Napsat dotaz

Členská Schůze ČMSKSP

Členská schůze ČMSKSP na svém zasedání 3.6.2017 v Kladně prodiskutovala návrh ČASS na změny, úpravy pravidel a zaujala toto stanovisko k projednaným bodům.

Projednání jednotlivých návrhů dle zápisu ČASS ze dne 14.5.2017 Věková hranice psů pro kategorie BKJ a Scooter ČASS navrhuje stanovit min.věkovou hranici psa 18 měsíců. ČMSKSP navrhuje ponechat pro severská plemena původní stav, pro ne severské plemena navrhujeme hranici 15 měsíců. Stanovení technických delegátů, jejich proškolení a účast na závodech ČMSKSP souhlasí s návrhem proškolit TD za podmínek že bude nejprve oficiálně vyhlášen konkurz z kterého STK obou sekcí vybere zástupce které proškolí. Přestupy členů mezi kluby by měly být možné po celou sezonu ČMSKSP souhlasí s návrhem ČASS Aktualizace závodního a soutěžního řádu ČMSKSP souhlasí s přepracováním současných řádů, které však musí i nadále zohledňovat členství ČMSKSP v FISTC. Spoluprací s ČASS byl pověřen Petr Gurega, Roman Zasadil, Roman Habásko Úprava délky sprintových tratí závodů on snow ČMSKSP souhlasí s návrhem ČASS. Je však nejprve potřeba toto zakotvit v řádech a pravomocích TD Financování ČASS Jedním z bodů financování jsou dotace poskytnuté na mládež od ČOV (potřeba čerpat dotace dle smlouvy ČOV, klubům stanovit pravidla a dát jasný návod, jak tyto prostředky čerpat) ČMSKSP souhlasí Oddělení MČR off snow pro kategorii canicross od ostatních MČR MČR v canicrossu by se mělo uskutečnit ke konci canicrossové sezony, tedy do konce září. ČMSKSP nesouhlasí s návrhem a doporučuje ponechat současný stav. Vrcholem canicrossové sezony by měl být šampionát IFSS který je téměř vždy v termínu po MČR. Opětovné rozdělení kategorií MČR on snow ČMSKSP nesouhlasí opětovným dělením kategorií Soutěžní řád – přepracování a aktualizace (viz. Bod o SŘ a ZŘ) Stanovení pravidel reprezentace pro MS Polsko ČMSKSP souhlasí se stanovením pravidel reprezentace. Nominační závod pro čistokrevné týmy proběhne dle dohody STK čistokrevných . Teamleader + medailisté Vyplácení cestovních nákladů teamleadrům (stanovit jasné směrnice pro vyplácení, povinnosti teamleadra, podléhá schválení STK, stanovit maximální výši nákladů) ČMSKSP souhlasí se stanovením pravidel pro proplácení nákladů teamleaderů. Nesouhlasíme však s proplácením cestovních nákladů a odměn medailistům, pokud svaz nezíská finance od MŠMT z programu I MŠMT. Není možné nerozvážně rozpouštět finanční prostředky z účtu svazu. Schůze předsedů klubů 2.9.2017 (místo bude upřesněno) Specifikace pro kategorii Scooter Do řádu bude vložena základní specifikace koloběžky pro kategorii scooter vel. Předního kola "20", zpracuje Michal Tobiášek. Sekce ČMSKSP ruší kategorii SC11 a otevírá kategoriji SC21 s možností startu 1-2 severské psy s PP ( FCI ) + ČHP Odsouhlaseno sekcí ČMSKSP Oficiálním generálním sekretářem ČASS byla jmenována Kamila Šrolerová Odsouhlaseno sekcí ČMSKSP za podmínky pokračující spolupráce GS s ČMSKSP Kárný řád pro závody psích spřežení ČMSKSP navrhuje vypracovat kárný řád pro závody psích spřežení. Chování některých závodníků, kteří rozbíjejí závody – STK by měla přijmout určitá opatření, která by měla být zakotvena v kárném řádu (např. nepřijetí příhlášky závodníka, …… )