Napsat dotaz

ČASS svolává výroční Členskou schůzi na neděli 14 .5. 2017 od 10:00 hod v hotelu Horník – Tři Studně

Program schůze: 1) Stav a hospodaření ČASS, členská základna 2) Informace od ČMSKSP 3) Přijímání nových členů ČASS 4) Projednání řádně zaslaných návrhů 5) Diskuze

Zároveň bychom vás rádi vyzvali k předložení libovolných návrhů, které by se dle vašeho názoru měly během schůze projednat. Zpracované návrhy odevzdávejte Kamile Šrolerové na e-mail srokam@centrum.cz a to do 29.4.2017. Návrhy, které budou zaslány po tomto termínu, či nebudou řádně zpracovány, nelze brát v potaz. Každý návrh bude obsahovat následující: 1. Jméno předkladatele + klub 2. Popis návrhu versus popis současného stavu 3. Konkrétní body jak návrhu dosáhnout 4. Má-li návrh nějakou finanční investici - její vyčíslení 5. Jednotlivý návrh bude v souboru word či pdf (nikoli přímo v e-mailu) Individuálové: Renata Válková , Kamila Šrolerová, Martin Urbančík, Markéta Pospíšilová, Petr Pospíšil, Lenka Introvič, Michal Tobiášek Sprint: Jiří Nešněra, Dagmar Nešněrová, Slavomír Pavlík, Jiří Trnka st., Jiří Trnka ml. Mid+long: Martin Levíček, Helena Levíčková, Martin Vrtěl, Renata Macková,