Napsat dotaz

Aktivní licence pro sezónu 2017/2018

Vážení musheři, jelikož se blíží září a s tím nová musherská sezóna 2017/2018 je potřeba aktivovat pro tuto sezónu aktivní licenci podle níže uvedené metodiky. Připomínám, že aktivace aktivní licence je nutná na všechny závody, tedy I., II., III. třídy i atypy (tedy na všechny závody zapsané v TK). Závodník s přiděleným DID nemůže startovat v kategoriích pro příchozí, která je primárně určena pro nováčky. Postup: 1. Zájemce o aktivní licenci na tuto sezónu zaplatí po dohodě s předsedou svého klubu 1000,- Kč (dospělý) na účet svého klubu (NE NA SVAZOVÝ ÚČET !!!!) (junioři 100,-Kč, od 15 let do 19 let včetně). Aktivní licence je nutná pro účast ve všech závodech zařazených v TK na stránkách mushing.cz a dále na závody ME, MS. U mládeže se počítá den narození. Kdo dovrší 15 let musí mít aktivní licenci. Děti do 15 let aktivní licenci mít nemusí.

2. Do 16. 9. 2017 předseda daného klubu zašle na emailovou adresu martinurbancik@seznam.cz tabulku v excelu, kde uvede číslo a název klubu, jméno kontaktní osoby a poté jméno, příjmení a DID všech zájemců o aktivní (placenou) licenci. V tabulce ZŘETELNÌ ODDÌLÍ DOSPÌLÉ (1000,-Kč) OD MLÁDEŽE (100,-Kč). Zpráva bude označena předmětem ve formátu: NÁZEV KLUBU - AKTIVNÍ LICENCE. Zároveň odešle hromadně za celý klub celkovou finanční částku na účet svazu tak, aby byla připsána nejpozději v den 16. 9. 2017. V poznámce uvede název klubu-LICENCE. Lze použít stejnou excel tabulku jako na aktualizaci členů, jen znova připomínám, abyste zřetelně oddělili dospělé od juniorů, nejlépe vložením částky do daného řádku za danou osobu. Odkaz: http://archiv.mushing.cz/dokumenty/Tabulka_aktualizace_clenu.xlsx 3. Z aktivačních poplatků dospělých (1000,-Kč), které budou připsány na svazový účet do 16. 9. 2017, bude klubům poskytnuta dotace na jejich provoz ve výši 60% za každou zaplacenou aktivaci. Tato částka bude zaslána na účet daného klubu do 30. 9. 2017. Z této dotace může klub členovi uhradit startovné na závodech, cestovné apod.. Platby připsané na účet svazu po 16. 9. 2017 budou považovány za opožděné a nebudou splňovat podmínky pro poskytnutí dotace klubu na jeho provoz ve výši 60 % za každou zaplacenou aktivní licenci, jak je uvedeno výše. Z částky 100,-Kč, jenž zaplatí mládež se dotace neposkytuje. 4. Individuální platba placené licence bude možná, ale plátce musí počítat se skutečností, že mu nebude poskytnuta dotace ani jeho klubu ve výši 60 % z částky. To je možné pouze při hromadné platbě přes účet klubu. V případě individuální platby např. z důvodů opožděné platby, zašle jednotlivec stanovenou částku samostatně na účet svazu a zároveň zašle potřebné údaje (jméno, příjmení, DID, klub) na adresu martinurbancik@seznam.cz. V předmětu zprávy uvede JMÉNO a PŘÍJMENÍ – INDIVIDUÁLNÍ AKTIVNÍ LICENCE. Platba od individuálního plátce licence musí být připsána na účet Svazu nejpozději v den uzávěrky nadcházejícího závodu. Pokud se platba připíše po uzávěrce může takovýto plátce startovat až na dalším závodě uvedeném v termínovém kalendáři. 5. Do 16. 9. 2017 budou stále v platnosti staré aktivní licence. Tzn. že na případné závody před tímto datem může startovat závodník s aktivní licencí 2016/17. 5. V případě nejasností, problémů apod. mě kontaktujte na emailu martinurbancik@seznam.cz 6. Číslo svazového účtu: 7168299001/5500 8. Seznam členů s aktivní licencí pro sezónu: http://www.mushing.cz/index.php?kod=&modul=free&m1=licence