Napsat dotaz

ČMSKSP svolává výroční členskou schůzi dne 13.6.2020 od 10.00h v Juniorkampu Nová Živohošt

ČMSKSP svolává výroční členskou schůzi dne 13.6.2020 od 10.00h v Juniorkampu Nová Živohošt Místo konání : Juniorkamp Tobogán Nová Živohošť 98, Neveklov 257 56 www.zivohost.cz Program schůze:

P

Program schůze:

1) Stav ČMSKSP a jeho postavení v ČASS

2) Projednání podaných návrhů *

3) Reprezentace

4) Přijetí nových členů**

5) Volba členů výboru***

6) Diskuse

7) Potvrzování Racepasů, Bonitace****


 

* návrhy k projednání (bod programu schůze č.2) zasílejte na adresu asamara@seznam.cz a to nejpozději do 8.6.2020

Každý návrh k projednání podaný v řádném termínu musí obsahovat:

- jméno předkladatele + klub

- popis návrhu, změny a popis současného stavu

- představa jak požadovaného návrhu dosáhnout

- každý návrh musí být zaslán v souboru PDF ( na návrhy doručené jen jako text v emailu nebude brán zřetel.

- návrhy zaslané po termínu, nebo nekompletní návrhy nebudou muset být projednány

** přijímání nových členů, (bod programu schůze č.4

žádost o přijetí může poslat každý, kdo naplnil podstatu stanov ČMSKSP. Přihlášky zasílejte na e-ailovou adresu asamara@seznam.cz


 

*** volby do výboru ČMSKSP

kandidatury a hlasování se může zúčastnit jen řádný člen ČMSKSP.

Kandidáty na členství ve výboru navrhuje členské schůzi kterýkoliv člen spolku, a to písemně nejpozději do schválení programu členské schůze, na niž bude volba probíhat.

**** v termínu 13. - 14.6.2020 bude na stejném místě probíhat letní setkání seveřanů organizované KSP. V sobotu se uskuteční bonitace, přihlášky na bonitaci zasílejte svému poradci chovu plemene. Více informací o akci KSP naleznete na stránkách www.polardogs.cz

odkazy:

Klub severských psů- www.polardogs.cz Juniorcamp tobogán- www.zivohost.cz

FOTOGALERIE