti v  narychlo vypsané výzvě ze strany MŠMT o znovu podání našich žádostí. Bohužel za jiných pravidel, které by pro všechny svazy byly při čerpání prostředků nerealizovatelné a riskantní.

My jako ČASS postupujeme v jednotě společně s ČUS a ČOV, což jsou pro nás orgány, které nás zastupují při jednání s MŠMT a vládou ČR. Pevně věříme, že jejich postup vede k vyjasnění situace a napravení zmatku při přidělování dotací.

Také plně věříme, že již jednou potvrzená dotace nám bude vyplacena, abychom nadále mohli rozvíjet a podporovat náš sport.