Napsat dotaz

ČMSKSP společně s ČASS svolává výroční členskou schůzi, vyhlášení výsledků MR 2011

Dne 25.6.2011 od 11.00 hodin se na hotelu Horník uskuteční členské chůze obou sekcí. Program : 11.00h zahájení členských schůzí ČMSKSP a ČASS (odděleně) 13.00h oběd 14.00h vyhlášení výsledků seriálu MR 2011 sprint, mid, long 15.00h schůze STK obou sekcí.

Program výroční členské schůze ČMSKSP konané dne 25.června 2011 na Horníku: Začátek schůze 11.00 hod Zhodnocení ukončeného ročníku Seznámení s účastí na ME FISTC sprint Seznámení ze zasedání FISTC Zhodnocení minulého volebního období Volby do výboru klubu!! Diskuse Volební komise: Bude zvolena před zahájením voleb Volby jsou tajné. Současné STK Předseda: Roman Habásko sprint - Zdeněk Dolejš mid - Jiří Stejskal long - Pavel Kučera Navrhnutí kandidáti do voleb v roce 2011 Habásko Roman, Kučera Pavel, Stejskal Jiří, Dolejš Zdeněk, Škoda Martin, Gurega Petr, Petruželka Milan Kdo může být kandidát? Kandidátku nového výboru předkládá členstvu dosavadní výbor ČMSKSP Kandidáti do výboru nemusí být členem klubu. Zvolením se tak po dobu plnění funkce stávají automaticky členem ČMSKSP. Členstvo může předložit protikandidátku, přičemž do výboru ČMSKSP, se doporučuje zvolit vždy lichý počet a alespoň jednoho zástupce za sprint, za mid a za long a výbor může mít 5 až 7 členů. Nový výbor bude zvolen nadpoloviční většinou přítomných členů Členem ČMSKSP je automaticky každý člen vedení a také oficiální administrátor pracující pro klub. Dále se jím může stát aktivní závodník se psím spřežením minimálně 15 letý, vlastnící závodní licenci, který se v poslední sportovní sezóně aktivně zúčastnil v ČR alespoň jednoho závodu na sněhu s čistokrevným spřežením (tj. byl hodnocen alespoň v jedné z kategorií - C1, C2, B1, B2, A1, U1, MB1, MU1, LB1, LU1) a podal do ČMSKSP přihlášku, nebo ten kdo je sportu jiným způsobem užitečný, podal do ČMSKSP přihlášku. Členem se stává dnem schválení přihlášky výborem ČMSKSP a to po dobu aktivní účasti alespoň v jednom závodě na sněhu s čistokrevným spřežením (tj. byl hodnocen v kategorii C1, C2, B1, B2, A1, U1, MB1, MU1, LB1, LU1) ve sportovní sezóně před konáním valné hromady, nebo po dobu vykonávání funkce, nebo po dobu jakékoliv užitečné spolupráce. . Člen ČMSKSP s právem volby je automaticky každý člen ČMSKSP starší 18 let.