Napsat dotaz

Členská základna ČASS

Trocha vysvětlivek pro ty, co ještě neví, jak to v českém mushingu funguje: Mushingoví "zákonodárci" se rekrutují ze dvou sekcí - z čistokrevné viz článek Romana Habáska - ČMSKSP... a z otevřené ČASS. Obě sekce se sejdou letos k jednání na vyhlášení medailistů 25.6.2011 na Třech Studních. Sekce mají své výbory a jejich zástupci tvoří STK Svazu - toto je náš hlavní "zákonodárný" orgán. Kdo se chce aktivně účastnit na dění ve Svazu, může tak učinit prostřednictvím "své" sekce a jejího výboru. Přihlásit do otevřené sekce se může každý závodník nebo člověk ochotný v sekci pracovat. Vybere si jednu z podsekcí - Individuálové, Sprint, Mid-long. Přihlášky - tj. nové členy přijímá členská schůze prostřednictvím svých podsekcí. Pokud člen chybí na dvou po sobě následujících schůzích, jeho členství zaniká. Opakované přijetí je možné. Do sekce by se ovšem měli hlásit jen ti, kteří mají skutečný zájem, minimum projeveného zájmu představuje aspoň 1x do roka účast na schůzi sekce. Členská schůze sekce je totiž usnášeníschopná, pokud je na ní přítomna alespoň nadpoloviční většina Členů každé Podsekce. Seznam členů ČASS - před schůzí Horník 25.6.2011

Individuálové: Ilona Erlebachová, Tomáš Stejskal, Milan Stejskal, Dušan Erbs, Pavel Šarkovský. (Chyběla 1x- Soňa Klikarová, Jaroslav Lichtenberg, Luboš Seidl, Dita Vosmanská) Sprint: Jiří Nešněra, Dagmar Nešňěrová, Pavel Zvolský, Jiří Krejčí, Milan Bohatý. (Chyběli 1xJiří Trnka St., Jiří Trnka ml., Slavomír Pavlík, Michael Chovanec, Zdeněk Bohm, Tomáš Hubner) Mid+long: Pavel Pfeifer, Hela Levíčková, Erika Pfeiferová, David Jerie, Ctirad Tyroler, Michal Merhaut, Radek Havrda, Martin Levíček, Martin Bílý. Martin Vrtěl, Pavel Mazánek (Chyběl 1x Roman Pečený) Výbor ČASS po sekcích (první uveden člen STK): Klikarová, Erlebachová Nešněra, Trnka st. Levíček, Levíčková Předseda výboru: Nešněra