Napsat dotaz

ESDRA a ČASS

V roce 2016 ČASS hlasovala pro zánik asociace ESDRA, více podrobností v zápise. Omluvte, prosím, formu, převodem na nový web jsou všechny starší články v tomto stavu, nicméně na obsah to vliv nemá.
https://www.mushing.cz/clanek/kongres-esdra-a-ifss-lotyssko-riga-lilaste-3-5-06-2016/726

Na doplnění z cash reportu ze dne 4. 5. 2016:
Ke dni 30. 4. 2016 dle tehdejšího pokladníka p. Haeberliho měla ESDRA na účtu přesně 31.198,30 EUR.
Žádné příjmy, žádné významnější výdaje (akorát za kancelář a drobnosti). Ztráta k tomuto datu byla za uplynulý rok 1.792,20 EUR.

V roce 2018 ČASS tuto volbu, tedy zánik asociace, znovu potvrdila. Více opět v zápise.
https://www.mushing.cz/clanek/esdra-kongres-17-6-2018/810

V roce 2019 došlo na valné hromadě v Lotyšsku namísto odsouhlaseného zániku ke znovuvzkříšení této x let činnost nevykazující asociace. Proběhly tam opět i volby, o kterých dosud není žádný zápis. Tehdy zvolený sekretář ale již prý brzy vyvěsí zápis na web (je srpen 2020, schůze byla v září 2019).

Stanovisko Výboru ČASS navázalo na ty předchozí z let 2016 a 2018. Soustředit se na jednu mezinárodní federaci pro otevřené – IFSS. Tzn. že za IFSS stojíme, byť nemusíme se všemi kroky vždy souhlasit a je nám známo, že do dokonalosti má snad jako všechny spolky daleko, ale to na věci nic nemění.

V budoucnu bude potřeba zohlednit i finanční stránku. ESDRA již několikrát napsala, že pro letošní rok nemusí stávající členové hradit roční poplatek a je tedy dost možné, jelikož jiné příjmy nemá, že pro ty další roky poplatek zavede, bude-li to odhlasováno. A samozřejmě s tím jsou spojeny i náklady na výjezdy na valné hromady. Ty poslední krátké VH, kde hlavním bodem byl zánik asociace, byly přidruženy k VH IFSS. Tedy žádné vícenáklady. V roce 2019 už byla VH samostatně, stejně jako se chystá tento rok.

Každá sekce STK jedná vůči svým federacím zcela samostatně a suverénně. Tedy čistokrevná STK (ČMSKSP) má v gesci FISTC a otevřená STK (ČASS) IFSS a ESDRA. Platí pravidlo, že se do tohoto rozhodování navzájem nevměšujeme. Ať už jde o účast a rozhodování na valných hromadách, výběru TL na šampionáty, nominace reprezentantů apod.

V tomto případě proto nejen otevřená sekce STK, ale i Výbor ČASS rozhodl, že oficiální reprezentační tým na ME dryland ESDRA 2020 nevyšle. Pro stejný krok se zatím oficiálně rozhodlo Finsko, Norsko a Švédsko. Finsko dokonce kvůli nespokojenosti s děním kolem ESDRA z této asociace vystoupilo.

To ale neznamená, že by na tento šampionát kdokoli z České republiky nemohl jet. Ostatně samotná ESDRA umožňuje se přihlásit za daných podmínek i jednotlivým závodníkům individuálně. Zcela běžně se na závody IFSS lze přihlásit pouze a jen skrze národní federaci. Což samo o sobě dokládá, že i ESDRA si je vědoma ne zrovna standardní situace a tento nestandardní krok umožnila.

Prakticky to znamená, že výpravě nebude hrazen teamleader. O dalších organizačních záležitostech jako přihlašování a platbách apod. budeme po konzultaci s manažerem reprezentace včas informovat.
Ohledně věcí vyplývajících ze Směrnice č. 5 bude rozhodnuto až po skončení řádného šampionátu FISTC dryland, jelikož ten má samozřejmě zcela legitimní nárok být ve všech směrech upřednostněn.

Samozřejmě poslední a definitivní slovo bude mít aktuální nařízení vlády ČR, které nelze nyní předvídat.

Oficiální pozvánka na závod viz pdf níže.

 

Výbor ČASS

FOTOGALERIE

SOUBORY KE STAŽENÍ